Sneek in oude ansichten

Sneek in oude ansichten

Auteur
:   H. Halbertsma
Gemeente
:   Sneek
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4310-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sneek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Ecn blik op het Kleinzand op de avond van ,,Sneeker Hardzeildag" 1883 met tjotters, jachten, boeiers en de centerboard "Nautilus" van de heer G.H. Schutte uit Amsterdam. lets verder naar rechts bevond zich het indertijd zeer geliefde koffiehuis met kege1baan van de heer Schenkius, op de hoek van de Biesketorensteeg. Hier plachten de zeilers elkaar na afloop van de zeilpartij in een vrij uitgelaten stemming te ontmocten. Heel Sneek nam die dag vrijaf en stak zich in zondagse kledij. Op de achtergrond zijn de wieken zichtbaar van de forse korenmolen van Zwart aan de ovcrzijde van de Stadsgracht.

.J If ??
. i ?
J t f
I '" :'
.. :. ? ~
I :
~ ~ ~ C "
f i
. I
.. It ? ~
, , j:'
~
" 40. "Sneeker Hardzeildag" speelde zich oudtijds af op en rondom een minuscuuI eilandje in het Sneekermeer, dat de naam Roekoepolle droeg. Wegens de voortdurende afslag moest het tenslotte worden prijsgegeven en vervangen door de huidige basis, het eiland "De Sweagen" tussen Roekoe en Kolmeer, Hier ziet u een overzicht van de situatie in de negentigcr jar en van de vorige eeuw, met een smaldeeI "centerboards" aan wal. Op het eiland stond het .Jcraaienncst", dat uitneembaar was en gedurende de rest van het jaar in een pakhuis wcrd opgeslagen. Er moest bovendien plaats worden gezocht voor de muzikanten van de schutterij, tallose kermisklanten met hun menagerie, waarzeggers, de kop van jut en, niet te vergeten, een dansvloer voor walsen, polka's alsmede de "Skotse Trije ".

41. Een kijkje op de Roekoepolle tijdens een hardzeildag, ornstreeks hetjaar 1900. De "boeierheren" gaven de voorkeur aan een soort marinetenue, afgezet met koperen knopen en een overdaad aan ankers. De schippers droegen een zwarte trui, waarop in rood de naam van hun schip geborduurd was, een hagelwitte, linnen broek en touwschoenen. Pruimen was hun toegestaan, evenals het dragen van oorringen; dit was een typisch kenmerk van hun beroep.

42. In 1892 verecrde de koningin-regentes Emma met haar dochter Wilhelmina de stad Sneek met een bezoek. De hurgerij bood de hoge gasten een zeilwedstrijd aan op het Sneekermeer waar koningin Emma een gouden medaille liet verzeilen, welke werd gewonnen door Yke Wouda met de boeier "Bever". Teneinde de koningin en de prinses naar het meer te brengen had men de sierlijke raderboot "Industrie" van Piet Smit helemaal uit Rotterdam laten komen. Dit schip was in 1869 op de werf van L. Smit en Zoon tc Kinderdijk van stapel gelopen. Op de Jousterkade doet burgemeester Alma (met de hoed in zijn hand) zijn gasten uitgcleide. Bereden marechaussees houden de mcnsenmenigte in bedwang.

43. Bet korps van de "Sneeker Schutterij " heeft het bestaan gerekt tot aan het jaar 1907 en trad iedere zaterdagmiddag aan voor ecn verplichte exercitie op het Kaatsland aan de Lemmerweg. Nu en dan werden ook oefeningen in het vrije veld gehouden, terwijl de schutterij bovendien moest uitrukken voor het afzetten van gebouwen of straten bij calamiteiten. Op deze foto van omstreeks 1870 staat de .,Sneeker Schutterij" aangetreden op het Kaatsland; de to en in gebruik zijnde Beaumont-geweren staan kcurig in rotten van drie tegen elkaar geplaatst.

44. Het muziekkorps van de "Dienstdoende Schutterij Sneek " speelde een belangrijke rei in het stedelijk leven. Hier ziet men de leden bijeen in de tuin achter de voormalige societeit "Amicitia" aan het Leeuwenburg. Na de opheffing van de schutterij formeerden de muzikanten een eigen korps, dat nag altijd bestaat. In de tachtiger jaren trad als dirigent op de Iuitenant-kapclmeester Edzard Grefe, die tal van feestrnarsen en gelegenheidsliederen op zijn naam bracht. Wij zien hem hier temidden van zijn toegewijde manschappen.

45. Dit is de Stadsgracht tussen Jousterkade en Oosterkade met korenmolen "De Hoop" van J. Zwart. Dit was de grootste der Sneker industriemolens en bezat een vlucht van zesennegentig voet. Deze molen heette ook wei "de grate rogmolen ".

Sneek

Franekeruaar!

46. Oliemolen "De Monnik ", die voorheen eigendom was van de heren Wouters. aan de Franekervaart. Duidelijk is het bord met de afbeelding van een welgedane monnik op de flanken van de molen zichtbaar. De naam houdt verband met het nabijgelegen, voormalige klooster van de Johanniters. Thans is van de molen en de molenaarswoning niets meer over.

47. Dit is de voormalige eek- en zeemleermolen van de heer Beekhuis aan de Woudvaart tijdens de hoge waterstand in het voorjaar van 1910. Dergelijke overstromingen traden in de laaggelegen streken bezuiden Sneek in het verleden herhaaldelijk op en konden eerst worden bezworen door de bouw van het stoomgemaal te Takozijl bij Lemmer.

48. Hier ziet u een foto van oliemolen "De Windlust" van S.L. Olij aan de Houkesloot op de ochtend van "Sneeker Hardzeildag" omstreeks 1885 tijdens het passeren van het "Admiraalschip" en de ledenboot van de zeilvereniging. Deze molen was gebouwd in 1882 en brandde in 1914 af, nadat de wieken tijdens een storm los waren geraakt en doldraaiden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek