Someren en Lierop in oude ansichten

Someren en Lierop in oude ansichten

Auteur
:   A. Remery
Gemeente
:   Someren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2841-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Someren en Lierop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Molenzicht.

Lierop.

In 1928 vond de openbare verkoop plaats, ten verzoeke van rnej, M. C. en dhr. H. B. de Kinderen, van "de best beklante windgraan- en oliemolen met pakhuis, woonhuis en goed bek1ante cafe op het beste gedeelte van de gemeente Lierop in het dorp". Nieuwe eigenaar werd de familie Van der Biezen. Johannes F. de Kinderen, molenaar te Bakel, bouwde de molen in 1860, welke in 1952 door brand verwoest werd.

53

STIPDONK.

".Vat1!rmolen.

54

Reeds in 1370 wordt de watennolen onder Stipdonk genoemd, toen het Godshuis van Postel voordie molen het dwangrecht (tot in de verre omtrek was ieder verplicht op deze molen te laten malen) ontving van Johanna, Hertogin van Brabant. Kort na de Vrede van Munster (1648) werd de molen door de Landsregering genaast, Gedurende enkele eeuwen daarna is de molen in pacht en bezit geweest bij de familie Van den Boomen. De molen viel ten offer aan de normalisatie van de rivier de Aa. Daartoe werd hij in 1939 door het Waterschap "Het Stroomgebied van de Aa" aangekocht. In 1948 volgde sloping. Het gebouw op de foto van omstreeks 1910 dateert uit 1893 toen herbouw plaats vond.

We schrijven 5 oktober 1888 als deze foto van de klas van het hoofd der gerneentelijke openbare lagere school Rein Buskens gemaakt wordt. Van deze leerlingen is wei niemand meer in leven. Ret meisje moet Aletta, dochter van dominee Scholte zijn.

55

56

Een schoolfoto, blijkens het bordje in handen van een zoontje van rijksveldwachter Vriens, genomen op 27 oktober 1909, dit keer onder de leiding van meester Jan Buskens en waarbij de leerlingen gegroepeerd zijn achter de school nabij het raadhuis en De Meer. De meisjes zijn van protestantse huize. Ze werden vanzelfsprekend niet naar de R.K. zustersschool gestuurd en zullen hier op de openbare lagere school evengoed aan hun .Jeer'ttrekken gekomen zijn.

Een onderwijzer kan een belangrijke rol in de dorpsgemeenschap spelen. Jan Willem Buskens (l8451923) begin 1864 bij het onderwijs om na 57 dienstjaren met (gedwongen) pensioen te gaan op 76-jarige leeftijd. De foto laat Meester Bus zien tijdens de rondrit t.g.v. zijngoudenjubileum 1 juli 1918. Het ziekteverlof van 1872-1876 heeft men niet bij zijn diensttijd geteld. Jan Buskens was mede-oprichter en directeur van Fanfare Somerens Lust, opperbrandmeester en nog meer. Naast meester Jan: pater Karel van Oorschot, grootgebracht in het gezin Buskens.

57

58

Ook de schooljeugd van het Eind is middels deze klassefoto van rond 1911 in dit boekje vertegenwoordigd. Schoolhootd W. van Pelt en meester M. van der Heijden met een gedeelte van de aan hun zorgen toevertrouwde leerlingen. Op de achtergrond de boerderij van de familie Van den Eijnde, langs de school gelegen.

De eerste leerlingen van de in 1911 gestichte landbouwhuishoudschool te Lierop. De school begon haar lessen op 2 oktober 1911. De foto is gemaakt op het einde van het cursusjaar in 1912 op de dag dat de stichter, pastoor Offermans, zijn zilveren priesterfeest vierde. We treffen een Lierops meisje onder de leerlingen aan: mej. Miet Raaijmakers (geb. 1897), achterste rij, tweede van links. De andere leerlingen kwamen uit: Overdinkel (Overijsel), Losser-Ov., Denekamp-Ov., Duiven-Gld, BeuningenGld, Groot-Linden bij Cuijk, Beers, Vierlingsbeek, Esscharen, Oploo en Geldrop.

59

60

Koken, inmaken, wassen zijn voorname vakken ook op de landbouwhuishoudschool te Lierop. Deze keukenfoto is van 1913.

Drie gebroeders Van den Eijnde, drie pastoors en ook nog aile drie te Someren. Midden: Johannes (1817-1884), pastoor te Someren 1868 tot zijn dood, kreeg van het volk de bijnaam ,,Jantje Wuul", door zijn rusteloos streven. Werkte er 8 jaar voor om Someren- Eind aan een eigen parochie te he1pen, 1878, waar zijn broer Theodorus (1823-1898) links op de foto, de eerste pastoor werd. Johannes liet in 1870 ook het klooster bouwen. De kroniek beschrijft pastoor Theodorus als vader-herder en dokter. Door een beroerte getroffen stierf hij 27 februari 1898 in de gang van het schoolhuis, waar hij de zieke vader van het schoolhoofd W. van Pelt ging bezoeken. Opvolger van pastoor Johannes in het dorp werd Franciscus (1827-1898).

61

Nu eens geen foto uit Sorneren, maar uit de U.S.A. We plaatsen de foto als een eerbetoon aan de vele missionarissen, die vanuit Someren naar aile werelddelen uitzwierven. Hier pater Johan van den Boer, kruisheer. In 1912 vertrok hij naar de V.S. Aan de keerzijde van de foto plaatste hij de aantekening: "Pastoor van beroep - houthakker voor de kostwinning. Butler June 1, 1914". Commentaar overbodig, In dit verband vermelden we, dat in 1892 in leven zijn (te Sorneren geboren): 25 geestelijken (2 pastoors, 2 kapelaans, 9 paters, 12 broeders/fraters), 41 kloosterzusters; totaal66 op een bevolking van 3009. In 1936 - met Lierop -: 83 geestelijken (4 pastoors, 2 kapelaans, 36 paters w.o. 2 abten, 39 broeders/traters), 93 kloosterzusters; totaal 176 - inwoners: 6661.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek