Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De oude bakkerij in de jaren 1920. De beide lindebomen staan er nog en vormen geen obstakel voor het verkeer van die tijd. Reeds meer dan honderd jaren wordt het oude huis bewoond door de familie Van Brummelen.

33

34

Eemstraat, met gezicht op de achterzijde van de Oude Kerk. De vrouw heeft zo juist water gehaald uit de dorpspomp, die hier stond. In de goede oude tijd heette de Eernstraat, de Eemsteeg. In de Middeleeuwen was het "de Gaesbeeckersteeg", vermoedelijk naar de nabijgelegen herberg "In het Wapen van Gaesbeeck" oftewel "De Drie Ringen".

De Eemstraat op de hoek van de Brinkweg (Lange Brinkweg). De Brink was de oude bedrijfsruimte van de boeren, die aan het Kerkpad woonden en niet aan de Brink. In de tweede helft van de vorige eeuw werd de Brink omgedoopt in Brinkweg om in 1917 in twee helften te worden gedeeld: Korte Brinkweg en Lange Brinkweg.

35

36

Het station "Soest" aan de spoorlijn Utrecht - Baarn. De spoorlijn werd aangelegd in 1898. Het station "Soest" is thans opgeheven.

Cafe "De Gouden Ploeg" aan de Middelwijkstraat omstreeks 1898. Het ontleent zijn naam aan de ploeg arbeiders, die werkzaam waren bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Baarn, die op 27 juni 1898 in gebruik werd genomen.

37

Op . .oen Eng" onder Soest

38

Den Eng of N eng, het oude hooggelegen bouwland van Soest. In de "Costumen en U santien van Soest" in 1569 wordt geschreven: "Noch heeft dat dorpe van Soest en en hoeghen eynghe daer sy huer koren bouwende sijndt, over weIcken eynghe gaedt een heerwech ... "

Soest. }r1olenweg.

"De Windhond", gelegen op het hoogste punt van Den Eng. Hij werd afgebroken in 1927. Het was een achtkantig torenmodel, een type datweinig voorkwam in ons land. De molen was reeds meer dan twee eeuwen in het bezit van de Soester molenaarsfamilie Smits. Voor deze molen stond op dezelfde plaats een stander- of stendermolen. Bij de atbraak van "De Windhond" kwamen de vier stenen te voorschijn waarop de standaardmolen had gestaan.

39

Molen "De Windhond" te Soestdijk

40

"De Windhond" kort voor de afbraak in 1927 aan het "Meulespoor", de huidige Molenstraat. In 1640 had Soest reeds drie molens.

Korenmolen "De Vlijt", de tweede molen val Soest. Oorspronkelijk stond de molen in de buurt van Alkmaar en deed dienst als watermolen. De laatste eigenaar was J. B. Mulders. In 1852 herbouwde ene Wester uit Utrecht de mol en aan de Kerkstraat. Verhuurde deze eerst, doch verkocht die later aan Ernst Friedrich Schoppenhauer, gewezen onder-officier in WestIndie, Hij was het die bij windstilte met stoom begon te werken. Schoppenhauer verhuisde naar N eerlangbroek. Van 1890 tot 1895 was hij molenaar op de Neerlangbroekse molen aldaar.

Soest - Korenmo/en "de V/ijt"

SOEST

Amertfoortsche Sttaarweg

Uitl:' v. d. Kolk's PapierhandeJ.

42

Birktstraat nabij de Ferdinand Huyeklaan gezien in de riehting van de Kerkstraat. Reehts het huisje van de rijwielhersteller Van Boeijen, dat injuni 1969 werd afgebroken. Op de aehtergrond de molen van Mulders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek