Sneek in oude ansichten

Sneek in oude ansichten

Auteur
:   H. Halbertsma
Gemeente
:   Sneek
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4310-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sneek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Noorderpoortsbrug tussen Badhuisgracht en Kerkgracht omstreeks het jaar 1890. Aan weerszijden vallen de laatste overblijfselen van de bolwerken nog te herkennen. Teneinde de stoomtram naar Bolsward ruim baan te geven, werd het herenhuis in het midden naderhand weggcruimd.

Jousterkade

30. De Jousterkade omstreeks het jaar 1925. Aan de wal de stoomboot "Sneek IV", die oorspronkelijk van de rederij St.-Martin was, die cen geregelde dienst onderhield tussen Sneek en Rotterdam. Naderhand werd het schip overgenomen door rederij "Stimfries", waarvan de schepen herkenbaar waren aan de band om de schoorsteenpijp met de Friese kleuren - geel en blauw.

31. Dit is ophaalbrug "De Laatste Stuiver", waar de Leeuwarder Trekvaart afbuigt van de Stadsgracht. Op de achtergrond staat oliemolen "De Hen" van de heer Fontein. Rechts van de brug bevindt zich nog altijd het oude veerhuis, vanwaar de "barges" of trekschuiten naar Leeuwarden afvoeren. De naam van de brug houdt met dit veerhuis verband; men kon hier zijn laatste stuiver kwijt ,

Lcoxmllg,acht. . .E.E.K.

32. De Looxmagracht omstreeks het jaar 1910, toen het boomrijke bolwerk nog bestond. Rechts staat het ook nu nog bestaande Leeuwarder Veerhuis en net daarachter de turfschuur waarin de turfschepen, Iiggend op de voorgrond, hun lading hebben gelost. Dit gedeelte van de Stadsgracht heette in de volksmond de "Butterhoek", omdat hier dinsdags de schepen afmeerden om boter in te laden voor Harlingen, waar de boter weer werd overgezet in zeeschepen met bestemming Londen, York, Newcastle of Edinburgh.

Bothniakade

Sneek

lfj'g. Obbewa, Sneek

33. Een "oudvader" in de Koopmansgracht. Dergelijke houten zeilschepen werden zeewaardig genoeg geacht om behalve de Zuiderzee, ook de Waddenzee te bevaren. Op de achtergrond ziet u de oliemolen van de gebroeders Kok, welke eigenlijk een verbouwde houtzaagmolen is. Links daarvan steken de wieken van de veel grotere korenmolen van Zwart boven de huizen uit. Sommige van de vrij talrijke Sneker industriemolens waren uit de Zaanstreek overgebracht, vanwaar ook menig molenaarsgeslacht naar Sneek was getrokken om er nieuwe bedrijven te stichten.

34. Dit is een foto van de helling van Asselman op de hoek van de Stadsgracht, de Oudvaart en het Zomerrak, een gegraven verbinding naar de Houkesloot. Op de helling ligt de houten Rotterdammer beurtman -- een hektjalk, welke tot circa 1885 in de vaart bleef en een vaste ligplaats had in de Kolk. Op de achtergrond staat de tot oliemolen verbouwde houtzaagmolen van de gebroeders Kok. De tweede molen, welke nag verder naar achteren aan de Oudvaart staat, is de oliemolen van de gebroeders Hylke en Herre Kingma, die zich vanuit Makkum in Sneek hadden gevestigd.

35. Het hart van iedere rechtgeaarde Sneker ging steeds uit naar de zeilerij. Hier een opname van het Friese jacht van Dirk Bakker, genaamd "De Jonge Dirk", gemeerd voor diens woonhuis aan de Bothniakade omstreeks het jaar 1900. De trotse eigenaar zit aan het roer in de "bollestal" met een Goudse pijp in de mond. Bij de mast staat de schipper in zijn witte broek, bijgenaamd .zevenennegentig-honderd". In het dagelijks leven was de goede man brandstoffenhandelaar en leverde onder meer eiken "talhout", dat ten overstaan van de klant werd geteld en gebundeld. De aandacht verslapte bij al die tellerij wel eens .....

36. Hier ligt de boeier "Bever" - omstreeks het jaar 1890 -- aan de wal van de nog maar kort tevoren aangelegde Van Harinxmakade. In het huis op de achtergrond woonde de toenmaJige eigenaar van het schip, de graanhandelaar Yke Wouda. De "Bever" was een der meest vermaarde Friese zeiljachten en won in het jaar 1777 het zilveren scheerhout met mastworte! en vlaggestokknop, uitgeloofd door Prins Willem V tijdens het hardzeilen aan de Oude Schouw bij Irnsum. Winnaar was de Sneker graanhandelaar Mintje Wouters. Het schip bestaat nog altijd en Jigt in de Broekervaart bij Broek in Waterland. Het prachtige, met een bever versierde roer valt thans te bezichtigen in het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. De wedstrijdtrofeeen uit 1777 worden bewaard in het Fries Museum te Leeuwarden.

37. Het hoogtepunt in het Sneker maatschappelijk leven werd vanouds gevormd door "Sneeker Hardzeildag", een der belangrijkste gebeurtenissen in Friesland. Oorspronkelijk legde men zich rneer toe op het .Admiraalzeilen" dan het eigenlijke hardzeilen, al kreeg het laatste tenslotte de overhand. Als Sneker .Admiraalschip" deed lange tijd dienst het Arnsterdarnse beurtschip, dat men hier gepavoiseerd in de Kolk ziet liggen ter gelegenheid van het feit dat prins Hendrik, broer van koning Willem II, in het jaar 1865 aan boord van dit schip "Sneeker Hardzeildag" kwam bijwonen. Schipper Sipke de Vries weigerde nadien geruime tijd de hand te wassen, welke de prins hem bij het afscheid had gedrukt...

38. Hier ziet u het vertrek van de boeiers en jachten in de Koopmansgracht op de ochtend van "Sneeker Hardzeildag" 1882. Op de voorgrond de "Johanna" van de heer Smit uit Rotterdam. Daarachter de witte centerboard "Nautilus" van de heer Schutte uit Amsterdam. Links ligt met getaand grootzeil "De Jonge Dirk" van de heer Bakker uit Sneek. De daarvoor gemeerde boeier is de "Charlotte" van de heer J.J.A.H. Clignett uit Amsterdam, bijgenaamd "de admiraal". Hij was jaren lang de ziel van "Sneeker Hardzeildag" in de "gay eighties". A1s "vlootvoogd" had de heer Clignett de nodige ervaring opgedaan bij het jaarlijkse .Adrniraalzoilen" op het IJ voor Amsterdam. Zijn boeier "Charlotte" heet thans .Albatros" en is sedert 1914 in het bezit van de familie Bokma uit Leeuwarden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek