Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B.J. van Os
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2154-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De Bunt-Soest.

29. De buurtschap De Bunt was een van de vele buurtschappen die Soest kende. Naast De Bunt had men Den Berg, De Birk, Achter den Eng, De Melm, Het Hart, Lang End, Kort End en Hees. In De Bunt lagen de witte boerenwoninkjes schilderachtig tegen het bouwland. De Bunt dankte haar naam aan het gelijknamig gras. Buntgras is een hard gras. Waar dit gras groeide, was het land slecht.

30. Aan de Plasweg stond het huisje van Gard Egbers. Hierachter was "De Plas". De Plasweg heeft zijn ontstaan te danken aan deze plas op de heide. Het was een natuurlijk watertje, waar de schapen konden drinken of "zuupen" zoals de oude Soester boer dat in zijn dialect kon vertellen. In het kader van de werkverschaffing werd het water in het begin van deze eeuw dichtgegooid.

Soest

Soesterberg schestraat

31. In 1853 werd de Soesterbergsestraat aange1egd. Voor die tijd was het biikans een onbegaanbare zandweg. Er was een tol iets voorbij de bocht bij Zonnegloren. Deze tol werd in 1911 opgeheven. De Soesterbergsestraat heette tot 1915 Vliegkampstraat (weg naar het vliegkamp, de vliegbasis). De foto geeft een bee1d van de straat in 1924.

32. Het voorrnalig sanatorium Zonnegloren lag midden in de bossen. De foto laat het zusterhuis van het sanatorium zien omstreeks 1925.

33. Tot en met 1962 was het ziekenhuis Zonnegloren een sanatorium voor tuberculosepatienten. Toen de ziekte niet zoveel meer voorkwam, werd het een ziekenhuis. Tot die tijd was de Soester bevolking voor negentig procent aangewezen op het ziekenhuis Amersfoort en voor tien pro cent op het ziekenhuis Baarn. Op de foto ziet men links boven de Soesterbergsestraat en midden boven het zusterhuis.

De Beaufortlaan. Soestduinen

34. In het gebied rondom Soestduinen was vroeger nauwelijks een huis te bespeuren. Thans is het een buurtschap, bestaande uit enkele landhuizen en een paar bedrijven langs de spoorlijn Amersfoort-Utrecht. De Beaufortlaan was een landelijke weg naar de duinen.

35. In 1935 was er nog maar sprake van weinig verkeer bij de overweg Soestduinen aan de Soesterbergsestraat. Ret station Soestduinen heette vroeger Soesterberg. Tijdens de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort in 1863 werd tegelijkertijd het station gebouwd.

36. Aan de Soesterbergsestraat is reeds een groot aantal jaren de Waterleiding Maatschappij Midden Nederland gevestigd, In 1934 zag het waterbasin eruit zoals de foto weergeeft.

37. In 1933 konden de Soester zwem1ustigen voor het eerst gebruik maken van het Soester natuurbad. De foto geeft de situatie in 1942 weer. Begin jaren zestig werd het bad gehee1 gemoderniseerd, het was hiermee een van de mooiste natuurbaden van Europa.

Bosch bId Palths, Soest

38. In 1860 werd door de heer Ram de fraaie buitenplaats De Paltz aangelegd. Een lang pad leidde naar de villa. De foto geeft de situatie in 1926 weer. Vroeger stonden op deze p1aats twee daggelderswoninkjes, die waarschijnlijk bewoond werden door Duitsers (Paltzers). Nadat de woningen verbrand waren, zijn ze afgebroken om plaats te maken voor de villa.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek