Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B.J. van Os
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2154-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

$oestdiik

Christelij!(e School, 1<ollewe~

99. De Da Costaschoo1 aan de Prins Hendrik1aan is in 1977 afgebroken om p1aats te maken voor een modeme 1agere school. In 1905 werd de school gebouwd. De foto geeft de situatie in 1925 weer. Op de achtergrond is het gemeentehuis te zien. De toren hiervan is in 1971 verwijderd. Voor het gemeentehuis staat het voormalig cafe Verkerk, dat in de jaren zeventig heeft moeten p1aats maken voor de uitbreiding van het politiebureau. De Prins Hendrik1aan heette vroeger Teuts'holleweg. Het was een holleweg die op de teut uitkwam. Met "teut" werd een smalle, spits toe1opende weg bedoe1d.

Soest

Raadhois en Po tkantoor

100. Het in 1893 gebouwde raadhuis deed de eerste jaren ook dienst als postkantoor en politiebureau. Tegenover het raadhuis lag het rosarium. Behalve van de rozegeur konden de mensen hier tijdens de zomeravonden ook genieten van de vele muziekuitvoeringen die gegeven werden vanuit de muziektent. De architect van het gemeentehuis was J. Houtzagers,

101. In het midden van het rosarium stond een lantaarnpaal met vier 1antaarns, die op 11 maart 1906 door de Soester bevolking was aangeboden aan de toenmalige burgemeester mr. C.J.W. Loten van Doe1en Grothe, ter gelegenheid van diens vijfentwintigjarig ambtsjubileum. Later is de 1antaarn verp1aatst in de richting van het Kerkpad.

102. Gezicht op de roorns-katholieke Petrus-en-Pauluskerk, die in 1852 door toedoen van pastoor Steenhoff gebouwd is naar een voorbeeld van een kerk in Rome. In 1920 zag de omgeving van de kerk emit zoals de foto weergeeft.

Soesier Eng.

103. De huidige Dalweg was in 1925 niet meer dan een zandpad. In die tijd luidde de naam Kerks'holleweg. Een holleweg was een diep in de Eng uitgeslepen zandweg. Men kende vroeger ook nog Bunts'holleweg en Teuts'holleweg. Rechts naast de kerk is het St. Josephgebouw te zien. Ret diende als vrouwenklooster, oude mannen- en vrouwenhuis, lagere school voor meisjes en bewaarschool (kleuterschool).

Groet uit SOEST.

104. Zoals de foto laat zien, Was de Korte Kerkstraat in 1911 een smalle weg, die vanaf de Brink naar de Eng liep, waar de Soester boeren hun landbouwgronden hadden. In de jaren zestig werd de weg verbreed en de huisjes moesten daarvoor plaats maken.

105. Een kijkje in de Petrus-en-Pauluskerk v66r de verbouwing in de jaren zestig. Na de verbouwing is de neo-classistische voorgevel met de toren blijven bestaan. De neo-barokke preekstoel, het altaar en de lichtkronen hebben in de nieuwe kerk een andere plaats gekregen.

Soes!

Boerderljen.

106. De Lange Brinkweg omstreeks 1925, met de oude bedrijfsruimten van de boeren die zelf aan het Kerkpad woonden. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de naam Brink veranderd in Brinkweg. In 1917 werd het Lange Brinkweg en Korte Brinkweg, Ret gedeelte tussen het Kerkpad en de Lange Brinkweg heette De Brink. Vandaar dat iemand in Soest "op de Brink" kan wonen.

1 07. Op de voorgrond ziet men de Lange Brinkweg en in het midden het Kerkpad met de Petrus-en-Pauluskerk. De Brinkweg is pas heellaat, misschien anderhalve eeuw geleden, een weg geworden. Oorspronkelijk lag er langs de lange rij boerderijen slechts een lange, vrij brede strook brinken, dorpsbrinken of weidebrinken genaamd. Een brink is eigenlijk een graspleintje, waar de grote delen van de boerenhoeven en de deuren van de schuren en stallen op uit kwamen en waarover voertuigen en vee het erf opgingen,

108. Gezicht vanaf het Kerkpad op de voormalige gashouder van het gasbedrijf aan de Lange Brinkweg in 1939. In de beginjaren zeventig werden de twee gashouders gesloopt. Ze waren niet meer nodig daar overa1 het aardgas zijn intrede had gedaan.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek