COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B.J. van Os
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2154-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

_ ..... ";

SOEST. TORENSTRAAT

9. In 1932 was de Torenstraat al veel meer bebouwd. Ter hoogte van de auto's is links de Stationstraat en reehts de Neerweg te zien. De vroegere benaming Doedtweeh kwam op vele plaatsen in ons land voor. Deze benaming dateert van de tijd van Karel de Grote, die voorsehreef dat lijkstoeten aileen langs vastgestelde wegen naar de kerkhoven moehten gaan. Dit om het hardnekkige vasthouden aan het begraven of verbranden op de oude heidense begraafplaatsen regen te gaan.

SO EST. Kerkstraat

10. De Kerkstraat achter de Oude Kerk gaf in 1920 nog weinig bebouwing te zien. Aan de voet van de toren zien we de voormalige boerderij 't Hoogie met het bakhuis. Thans is het een restaurant. In het midden is duidelijk de bakkerij op de hoek van de Peter v.d, Breemerweg te zien. De foto laat d.uidelijk het aflopen van de hoog gelegen Eng naar de laag gelegen polder zien.

11. Een gezieht vanuit Soest Zuid in de riehting van de Oude Kerk, De trein op de foto passeert juist de overweg op de Veldweg. Vroeger werd de Veldweg "Pad naar 't Veld" genoemd. Op de achtergrond, links naast de Oude Kerk, is nog een gedeelte van De Gouden Ploeg te zien.

Soest, Kerkstraat.

12. De Kerkstraat omstreeks 1925. De bomen hebben plaats moe ten maken voor het zich steeds maar uitbreidende verkeer. De Olijkeweg was in die jaren nag niet aangelegd ,

SOESTERBERGSCH E STRAATWEG, SOEST

13. Als men rond de eeuwwisseling vanaf Soesterberg kwam, zag het kruispunt Soesterbergsestraat/Kerkstraat/Birkstraat er heel vredig uit. De in 1852 gebouwde korenmo1en De Vlijt markeerde het kruispunt. De molen was een bestaande watermolen, uit de buurt van Alkmaar, die verbouwd werd tot korenmo1en. In 1952 werd De Vlijt afgebroken. Enige jaren daarvoor was de molen a1 van zijn wieken beroofd, daar men overgegaan was op elektrisch malen.

Molen a. d. Kerkstraat - Soest

14. Mo1ens namen in de Soester samenleving een belangrijke p1aats in. Het waren onmisbare werktuigen voor het malen van het koren, dat op de Soester Eng in grote hoeveelheden aanwezig was. Molen De Vlijt aan de Kerkstraat had als eerste molenaar de familie Schoppenhauer. In 1890 werd Jean Baptist Mulder molenaar op De Vlijt, Naast molen De Vlijt had men in Soest ook nog molen De Windhond, die op de hoek van de Molenstraat en de Molenweg stond.

15. In 1920 was er rondom het kruispunt Soesterbergsestraat/Kerkstraat/Birkstraat al weer meer bebouwing te zien als een aantal jaren daarvoor. Toch was het nog steeds landelijk.

16. Het kruispunt Soesterbergsestraat (rechtsj/Birkstraat (linksj/Kerkstraat zag er in 1930 heel anders uit dan nu het geval is. De woningen rechts op de voorgrond hebben plaats moe ten maken voor winkels. Toch is een aantal huidige zaken te herkennen.

SOEST. Rijksstraatweg

17. De Birkstraat heette vroeger Rijksstraatweg. Daarvoor werd de naam Amsterdamsche Straatweg gebruikt. De weg voerde van Soest naar De Birkt. Voor 1800 stond op de grens met Amersfoort een abdij, die de naam De Birkt had. In de oude atlas van J. Kuijper uit 1860 komt de naam De Birkt voor, ziinde het gebied De Isselt, waar thans het industrieterrein van Amersfoort is.

18. De situatie op de Birkstraat omstreeks 1930 laat reehts de Van Lenneplaan zien. In die jaren was het nog een smal weggetje. Van 1927 tot 1 mei 1930 was de garage eigendom van busondememing Geerestein. Daama verzorgde w.e. Tensen tot 1 januari 1980 het busvervoer in deze omgeving vanuit dit pand, Thans staat op deze plaats een kan torenfla t.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek