Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Pastorie aan de Kerkstraat voor 1860. De Pastorie werd van 1814-1820 bewoond door Ds, W. G. van den Broek, predikant te Soest. Van 1847 tot 1892 door Ds, J. J. Bos. Anno 1893 werd het oude pastoriehuis afgebroken en nieuw opgetrokken. In de zijgevel van het bestaande gebouw is een steen ingemetseld met het opschrift: "A 0 1755 den 16e Mey heeft Hermanus van Pembroek de Eerste steen van dit huys gelegt".

23

24

Ned. Herv. pastorie omstreeks 1920. Het huis werd toen bewoond door Ds. D. P. Brans, predikant te Soest van 1895 tot 1921. Ds. Brans werd benoemd door H.M. koninginmoeder, die als ambachtsvrouwe van Soest, het recht van collatie had. Ds. Brans stond voordien te Leer-sum.

Interieur van de Ned. Herv. kerk ± 1910. Rechts van de preekstoel de koninklijke zitplaatsen (met baldakijn). Aan de zijmuren oude wapenborden.

25

26

SOEST 100' 00 jaar Ker-<.co u u-t

Achter de Oude Kerk. Onbekende voorstelling voorkomende op behangselpapier in een 17de of 18de eeuwse patricierswoning, Onmiskenbaar is hier echter de omgeving achter de Oude Kerk van Soest afgebeeld.

Achter de Oude Kerk omstreeks 1890. Bakker Veenendaal, die het oude huis met de steunberen bewoonde, poseert voor de fotograaf. Het meisje met de hond op de arm is de dienstbode van Ds. J. J. Bos.

27

28

Dezelfde plaats twintig jaar later. De enorm grote lindebomen reehts van de weg zijn op een na verdwenen. In april 1969 werd de overgebleven boom gerestaureerd door de Fa. Coepijn, te Groenekan.

De d:',ke boom achfcr de N. D. H. V. kerk

Soest

Achter de Oude Kerk tijdens de mobilisatie 1914/1918. Hetoude huis van Soest wordt dan bewoond door de bakkersfamilie Van der Flier. In de 17de en 18de eeuw was er de bierbrouwerij "De Posthoorn" gevestigd. Op maandag 16 juli 1945 ging het oude huis verloren door brand.

29

30

De oude dorpsberberg "De Drie Ringen", bekend uit bet boek "Ferdinand Huyck" van Jacob van Lennep. De foto is gemaakt omstreeks 1900. De berberg annex expeditiebedrijf werd bewoond door de familie Van Herwaarden. "De Drie Ringen" zijn bet symbool van de Triniteit, de Heilige Drievuldigbeid. Deze be naming beeft de herberg gekregen tijdens of kort na de Reformatie in 1580. Voordien beette zij: "In bet Wapen van Gaesbeeck",

~'.~ - Jtl<o

.......

Soest - "De Drie Ringen"

"De Drie Ringen" achter de Oude Kerk te Soest in 1920. Het trapje rechts was de ingang naar de kerk van de koninklijke familie wanneer zij de kerkdienst bezocht op zondag. H.M. koningin Emma maakte hiervan altijd gebruik.

31

KERKSTRAAT, SOEST

32

Het huis "De Pol" van bakker Van Brummelen. In de gevel een steen met het jaartal 1737. Een van de meest pittoreske plekjes van Soest. De bouwstijl was bijzonder harmonisch aangepast aan het dorpsbeeld van die tijd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek