Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Soest - Kerkpad

Het Kerkpad gezien in de richting van de Oude Kerk van Soest, die men in de verte kan zien. Links de villa "Klein Jonkers Hofstede" (afgebroken), daarnaast "Zonnehof', beter bekend als de villa van mevrouw Van Veen. In november 1940 werd de villa door een born getroffen tijdens gevechtshandelingen boven Soest en daarna afgebroken.

13

14

Dezelfde omgeving maar nu gezien in de richting van de St.-Petrus en Pau1uskerk. Op de voorgrond "Zonnehof'. (1928)

l:it:z. Kcmponaar 's bock handel . Soe st.

"Huize Middelwijk" aan het Kerkpad gelegen. In de 18de eeuw werd Middelwijk bewoond door Ambrosius Justus Zubli, "patriot" en lid van de Nationale Vergadering. In 1808 verviel het huis aan zijn schoonzoonJoh. Jacob Patijn. Deze verkocht Middelwijk voor f 7000 aan Frans Pieter Offerman. Door vererving achtereenvolgens in het bezit gekomen van de familie Muysken en Nachenius, wonende te Amsterdam.

15

Uitg. Kernpenaar ts Boekhandel.

16

"Het Dorp Zoest" in de vo1ksmond "de Kerkebuurt". De prentbriefkaart dateert van v66r 1906, het jaar waarin de toren van de Oude Kerk werd gerestaureerd. Na de restauratie werden de wijzerplaten boven in de trans van de toren geplaatst en niet teruggebracht op hun oorspronkelijke plaats boven de galmgaten. Een onvergefelijke fout.

Kerkebuurl Soesl

:itg. kempen."r'. boek handel , C8t.

"De Kerkebuurt" v66r 1906. Voor het cafe "De Gouden Ploeg" (met veranda) staat de meelwagen van Koppen, een dagelijks terugkerend beeld in het 1even langs de wegen van Soest in die tijd.

17

18

Dorpstafereeltje voor "De Gouden Ploeg". Van verkeer is nog geen sprake. Men kan gerust poseren voor de fotograaf, in die dagen een hele gebeurtenis. Van links naar rechts, eerste rij: Geertje Kamerbeek, mevrouw Bussemaker, echtgenote van het hoofd van de Openbare Lagere School aan de Middelwijkstraat, met haar tweeling, Henk en Antoon. De dienstbode met muts is Aagje Smits, daarna Marie Kamerbeek, dan de weduwe Kamerbeek. Het meisje met de pop: Jansje Kamerbeek. Naast deze de zusjes Agnes en Jansje van de Hoven. Tweede rij: bakker Jo van de Hoven, met paard Arie Kamerbeek, achter hem Gmt Legemaat en Jacob Kors (met paard), daarnaast (man met pijp en twee vrouwen) familie Bussemaker, afkomstig uit Zaandam, die te Soest logeerden.

Torenstraat uit de richting Amersfoort. De foto is na 1906 genomen toen de restauratie van de toren was voltooid. De wijzerplaten bevinden zich nu tussen de trans. De mansfiguur op de voorgrond is "Grote Reijer", een in die dagen bekend veekoopman.

19

DRIESPRONG. SOEST

--

20

Torenstraat - hoek Kerkstraat. Het huisje op de voorgrond werd bewoond door de familie Van Doorn. Op dit punt wordt nu (1969) een grote flat gebouwd. Het aanzien wordt daarmee radicaal veranderd. Deze straat is momenteel een van de drukke straten van Soest.

Soest

Ned. Herv. Kerk

De Torenstraat omstreeks 1920. Op de hoek van de Stationsweg staat het cafe van J. van Kooij. Het verkeer bestaat aIleen uit boerenwagens.

21

22

MIDDELWIJKSTRAAT MET WIJKHUIS. SOEST

Middelwijkstraat met "Wijkhuis" in 1925. Van hieruit opereerden de bekende wijkverpleegsters "zuster Truus en zuster Henny" en deden zij het pionierswerk op het gebied van de kraam- en wijkverpleging in Soest, naast de R.K. zusters van Marienburg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek