Someren en Lierop in oude ansichten

Someren en Lierop in oude ansichten

Auteur
:   A. Remery
Gemeente
:   Someren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2841-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Someren en Lierop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

qroet uit 30meren

i?aadhuisstraat

" ;r' ...

..;

Op 8 september 1768 oordeelden de vroede vaderen van Someren het nodig over te gaan tot de bouw van een raadhuis. De kruisbeuken van de kerk op het Kerkeindje, waarin raads- en archiefkamer waren ondergebracht, voldeden in geen enkel opzicht aan de eisen. De brandspuit stond in het schip van de kerk, veel te ver van het dorp af. (Kerk was in handen van de hervormden, die alleen het priesterkoor gebruikten). In 1769 had Someren zijn raadhuis zoals het op deze ansicht van 1905 te zien is. Bezijden het raadhuis stond een gebouwtje dat diende als cachot, brandspuithuis, turflkolenbergplaats. Achter dit raadhuis werd 1936 het tegenwoordige gebouwd.

43

44

Een foto uit 1914/15 van winkel-herberg Johan van Rijswijk nabij het raadhuis. Thans is hier meubelwinkel Maas gevestigd. Daarnaast het huis van Jan Verheijen en daarachter de smederij van Van Rijswijk. In 1925 maakten deze panden plaats voor de winkel-smederij Van Rijswijk en nu staat er dan het dubbel winkelpand Van Rijswijk-Van der Heijden. Zittend voor de deur Johan van Rijswijk (1848-1928) met naast hem zijn vrouw Arnoldina Meeuws.

Ter vervanging van het al jaren bouwvallige schooltje aan de Schoolstraat werd in 1847 de school, links op de foto, nabij het raadhuis gebouwd. Schoolhoofd was toen Comelis L. Buskens, vader van de bekende Hein en Jan Buskens, zijn opvolgers. Na 1916 heeft het schooltje nogjaren dienst gedaan als alcoholvrij lokaal van het Kruisverbond. Men kon er biljarten, kaarten, dammen, kortom zich alcoholvrij amuseren. Kruisverbond en Mariavereniging gebruikten de school als toneelzaal, de fanfare als repetitielokaal. In 1933 volgde afbraak. Deze foto is van 1920 en zal vermoedelijk genomen zijn wegens de elektriciteitsmast, die kort tevoren geplaatst werd.

45

Someren - Sluts }Yo. II.

46

Sinds het graven van het kanaal (1824) is sluis 11 een der bedrijvigste punten in onze gemeente geweest. Het oefende een zekere aantrekkingskracht uit op de inwoners zowel van Someren als Asten. Yoor de straatverlichting kwam kon het 's avonds gevaarlijk zijn aan het kanaal. Rond 1890 vroeg men herhaaldelijk om enkele .Jarnptaarns" bij de brug te plaatsen. De Gemeenteraad weigerde onder de motivering, dat normaal ieder voor zichzelf aansprakelijk is en de kasteleins van sluis 11 voor de personen die in hun herbergen te veel gedronken hebben in 't bijzonder. De panden op de westelijke kanaaldijk zijn stuk voor stuk verdwenen. Yooraan cafe-bakkerij Hilverda-I960, slagerij Peer Bakermans, later SjefYerhoijsen-1953, de 2 sluishuizen in 1933.

OMEREN (Sluis elf). Cafe Lani$era,~' "

... . - .:.- .

unathandel Berkeft VerbllD A~eu N. Br. No. :181.

Cafe Lammers. Al voor 1830 was het perceeI, waarop in 1834 dit pand werd gebouwd, in eigendom bij de familie Lammers. De Lammersen hebben altijd een belangrijke rol in het bedrijfsIeven rond sluis 11 gespeeld. Zij waren: metselaar - aannemer - schipper - transportondernemer - handelaar in bouwmaterialen - vervener en herbergier. In 1929 werd dit pand afgebroken en vervangen door een kast van een huis annex cafe. Het gehele terrein is thans aangekocht door de Provincie, die eens de aIjaren in de pen zijnde hoge brug over het kanaal hoopt te bouwen. Op de fundamenten van het pand rechts werd cafe Van Poppel- Van de Kerkhof gebouwd. De ansicht dateert van 1908.

47

Cafe G. van Poppel. Sluis 11 Somerea

48

Vrouw Van Poppel- Van de Kerkhof in de deur van haar herberg. De vergunning stond op haar naarn, omdat haar man G. van Poppe1 a1s dijkwachter een rijksbetrekking had. In 1910 werd dit pand opgetrokken op de fundamenten van het woonhuis te zien op vorige foto.

Van welke kant men Lierop ook nadert, de koepelkerk is van verre zichtbaar en maakt op de bezoekende of passerende reiziger een grootse indruk. In 1951 verloor de kerk jammer genoeg twee van haar grootste torens. Onder architect Weber uit Roermond werd de kerk in 1890-1892 gebouwd. Pastoor van de parochie was toen Martinus Johannes van Dongen (18351898), die in 1882 in Lierop kwam en 1893 tevens deken van het dekenaat Asten werd. Op de foto: kapelaan Brekelmans en burgemeester-secretaris Petrus Raaijmakers (1851-1904) met drie van zijn kinderen. Petrus Raaijmakers werd 1894 als burgemeester geinstalleerd. De foto is van 1903.

Broet uit Lierop.

St. Henricu - Gesticht Landelj s e Huts bcurle-cbool.]

50

"De Boerendochtersschool te Lierop". Aldus een artikel uit de Kath. IIlustratie van 1911. Het artikel begint dan als volgt: "De gewone meisjes-kostscholen zijn voor boerendochters, die hopen eenmaal aan het hoofd van een boerderij te staan, niet geschikt. Daarvoor is nodig een school, die bij de gewone vakken van onderwijs praktisch landbouwonderwijs voegt en overigens meer in het bijzonder let op wat boerendochters voor het verdere leven noodig hebben", Het was pastoor Leonardus Offermans (1863-1930) die dat denkbeeld in de praktijk had uitgevoerd. De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Munster bedienden de school en verzorgden het St.-Henricus-gasthuis. Foto 1911.

S .. rtenricus Ge tid)t te l.ieroo Bijzundere Scncot

ell Landbouwhuisnoud-Schoot

Pension VOOr Heeren en Dames

Enkelejaren na 1911 werd de kapel tegen de rechterzijgevel van het St.-Henricusgesticht aangebouwd, De pensionaires geven acte de presence en het koetske van pastoor Offermans wordt door de knecht voorgeleid.

51

52

Drie kostschoolleerlingen zorgden anno 1915 voor een devote stemming in de kapel van het St.-Henricusgesticht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek