Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B.J. van Os
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2154-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

De ~ Helm a.d. Eern

89. Aan de Grote Melm was vroeger een grote concentratie boerderijen. De Melm stond bekend als los-, laad- en overzetplaats. In het verleden werd bij de Grote Melm de vanuit het Soesterveen aangevoerde turf verscheept naar Amsterdam. De schepen konden vroeger vanaf het voormalige IJsselmeer op eigen kracht de Grote Melm bereiken. Vandaar moesten ze echter getrokken worden door paarden over het jaagpad. Dit jaagpad langs de Eem kan men nu nog bewandelen.

90. Vroeger werd de Soester klederdracht nog veel gedragen. Thans kan men de dracht slechts zien wanneer de Soester Boerendansgroep optreedt. De foto laat vrouw Verhoef aan de Kleine Melm zien. Het veerhuis aan de Kleine Melm is in 1681 gebouwd. Het is, buiten de kerk, het oudst bestaande huis in Soest. Bij de Kleine Melm werden de kooplieden die van Hoogland en Nijkerk kwamen en die naar Utrecht of Naarden moesten, overgezet.

91. Soest had vroeger een overwegend agrarische bevo1king. Zo laat de volkstelling uit 1786 zien dat van de ongeveer 1000 inwoners 68% behoorde tot de boerenstand, 30,5% tot de middenstanders en 1,5% tot de notabe1en. In die tijd had men beroepen die thans verdwenen zijn. Men telde tien schaapherders, een tabaksbouwer, een roskammer, vierendertig spinsters, zes kleermakers, zes schoen makers en drie wagenmakers. Op de foto staan: links Jans van Piet van Riek (is Piet Hilhorst) en rechts Mei'n van Piet van Riek (Wilhelmina).

ViI he! land uan ?oest

92. De foto laat vrouw Stalenhoef zien. Ze was de vrouw van Kors Stalenhoef en werd daarom "vrouw Kors" genoemd. Ze is honderd jaar geworden en woonde in de bakkerij De Gezonde Apotheek aan het Kerkpad Z.Z. 60. Dit huisje was gebouwd in 1750. De "Gezondheid" uit de naam De Gezonde Apotheek betekende dat bakker Stalenhoef roggebroden van een pond of twaalf verkocht.

93. De Stadhouders1aan heette vroeger Nieuwe Steeg en Kleine Nieuwe Steeg. De Nieuwe Steeg wordt a1 in de zeventiende eeuw genoemd en komt op kaarten van omstreeks 1670 voor. Om van Baarn op de Van Weedestraat te komen, moest men vroeger via de Stadhouderslaan, een stukje Korte Brinkweg en F.e. Kuyperstraat rijden. De huidige verbinding met het Nassauplantsoen kwam pas vee1later tot stand.

~?EST,

Nleuwe' ~eg.

UITG. :;>1 UTA, VEl. EN.

l~

Driesprong, - SOES'l'.

94. Zo'n vijftig jaar geleden stonden in de omgeving van de Korte Brinkweg en de F.e. Kuyperstraat tal van bomen. Een daarvan was de Gildeboom van het Groot Gaesbeeker Gilde. Toen het verkeer toenam, moesten vele bomen het veld ruimen, waaronder de oude Gildeboom. Om de Gildeboom stond - zeals de foto laat zien - een wit hekje. Rechts begint de F.e. Kuyperstraat, die tot het begin van de jaren zeventig het verkeer tot op de Van Weedestraat bracht.

95. De Burgemeester Grothestraat, omstreeks 1930 gezien vanaf de Korte Brinkweg. De inrit rechts op de foto ging naar villa Berestein. Thans staat op deze p1aats een flat. Links in het midden van de foto begint de Anna Paulownalaan.

96. Aan het eind van de jaren zestig moest het hotel Eemland plaats maken voor de doortrekking van het Nassauplantsoen naar de Stadhouderslaan. Hotel Eemland was de plaats waar vele Soesters hebben deelgenomen aan de daar gehouden feesten. Ook menige vereniging heeft daar haar uitvoeringen gehad.

97. De foto 1aat het kruispunt Van WeedestraatfPrins BernhardlaanfKorte Melmweg zien omstreeks 1930. Ret witte huis reehts staat op de hoek van de Korte Melmweg. Thans is het een kindermodezaak. De tuin links behoorde bij de villa van dokter Batenburg, die nu politiebureau is.

98. Het speelveld op de Eng was in 1941 nog het terrein van de Soester boer, die daar zijn roggevelden had. De bomen 1angs de Soesterengweg waren laag, zodat iedereen het kastee1 De Binckhorst goed kon zien. Thans heeft het "groen" de villa aan het oog onttrokken. In 1923 is de villa naar Oosters voorbeeld gebouwd. Vroeger werkten ve1e Nederlanders in de Russische zoutmijnen. Toen in Rus1and een nieuw bestuurlijk systeern werd ingevoerd , kwamen de Nederlanders terug en bouwden hier hun huizen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek