Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E. Heupers
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4050-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

.JYieuwe Steeg, So est.

Hetzelfde punt. De benaming is foutief. WeI zei men: Kleine Nieuwe Steeg.

63

64

Nogmaals dezelfde plaats, maar nu omstreeks 1925. In het pand is nu een winkel van Albert Heyn gevestigd.

F. C. Kuyperstraat - hoek Korte Brinkweg. Rechts ziet men het begin van de Nieuwe Steeg, nu Stadhouderslaan. De boom met hekje er omheen is de Giideboom van het Groot Gaesbeecker Giide van Soest. De boom is om onbegrijpelijke reden gekapt, aiweer t.b.v. het verkeer. Precies op dezeIfde plek kwam een verkeerszuiItje te staan. Dit betonnen zuiltje bleek toen een veel grotere sta-in-de-weg te zijn dan de oude boom, die zo nodig geofferd moest worden aan de alles verslindende verkeersmoloch.

65

of Nieuweslee~ . eestdlik

Nieuwe Steeg. Een oude benaming, die aan deze weg werd gegeven, omdat de oude weg naar Baarn langs de tol aan de Vredehofstraat leidde. Later, in het midden van de vorige eeuw, kwam er ook een tol op de Nieuwe Steeg. De naam werd in de dertiger jaren veranderd in Stadhouderslaan. Er vestigden zich hoe langer hoe meer inwoners van buiten, die niet meer aan een "steeg" wilden wonen. Vandaar de naamsverandering.

Soest ging met zijn tijd mee. Hier de nieuwste aanwinst op brandweergebied. De trotse commandant van de vrijwillige brandweer van Soest: Chr. Uijtendaal, v66r de nieuwste spuit. Hoewel een modern brandblusmiddeJ wordt toch nog gebruik gemaakt van paardetractie. Het is voorgekomen dat bij brand eerst het paard nog uit de weide, waar het rustig liep te grazen, moest worden gehaald. F oto anno 1915.

67

Gerneentehuis, S est

Het Raadhuis van Soest, annex P.T.T.-kantoor. H et gemeentehuis werd gebouwd in 1892/1893. Op 14 maart 1894 werd het in gebruik genomen. Architect: P. J. Houtzagers te Utrecht. Het gebouw heeft z.g. pseudostijlen: klassieke en neorenaissance stijlen zijn nagebootst.

Raadhuis omstreeks 1900. Het postkantoor bevindt zich in de linkervleugel. Het Rijkswapen hangt nog aan de voorgevel.

69

Scest

pcsl~anloor en )Yluzieklenl

70

Het Rosarium voor het gemeentehuis heeft moeten plaats maken voor het gebouwtje van de plaatselijke V.V.V .. De ruirnte daarachter is een parkeerterrein geworden waar markt wordt gehouden.

Gsrneentchuis. - OE T.

etTG. )<AUTA. VI::L~EN.

1S52.

Raadhuis aan de achterzijde. De pseudo-stijlen komen hier duidelijk naar voren.

7J

72

Rosarium met muziektent. Op de achtergrond het raadhuis en links het nieuwe kantoorgebouw van de P.T.T ..

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek