Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Beetslaan - Soestdijk

"Goed Wonen" enkele jaren later (1926). De Beetzlaan is genoemd naar de heer Beetz, destijds grootgrondbezitter en eigenaar-bewoner van de villa "Nieuwerhoek" aan de Burgemeester Grothestraat. De Beetzlaan is een oude weg. Vroeger maakte zij deel uit van de Postweg naar Amsterdam. In 1815 trokken de Kozakken over deze weg verder in de richting Amsterdam.

113

114

"De Grote Melm" aan de rivier de Eem. De bekende los- en laadplaats. Links een z.g. .Jesschuur" waarin ongebluste kalk werd gebrand. Het kalkbranden gebeurde buiten de bebouwde kom van de gerneente, omdat gevaar voor omwonenden lang niet denkbeeldig was. Langs de rivier de Eem lagen in de vorige eeuw meerdere kalkbranderijen. (Lessen heeft hier de betekenis van blussen).

"De Kleine Melm" aan de Eem, het bekende veerhuis met in zijn voorgevel de muurankers, die samen hetjaartal 1681 vormen. Het werd met steun van Joffer Victoria Bartolotti van de Heuvel in genoemdjaar gebouwd. Naar een gravure uit de 18de eeuw.

115

l·hg. d. B. Ocrtemuns , Buaru

cJCuize "cJCill 8rove" Soesi

r' ..?.

~~.z~

116

Langs de Rijksstraatweg lagen vroeger riante villa's. Huize "Hill Grove" aan de Burgemeester Grothestraat, bewoond door dokter Schoonderbeek. Afgebroken in 1933/34.

"Sleeswijk Heuvel" gelegen aan de Burgemeester Grothestraat tegenover de Heuvelweg (1910). Het is afgebroken in de dertiger jaren.

117

~ieuwcrhoek, "lYeg naar ~ estdijk, - ~OEST.

118

De villa "Nieuwerhoek" voor 1900. In 1923 werd aan de zijde van de Vredehofstraat "Nieuw Marienburg" gebouwd. De oude villa maakt nu deel uit van Nieuw Marienburg, Op dezelfde plaats is nu een druk verkeersknooppunt, waar dagelijks het verkeer voorbij raast.

Nieu werhoek plein.

Soestdijk

Aan de overzijde van "Nieuwerhoek" werd de Societeit "De Viersprong" gebouwd. In 1945 werd het op last van de Duitse bezetter in brand gestoken en met de grond gelijk gemaakt. Thans is er het garagebedrijf van de firma Starn gevestigd.

119

Soestdijker Straatweg

120

Vredehofstraat ± 1905. Op de hoek van de Noorderweg het cafe "Soestdijk". De situatie is hier weinig veranderd, behoudens het verkeer dat dagelijks hier passeert.

Soesto,jk

Colenso

Buitenplaats "Colenso" aan de Vredehofstraat omstreeks 1910. De eigenaar en bewoner de heer Cankrien veranderde de naam van zijn buitenplaats "Green Hill" in die van "Colenso", tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika in 1902. De heer Cankrien stond destijds bekend om zijn anti-Engelse houding in de oorlog tussen Groot-Brittanie en de Zuidafrikaanse republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat. Tijdens de bezetting in 1940/45 was de oude villa opslagplaats voor radiotoestellen, die door de bezetters waren gevorderd.

121

122

Aan de overzijde van "Colenso" lag de villa "Vredehof', bewoond door de burgemeester van Soest, de heer Loten Doelen van Grothe. De hier gebouwde nieuwe flat draagt thans nog de oude naam: "Vredehof'. De Vredehofstraat is naar de villa genoemd.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek