Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

?

TOUWSLACERlJ,fE HOOP

ZAOElMAK~ H FUCERS.

Mobilisatie 1914/18 te Soest. Touwslagerij annex zadelmakerij "De Hoop" van H. Fugers aan de Eemstraat. Van links naar rechts: militaire zadelmakers Willemse en Gerritse. Vervolgens Henk Koch en B. Fugers. Op de hittekar: Henk Fugers. Naast de kar, met bolhoed H. Fugers, eigenaar van het bedrijf aan de Eemstraat. Dan Anton Fugers, Willem Smits en Gart Ruyer, allen touwslagers. Verder drie in Nederland geinterneerde Belgische soldaten, die als zadelmakers in de zadelmakerij werkten. Zittend de jongens die in de touwslagerij behulpzaam waren met aIle voorkomende werkjes: Van Es, bijgenaamd "De pet". In het midden Rinus Versluis en Gradus van de Heuvel.

103

104

De mobilisatie bracht veel soldaten naar Soest. Hier de hoefsmeden van de artillerie aan het werk voor de smederij van Wanzing aan de Steenhoffstraat. Van links naar rechts:

Tante Jaantje, grootvader Wanzing. De vrouw die het paard vasthoudt is Aaltje Wanzing. Verder soldaat Sanders, afkomstig uit Limburg; dan de smid J. Wanzing en de wachtmeester-hoefsmid Neelemans. Achter de wachtmeester kan men nog een gedeelte zien van de "oosstal" (= travalje) waar onwillige paarden in werden vastgezet, die zich niet "uit de hand" wilden laten beslaan.

Gemobiliseerde militairen aan het houtzagen achter het cafe "De Gouden Ploeg" aan de Middelwijkstraat. In het midden: kastelein Jan Stalenhoef.

105

Lazarusbcrg.

~oestdijl;.

106

Lazarusberg. Een oudere benaming is "Lasenberg". De berg stond vroeger - voor de bebouwing - hoog in het landschap en was van verre al zichtbaar. Langs zijn voet liep de oude Postweg, nu de Beetzlaan. De Lazarusberg ligt 29 meterboven A.P .. V66r 1922 maakte de Lazarusberg deel uit van de Koninklijke Domeinen te Soestdijk. Op 22 februari 1922 werd dit terrein eigendom van de gemeente Soest.

Groet uit SO EST.

Weg naar den Lazarusberg. 1)252

De weg naar de Lazarusberg in 1913. Het gezicht op de berg is al gedeeltelijk onttrokken door de toenemende bebouwing. Rechts de huidige Wilhelminalaan, links de Julianalaan.

107

108

Veenhuizerstraat, thans Koninginnelaan. De naam van de straat werd in 1931 gewijzigd op verzoek van een aantal bewoners, die meenden dat de naam het aanzien van de straat in sterke mate verminderde: de naam herinnerde aan de bekende Drentse strafkolonie voor landlopers en bedelaars. In feite was de benaming Veenhuizerstraat eeuwenoud. De weg leidde immers naar het "Veenhuis" aan de Praamgracht, waar de turfuit het Soesterveen aan accijns werd onderworpen. De geschiedenis van het oude dorp werd wel gewe1d aangedaan in die dagen. Men had bitter weinig begrip voor de historie.

Veenhuizerstraat

Veenhuizerstraat omstreeks 1925.

Soestdijk

109

110

Soestdyk - Veenhuizertol

Aan het einde van de Veenhuizerstraat tegenover de villa van de famiJie Beckeringh bevond zich de Veenhuizerto1, opgeheven in 1911.

Soesidijk. Villa aan den veenhuizer col.

Villa "Eikenhorst" van de familie Beckeringh is nu een bejaardentehuis,

111

112

Officiele ingebruikneming van de nieuw gebouwde arbeiderswoningen van de woningbouwvereniging "Goed Wonen" aan de Beetzlaan, te Soest in 1923. In het midden, met hoge hoed, de burgemeester van Soest, Mr. Dr. J. A. A. H. de Beaufort. Rechts van hem wethouder A. Endendijk. Links van hem met wandelstok de gemeentesecretaris J. G. A. Batenburg. Eveneens met hoge hoed, met hand achter zijnjas, Peter van de Bremer.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek