Someren en Lierop in oude ansichten

Someren en Lierop in oude ansichten

Auteur
:   A. Remery
Gemeente
:   Someren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2841-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Someren en Lierop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In J 926 kwam de tegenwoordige kerk gereed. Twee jaar later werd de kerk van de vorige foto omgebouwd tot Boerenbondsgebouw, bestemd als verenigingslokaaI voor de diverse boerenverenigingen. Thans maakt het gebouw deeI uit van confectie-ateIier "Someren". Het H. Hart-monument werd gepIaatst nabij de kerk en ook de dorpspomp moest ruimen voor het verkeer. In het pand links was gevestigd "De Groote Vogelwereld-Bazaar", Eigenaar Jos Bakermans kreeg een plaatsje op ziin "eigen" ansichtkaart. Rond 1930 gafhij namelijk deze en andere kaarten uit.

23

24

We zijn thans in Someren-Heide, Langs de Kerkendijk verscheen in 1927 op de ontginning de "Theresiahoeve" van Arnoldus Hendriks. Via landgoed "De Apotheek" - sluis 12 - kwam Hendriks hier midden op de hei pionieren. Met vier zonen begon hij aan de ontginning van 16 ha woeste grond, waarin liefst vier vennen lagen en een stukje oude Peelrijt. Hard labeur! Zij werkten met drie paarden, twee kipkarren en 200 mtr rails. Na het afsteken van de hei gebruikten zij voor het omleggen van de grond de z.g. rondgangploeg met een rister (op de voorgrond). Na de 16 ha volgden nog 12 en 8 ha. En dan te weten, dat de Theresiahoeve bij "d'n intrek" nog lang niet klaar was. Er lagen o.a. nog geen pannen op.

1930. Een gedeelte Kerkendijk waarlangs de kern van het kerkdorp Someren-Heide zou ontstaan. Bij de uitgifte van ontginningsgronden reserveerde de gemeente 7 ha waarop later kerk, school, pastorie en Brink zouden verrijzen. Als weiland ligt de gereserveerde grond aan de overkant van de weg. Op de voorgrond een zwaar gewas augurken. De augurkenteelt begon datjaar in de gemeente op grote schaal. Zij gaf lonende prijzen ondanks de malaise. De foto werd genomen vanuit het zoldervenster van de Theresiahoeve. Achter de korenschoven de boerderij van D. J. van Casteren, die haar spoedig na de bouw doorverkocht aan Nicolaas Menting. Verderop: boerderij Jacobus Spruit.

25

26

Ontginning in de Heide nabij de Reigerstraat. "Stukje voor beetje verdwijnt de onproductieve heidegrond. De ploeg zeult door de taaie heidezode en legt ze om. Na verwering en ontbinding is de zure heiplag omgezet in milde humus. Door lupinen, serradella, wortel en stoppelresten, door stalmest en andere organische stoffen wordt deze voedselbron onderhouden en versterkt. Aan het werk knechten, paarden en ploeg van A. Dijkmans, de bekende ploeger in Oost-Brabant", Aldus Aug. van Gijsel in het Weekbericht voor Someren. "De maaimachine verricht haar nuttig arbeid, waar een paar jaar geleden ploeger en paarden de grond uit zijn rustige slaap haalden en letterlijk met zweet bedekten",

Onder de mokerslagen van vele gratis arbeidskrachten werd in 1868-69 op het Kerkeindje de vervallen kruiskerk met toren gesloopt. Het puin werd op de weg naar het Eind gestoten. Uit het bruikbare materiaal verrees nabij de Postel de hoofdbouw van het klooster. Een laag cement gaf stevigheid en een draaglijke kleur aan het muurwerk. Op 4 februari 1870 narnen negen Franciscanessen uit Gernert hun intrek en begonnen met hun werk: onderwijs geven aan de vrouwelijke jeugd en verplegen van hulpbehoevende ouden van dagen. In 1912 werd de meisjesschool gebouwd. Deze foto dateert uit 1920, toen ter gelegenheid van het goudenjubileum de loftrompet over de zusters werd geblazen.

27

R. K. Kerk, Someren

28

Inderdaad, kerk en pastorie staan er zo nog. De foto is van 1926 toen het kerkgebouw gereed was, maar werkkeet en materialen nog niet waren geruimd. Deze kerk verving dus de waterstaatskerk uit 1829 op de Postel. Men heeft de consecratie laten samenvallen met het gouden priesterjubileum van pastoor P. van Lieshout (1850-1933), gevierd 31 juli 1927. Daags daarna consacreerde Mgr. A. F. Diepen, bisschop van Den Bosch, de kerk. Even voor 1900 werd de pastorie gebouwd op de plaats waar rond 1730 onder pastoor Franssen de oude gebouwd werd. Het huisje met de kleine ruitjes: schoenmaker H. van den Heuvel.

50meren (£il)d).

De kaart zegt: Someren (Eind). Hedentendage klopt daar niets meer van. Vroeger was Someren verdeeld in 2 helften: Slieven en Schoot. Slieven: noord en west tot zuid-west, waaronder het plein rond het raadhuis. Schoot: zuid Kanaalstraat met Postel-Ruiter, Einderstr. enz. Slieven is ouder, maar Schoot breidde zich steeds verder uit, Daardoor ontstond de naam "Eijnde van Schoot' of "Eijndeschoot", later in onbruik geraakt. Over bleef de naam "Het Eind" voor het gedeelte tussen (thans) Vinken-Kerkstraat en begin Brugstr. Het kerkdorp, in 1878 ontstaan. noemde men aanvankelijk de "Nieuwe Parochie". Foto ± 1908, toont manufact.-kruidenierswinkel der dames Van Soest, vorigjaar afgebroken.

29

30

In 1906 werd door de familie Carp (Carps Garenfabrieken) in 't Eind de haspelfabriek opgericht. De foto van rond 1912 too nt, dat er veel personeel werkte. Aanvankelijk werkten de machines met handkracht, na invoering van de elektriciteit kregen de meisjes twee machines te bedienen, z.g, haspelmolens. D'n Haspel heeft hier gewerkt tot mei 1940, toen het gebouw verkocht werd. Terwijl 1001 Plastics er draaiden, brandde in 1962 alles af. Ook Koppens' Landbouwmachinebedrijf is in deze fabriek gevestigd geweest. Het huis werd bewoond door de bedrijfsleider W. Verhappen die in 1928, na pensionering op 70-jarige leeftiid, werd opgevolgd door zijn zoon Th. Verhappen.

Sorneren

Eind

Het kruispunt te Someren-Eind richting sluis 12. De woningen reehts werden in 1921 gebouwd door Woningbouwvereniging "St.-Lambertus". Deze woningen en die in de Kanaalstraat - twintig in totaalzijn de enige die tijdens het 30-jarig bestaan van Lambertus werden gebouwd. Na liquidatie van de vereniging ging alles over naar het gemeenteJijk woningbedrijf, daarna naar "Meulenstat". Zaal-cafewinkel Antoon van de Laar (Frans), vorig jaar afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe boerenleenbank.

31

32

Vanaf de driesprong de Einderstraat (Boerenkamplaan) opnieuw bezien, nu riehting Dorp. Links weer de Lambertuswoningen en reehts het woonhuis van de familie Vossen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek