Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B.J. van Os
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2154-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Soest en Soesterberg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Oitg ~:1.uta, Velsen: 2809.

Lasarusberg, - SOE ST.

69. De Juliana1aan in 1900 met de Lazarusberg. Vroeger maakte de Julianalaan dee1 uit van De Barenwech. De Barenwech is de weg die midden over de Eng liep en die wij thans nog kennen onder de naam Mo1enweg, Soesterengweg en Juliana1aan. De Barenwech werd ook wel Baarnweg genoemd. Deze weg werd in het verleden door de kooplieden gebruikt die van Amersfoort naar Naarden moesten.

70. Ret kruispunt JulianalaanjWilhelminalaan ken de in 1907 nog maar een gering aantal woningen. Duidelijk is rechts de Lazarusberg te zien. De Lazarusberg heeft jarenlang ziin sternpel gedrukt op de omgeving.

Julianaplein

71. Het Julianaplein in de jaren dertig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de naam veranderd worden, omdat de straten geen namen mochten dragen van nog in leven zijnde leden van het Oranjehuis. Het plein heette toen Louise de Colignyplein. Na de oorlog werden de oude namen in ere hersteld.

Langs de Lazerusberg.

SOESTDIJK.

72. Op de Korte Bergstraat stond op de helling van de Lazarusberg jarenlang het pension van Toon v.d. Breemer. Bij de oude Soester bevolking stond v.d. Breemer bekend als "Toon de Keuensnijder". Hij slachtte namelijk ook koeien.

SO EST IN VOGELVLUCHT

73. Een overzichtsfoto van de omgeving Nassaulaan en Oranjelaan omstreeks 1920. In de verte zijn de Petrus-en-Pauluskerk en de Oude Kerk nog te zien. Op de foto kan men duidelijk zien dat de Eng vroeger veel grater was en zich uitstrekte van Soest-Zuid tot aan de huidige Nassaulaan.

74. Een gezicht vanaf de Lazarusberg richting Soestdijkj't Hart. De Lazarusberg is eigenlijk een uitloper van de Eng. Vroeger was de benaming Lasenberg. De Lazarusberg was een vast punt in het landschap, waarnaar velen hun blikken richtten. Nu ligt de berg verscholen tussen de woningen, waardoor het uitzicht op negenentwintig meter boven Nieuw Amsterdams Peil nagenoeg weg is.

75. Het kruispunt LaanstraatjBeetzlaan was in de jaren dertig zeer landelijk. Van verkeer was nog nauwelijks sprake. Ret witte huis op de foto was vroeger de grutterswarenzaak 't Hoekje , Thans is er een bank in gevestigd.

C)(iellws/f(J(I/ hoek Cf31?(>/s!,wn

76. De Nieuwstraat hoek Beetzlaan zag er in 1940 heel anders uit dan nu het geval is. Er stonden veel meer bomen. Aan het begin van de Nieuwstraat stond vroeger het Amsterdamse Koffiehuis. De Nieuweweg heeft jaren geleden deel uitge maakt van de weg Achter de Eng. De Beetzlaan is genoemd naar de heer Beetz, die als grootgrondbezitter het landgoed Nieuwerhoek bewoonde.

Soestdijk, q. S. Verhoeve Stichting.

77. De Gerarda Sibille Verhoeve Stichting had vanaf 1925 tot aan de Tweede Wereldoorlog een rusthuis aan de Hellingweg. Tijdens de oorlogsjaren hebben de gebouwen dienst gedaan voor de Duitse bezetter en de Canadese bevrijder. Na de oorlog, in 1946/47, werd het een orthopedagogisch centrum voor begeleiding en scholing voor jongens en meisjes die moeilijk leren. De naam Van Arkel Instituut is afkomstig van dominee Van Arkel uit Utrecht, die jarenlang bestuurslid is geweest.

78. De Praarngracht werd in 1240 gegraven. Yroeger werd het water Pijnenburgergrift genoernd. De Praarngracht werd zo genoernd orndat vroeger de turf per praarn door de gracht werd vervoerd naar de Eern. Rond het begin van deze eeuw werd de Praarngracht nog gebruikt voor het vervoeren van turf. De Praamgracht liep vroeger van de Yenen in De Yuursche naar de Eern. Zoa1s te zien is, was de Praarngracht in 1903 nog een vrij breed water.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek