Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Soesterbergsestraat - hoek Eikenlaan in 1920. De witte huisjes aan de Engrand gelegen zijn verdwenen, evenals de molen van Mulders, die hier de omgeving nog domineert. Moderne winkels en huizen deden de landelijke omgeving verdwijnen.

43

44

Het huisje van de veekoopman Reijer van Duinen op "de Kouwe Hoek". Van Duinen voor zijn huisje. Niets herinnert meer in deze omgeving aan de toestand van weleer.

SO£ST,

sterbergsche str-aatweg,

Soesterbergsestraat, nabij de Heideweg ± 1920. In 1853 werd de Soesterbergsestraat - de weg van Soest naar Soesterberg - aangelegd en in genoemd jaar voltooid. Voorheen was het een bijkans onbegaanbare zandweg. Er kwam een tolhek op te staan, dat in 191 J werd opgeheven en verdween. De laatste tolgaarder was de heer Plekkepoel.

45

46

Links de Birktstraat in de richting Amersfoort - rechts de Soesterbergsestraat in 1920. Nu een modem verkeersplein met wegaanduidingen en verkeerslichten.

De pleisterplaats "De Roode Haan" aan de Birktstraat naar Amersfoort. Voor het cafe de drink- en voederbakken voor de paarden.

47

48

Birktstraat - hoek Gallenkamppelsweg. Van bebouwing is nog nauwelijks sprake. Het is in de tijd toen er nog geen auto's, brommers en andere motorvoertuigen waren (omstreeks 1919).

De Rijkstol op de Birktstraat ter hoogte van de boerderij van H. Kok. Aan de overzijde lag het cafe Westermeijer, nu het cafe-restaurant "De Korte Duinen". De tolgaarder is de heer Van Kleef. Na opheffing van de tol in 1911 werd het tolgaardershuis afgebroken.

49

50

De boerderij ,,'t Lange Huus" in de Birkt. In 1916 werd een gedeelte van deze oude kloosterboerderij afgebroken. Nog voor de verwijdering van een deel van het huis werd deze foto genomen. ,,'t Lange Huus" behoorde tot het klooster "Marienhof', waarin de volgelingen van Geert Groote zich hadden gevestigd. Zij werden ook wel "de Broeders des Gemenen Levens" genoemd. Verder nog duidde men ze aan met de benaming: "De Birktenaars", De boerderij is totaal afgebrand op zaterdag 28 juli 1951. De brand trok grote beIangstelling.

Feest te Soest. Aankomst van koningin Wilhelmina en koningin Emma op het station Soestdijk, kort na de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. De beide vorstinnen begeven zich in een caleche van het station naar het paleis Soestdijk.

51

feestvienng 'in de 6emeente -Seest

???? -.. der ~

Hari ~elt. KoaiogIa Wllbellal.a.

t::..J/;:;;:/J., . ~.(;~~~-p:x 'A~ OOEU:..'.: GR.at.H.E.

."«,,,:'riI: H. JL JOXK,£R(i UW.

~."Kr".:nl".. J. J. t, VI..A.h~O:E1U::."'. .'.

t:~: ~. t 11~ ~"l..flu:SS!It{zt..XJ~LAAR. ~~·i~~<;,.~~~O~1iIXU.J~~~T.r

A/.$,·b.J.).!::t.~J);.-:.:. .

'. -

---. -- PROGRAriA. --~-

WOE.N$DAG 3-1.' AUGUSTU,S 1:898:

V_"'~~1p ?. ~cato.t~ bL ~ ~_~ brt':. -;

~ S.: .?? ,':N-o;>. 6ly ~~"X ~ ??? A.smea

" ? hAaD.er~~dcO<'to.1o.~~~

". io"u~('I" :P...u.ttohl Cl lh-utaOl ?? CtlU4c reo,~ st$R, " :

DONDERDAG i SEPTEMBER 1898 .'

Z,f1H",iJUlO~'7S-lJ,_, ? - ~.. -

Opeai;g 1lI ~t r~sl: KIGkiilai. lomllllxi8k Vlll del 101811 VIa bat B.11IlbiS.

l"~""p; '0 loIUl'". '1"rac:taUe 4u titar.c. SJ:I 4e 'I'~4.

~ta. .-u =t:NO:brC -e <MIl aIoDda.teo. ~~ dl:~~,,.,.a.)::l$et-:oNris'-.,roct6':u.e,,)jPt-

to-. 1,. ~. -.zlu.~ ~

<11',~, oVtoeht 4. kSo4--. Ol/t. J:;o:ot. !_:

:« ~ttQ( ~. 6-. ~~boom . . ~."':t eri k'~~~ l:J<j ntI;~ ~~ n)e!: ~1t

'IX-w..p ~;r:n .C. ~oo1klHer~

. VoIksspelen op het Ieestterrein:

<I '.utl:lle'. t; mw. 't:u~'" !nJodl ?. ~ . ./ '~~:t Ol' lle mg ??.? san "sa ?? ~.

? _ ?tok ~.'O>t ~~ I "'~bll,.. (.-nor ~~, '. ?

.?? ··:~.':"tl) ???.??. : ' ?

-.

OROO':' CONCERT

d_ de bt~"Ck"(fTIltCKrscH£ MIIZI['OU;l>[l. Oke~e ?? ; J. KUIPU.

SchtU4rrec4. VUlJeh1::Jl% 'rQ' hot fuattftrebr.. Bcm~ r.uzr. Vl1VB'WZ1t%. ·~""'."·1 N:" NIl (C.u.ff :«/Jrlf Dt ,.;-i/,,qf:<'NI'III ~r.rr~ :j"-

~,-..e-.~ ~ ~~Ml '* <klw)o1 ~''''''''~ ~...,.,op t.eQr. ~ w:- I;.~ .?. A. ?. (~~ ???.?.? t:.>:""'li:oD:M' ?? _ ??.?? , ott ~ _~.,. ~;e ~--.~'. let ...,.~.c-:£mo<.~-.:t.14 "orloMer.4<'="*",, «46" ?? >O~~~

~ ..

Programmablad uitgegeven ter gelegenheid van de troonsbestijging van H .M. koningin Wilhelmina. Bij deze gelegenheid werd de z.g. "Wilhelminaboom" geplant op de hoek van de Korte Brinkweg en de Van Weedestraat. (Let op de naamsveranderingen van de straten en wegen.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek