Someren en Lierop in oude ansichten

Someren en Lierop in oude ansichten

Auteur
:   A. Remery
Gemeente
:   Someren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2841-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Someren en Lierop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Deze foto toont de kiosk met omgeving een vijftiental jaren later. Het welig geboomte heeft plaats gemaakt voor jong hout. Het boerderijtje werd bewoond door Ceel van der Weerden, later door Piet Verstappen. N a de oorlog kocht de gemeente het aan, waarna afbraak volgde. Ter plaatse is nu bakkerij Peters-Peeters gevestigd. We zien verder nog woonhuis-cafe van aannemer Frans Bukkems (thans kapper Wijnen), waarvan het oudste gedeelte in 1863 werd gebouwd door ene koopman Lathouwers.

13

r;roel ui! 50meren r:l;c,-p;

.PlJoto ,.,. Uii~~\". L. J. coor-ยป, . ... tou

14

Hotel, of zoals men vroeger zei logement, De Wit-Coppens. Achter de eerste drie ramen de gelagkamer, vervolgens een aparte eetkamer en dan twee logeerkamers, boven nog drie logeerkamers. In de zijgevel stalling voor paarden en rijtuigen. In de deuropening Jantje de Wit (1854-1905), kleerrnaker en Hanneke de Wit-Coppens (1856-1923). Zittend naast hen schoolhoofd Hein Buskens. De witte plaat langs de voordeur geeft te kennen, dat in het cafe een hulpkist van de ANWB aanwezig is ten dienste van de wielrijders. Rond 1923 werd de zaak overgenomen door het echtpaar Schmitz-Deems. Thans is hier "Het Wapen van Someren" (de Bruijn) gevestigd. Foto van 1904.

Deze ansicht van circa 1906 laat het begin zien van de weg tussen dorp en Postel (thans Postelstraat). In de grote boerderij links was ondergebracht de kruideniers- en manufacturenwinkel der gezusters Van Oorschot, met inwonend de molenaars Fons en Peer van Oorschot. Het pand werd later in drieen gelegd: slagerij Van de Goor - P. L. Lammers daarna timmerman-wagenmaker, tabakswinkelier P. Schmitz en smederij Gebr. de Bije. In het midden kruidenierswinkel Bakermans (Buskens)-Hoefnagels, gebouwd 1813. Hierin was ook een handkracht boterfabriekske ondergebracht. Onnodig er op te wijzen, dat hier thans handelshuis VdV is gevestigd. Rechts nog een gedeelte van logement de WitCoppens.

15

16

Op de vorige foto hangt op het weilandje de maandagse was te drogen. Deze ansicht van rond 1930 geeft op dezelfde plaats cafe-winkel.J. Hurkmans (K. en O.-Kruidhof) te zien. De oude boerderij heeft plaats gemaakt voor een aan de eisen des tijds aangepaste slagerij Van de Goor. Ook het logement De Wit moest ruimen voor een modem cafe. Rechts nog een gedeelte van het huis van Ceel van der Weerden, die we met twee kinderen op de foto zien.

Someren (Dorp) - lIooraanzicht O. L. School en Schoolhuis.

Winter 1926.

De "eendere" mannekes zullen het weI plezierig gevonden hebben dat ze op de foto mochten. Zeker onder schooltijd. In de vrije tijd hou je zo'n kluchl: jongens niet in het gareel. In 1916 kwam deze school met gymnastieklokaal en schoolhuis gereed en verving daarmee het schooltie bij De Meer. In 1931 werd de Openbare Lagere School omgezet in een Bijzondere RK. school. Bewoner van het schoolhuis is het hoofd August van Gijsel (1876-1949). Voor de geinteresseerden: huishuur in 1919 f 150,- per jaar.

17

Someren (Dorp) - Flchte,aanzicr.t O. L. School, G?mna~tiekzaal en Schcothuis - Winter 1926.

18

Winter 1926 staat er op beide ansichtkaarten. We hebben enkele leerlingengetallen uit 1826, dus precies 100 jaar daarvoor. Gemeentelijke openbare lagere school (schoolmeester H. M. Beijnen - protestant): zomermaanden: 29 jongens, 26 meisjes, 6 arme kinderen - wintermaanden: 80 jongens, 70 meisjes, 6 arme kinderen. Bijzondere lagere school der 2e klasse (schoolmeester Willem Jan Engelen - R.K.), school is niet gewettigd: zomer 14 jongens, 10 rneisjes en 1 arm kind - wintermaanden: 64 jongens, 47 meisjes, 1 arm kind. Totaa1 268 leerlingen - 2708 inwoners. Het zandige wegje 1angs de kippenren van de heer Van Gijse1 is thans de Verdonckstraat.

Midden in het dorp stond deze standerdmolen waar nu maalderij en voederfabriek Slaats is gevestigd. Jan Rooijmans liet in 1810 de molen bouwen - kosten f 10.000,-. Uit hoofde van oude banaliteitsrechten meenden de eigenaren van de molen aan de Schoolstraat (1553), de kinderen E. van der Grinten, zich heftig tegen de bouw van Rooijmans' molen te moeten verzetten. Zonder succes, immers de Franse revolutie had alle heerlijke rechten afgeschaft. De stenen beltmolen (1850) aan de Kerkstraat is nog te zien op deze foto. De man met pet is mulder Jan van Deursen. In 1936 werd de molen gesloopt en overgeplaatst naar Melick-Herkenbosch; hij werd in de oorlog vemield.

19

20

Ansicht uit 1905 met cafe-bakkerij-winkel Jan Rooijmans op de Postel. In 1956 gesloopt, Rond 1900 werden door de gemeente pogingen gedaan om te komen tot de eerste gemeentelijke harde weg. De Provincie had in 1860 de weg Heeze-Someren-Asten-Meijel verhard. De hardeweg zou beginnen op de provinciale weg (nabij kappelke), lopen over de Postel, het Eind naar Sluis 12, met aftakking van Postel naar Grote Speelheuvel (Markt) en aftakking Nieuwendijk naar R.K. Kerk. Totaal 6 km. De Provincie gaf in 1903 een bijdrage van 70% in de kosten, in 1905 begroot op f 32.000,-. De weg kwam in 1905 gereed. Vandaar d'n hoop kiezel. Als materialen werden gebruikt: onderlaag-zware Eijsdense grint, bovenlaag-porfiersteenslag.

Een kijkje vanaf de Postel in wat nu Floreffestraat wordt genoemd. Foto uit 1905. Bakker-winkeliercafehouder Jan Rooijmans met twee dochters en de zoons Karel en Johan. In de verte de drie gezusters Van de Kerkhof. Ret pand links werd bewoond door Nolbert van de Kerkhof, kleermaker, later M. van der Weerden- Van de Kerkhof, thans winkel-bakkerij P. van der Weerden. Ret huisje links-achter is het snoepwinkeltje van Tona Wuut (Van Gerwen).

21

Groet uit Someren

"..(.:

-;;~~~:~

22

De kerk - z.g. waterstaatsstijl- van Someren-Dorp. Bij de Vrede van Munster - 1648 - werd de kerk aan de SchooIstraat aan de katholieken ontnomen. Een hulpkerk werd in 1651 even over de grens onder Nederweert gebouwd. Daar moesten de Somerense en Astense katholieken ter misse (vandaar de naam Kerkendijk). OogIuikend werd toegestaan, dat in 1~2 een schuurkerk werd gebouwd; deze mocht zich in niets van andere gebouwen onderscheiden. In 1760 werd die kerk vernieuwd en van een torentje voorzien. Na afbraak in 1829 werd op dezelfde plaats deze kerk gebouwd. Het H. Hartmonument werd 12 aug. 1923 gei'ntroniseerd t.g.v. 25-jarig pastoorsfeest van pastoor P. van Lieshout.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek