Someren en Lierop in oude ansichten

Someren en Lierop in oude ansichten

Auteur
:   A. Remery
Gemeente
:   Someren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2841-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Someren en Lierop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Op 15 maart 1931 werden in het Eind de zusters Franciscanessen uit Oirschot ingehaald en plecbtig gemstalleerd in hun juist klaar gekomen klooster, waarin ook een bescheiden plaats was voor hulpbehoevende oudjes. De meisjes kregen daarbij hun eigen school. De stoet trekt hier vanaf de Einderstraat de Nieuwendijk in. Cafe-winkel Van de Laar staat er nog al eenzaam, zo zonder buren.

33

34

Kijkje vanaf de Nieuwendijk op schoolhuis en school. Met de stichting van de parochie in 1878 kreeg Het Eind ook zijn eigen school. Na verbouwingen en uitbreidingen in 1908 en 1922 werd de school in 1930 grondig vernieuwd in dier voege, dat aan Peter Wijlaars woonhuis en anderhalf lokaal werden verkocht, De rest werd gesloopt en op het overblijvende perceel verrees een nieuwe school. De geschiedenis herhaalt zich: Peter Wijlaars heeft thans ook de school uit 1930 gekocht. In het pand links werd op 22 september 1928 door drie gebroeders Van der Heijden een cafe geopend met de spaarkas "De Heibloem".

We zijn hier iets verder de Nieuwendijk in, maar houden nog het gezicht op het schoolhuis en het huis der familie Van der Heijden; bakkerii-winkel-cafe, De foto dateert uit 1928-1929.

35

36

"Laus tua in finis terrae" - "Ret uiteinde der aarde zingt Uw lof'. Deze woorden schreef pastoor Theodorus van den Eijnde in 1878 boven de ingang van zijn nieuwe kerk, Ret was destijds een hele prestatie om in een gehucht van Someren, waar nog slechts weinig mensen woonden, een parochie te stichten. Maar de pastoor van Someren- Dorp voorzag, dat men niet lang meer met de magere spierzak op de rug naar de Peel zou trekken. En van de volop aanwezige hei vie! meer te maken dan bezems en boenders. De pastoor zag het goed. In 1958 werd deze kerk gesloopt; denieuwe aan de overkant van de Nieuwendijk was toen klaar gekomen, De pastorie werd in 1931 onder pastoor Arts vervangen.

Graet uit 5ameren.

51uis 12.

Heel sluis 12 of misschien half 't Eind liep rond 1910 uit om op deze ansicht vereeuwigd te worden. Wellicht is er wel een aanleiding geweest in de vorm van een of andere feestelijkheid. De ingebruikneming van de brug bij sluis 12? Die had in ieder geval in dat jaar plaats. De mensen staan hier voor bakkerij-winkel-herberg J. Kuijpers. Daarnaast stal, schuur en woonhuis J. Kuijpers, die "teugeler" langs het kanaal was en ook een tientaljaren de haspelkar van Someren naar Helmond v.v. gevaren heeft. In de loop der jaren zijn van dit pand zes woonhuizen gemaakt.

37

Greet uit het Logement van B. M. Janssen v. d.

Kerkhof &omeren1i(S~s 12).

o o

'" " >

~

Nadat een rietpoel met baggerzand uit het kanaal tot de vereiste hoogte was opgespoten, werd op het aldus ontstane bouwterrein in 1910 Logement Bart Janssen (l877-1958)-W. van de Kerkhof (18811942) opgetrokken. De linker deur gaf toegang tot cafe en zaaltje, de rechter tot de winkel. Hoofdzake1ijk werd logies gegeven aan scheepsjagers, vandaar ook de aangebouwde stal. Links: eigenaar Bart Janssen, rechts "teuge1er" Piet Korremans van sluis 16 onder Weert, die van Luik tot Den Bosch met zijn paarden 1angs het kanaal de schepen trok, Fanfare Juliana vond mer in de eerste jaren van haar bestaan een onderkomen.

38

Cafe L. THOER-VA"J DE CI10GSD'JK Someren, Slvls (l3.)

Deze ansicht van rond 1910 geeft ook zelfreeds het bijschrift. Later werd het cafe-winkel M. CoupefUS- Van de Moosdijk en thans is er nog de winkel van de familie Schroijen gevestigd.

39

40

Het verbreden van de kolk op sluis 13. De foto werd medio 1929 genomen door de sluisknecht Albert Verhees, die het sIuishuis op de foto bewoonde; afgebroken 1937. Een brug lag er nog met. Deze kwam pas in 1932 en dan niet op kosten van het Rijk, maar betaald door de gemeenten Someren, Asten en Nederweert in de vorm van aankoop van de brug op sluis 16. Ook Sluis 12 kreeg pas negentig jaar na het graven van het kanaal zijn eerste brug; in 1910 op kosten van de Gemeente Someren en met bijdragen van omwonende belanghebbenden, die overigens met de door hen beloofde centen maar moeilijk "over de brug" kwamen.

Stroohulzenfabriek.

Sorneren.

___ ยป-> -~-

"Wilhelmina" had er nog bij kunnen staan, want zo was de naam van het bedrijf. N.V. Bakermans strohulzen- en capsulesfabriek stond vooraan in de Dorpsstraat waar nu de familie van Lierop-de Bije woont. De foto is van eind 1914. De eigenaar schreef achter op de kaart, welke hij naar zijn heerom J. A. van den Boer, pastoor te Casteren stuurde: "ondanks den oorlog is het nog verbazend druk" en: "deze week krijgen we stoomkracht, we kunnen zoo onmogelijk op tijd de klanten bedienen". In 1926 brandde de fabriek tot de grond toe af. En hoewel nog begonnen werd op sluis 11, was dat toch ongeveer het einde van het bedrijf. Uiterst links de eigenaar Jan Bakermans.

41

42

Gebouwd 1721 door secretaris Govert van der Lith. Bleef secretarishuis tot 1820 toen het werd gekocht door burgemeester M. van Dremrnen. Na overlijden 1836 werd het eigendom van notaris G. van Riet, Deurne. Het kwam daarna aan diens zoon F. van Riet, notaris te Someren. Voor zoon Jan bouwde deze bierbrouwerij "De Rietmusch" in 1863. Uiteindelijk kwam de brouwerij met huis aan Cornelis Kerkhofs - op de foto met zijn vrouw Emerance. De bierwagen staat geladen, klaar voor de dagelijkse rondrit. Het huis, laatst bewoond door Piet van den Einden, werd 1959 gesloopt i.v.m, de doorbraak van raadhuis muir kerk - Laanten Roode.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek