Someren en Lierop in oude ansichten

Someren en Lierop in oude ansichten

Auteur
:   A. Remery
Gemeente
:   Someren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2841-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Someren en Lierop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Als oprichtingsdatum van Fanfare Juliana Het Eind houden wij 12 juli 1919 aan, Voorzitter van het bestuur werd Renier Hurks. De foto is in 1923 genomen voor cafe-zaal Bart Janssen, sluis 12. We zien in het midden directeur-instructeur Peter Wijlaars. Geheel rechts onderaan: Karel Wijnen, later Ie pistonnist bij de Philips Harmonie. 't Manneke naast hem is de huidige dirigentJan Wijnen. Zaalhouder Bart Janssen midden links, en achter de grote trom: Peerke van Doom. In 1933 werd de Fanfare omgezet in een Harmonie.

73

74

Toneelspel "De Hv-Hedwigis" in 4 bedrijven naar het Duits bewerkt door Germanus. Uit de geschiedenis van de H. Hedwigis (± 1243), patrones van Silezie. Uitvoeringen door de Mariavereniging St.Lucia in de oude school op 18 (schoolkinderen: 10 ct.) en 19 januari 1922 (leden vereniging 40, nietleden 60 ct.) De titelrol vervulde Adriana van Rijswijk. Broeder Sindolf (witte baard): Cath. de Bije. De baardige man rechts, cipier van de gevangenis: Gertruda Sonnemans. Er werd heel wat toneelgespeeld. Kruisverbond, Mariavereniging, Fanfare's enz. beschouwden het als hun plicht de donateurs minstens eenmaal in de winter een uftvoering met toneel, muziek en zang voor te zetten.

Rijwielclub "de Zwaluw" Zomeren

In 1909 werd de wielerclub "De Zwaluw" opgericht. Foto uit 1912 v66r het clubhuis cafe Jan Rooijmans op de Postel. De fietsen bleven jammer genoeg op de achtergrond. Met sjerp de bestuursleden. De renners waren: Vic. de Bije, Karel Rooijmans, Leon. van der Vleuten, Arnoldus en Johan Rooijmans. Op een gegeven moment waren er naast "De Zwaluw" nog 2 wielerclubs: "Traplust" bij Tona Meesterburrie op de Markt en "Bind vooruit" in 't Bind. AIle omliggende plaatsen hadden wielerclubs, dus aan wedstrijden geen gebrek. Op de Bult had men, op afgestoken hei, zelfs een zandbaan aangelegd. Tot in 1914 is de club aktief geweest.

75

De rappe renner Naris de Vleut (Leonardus van der Vleuten, geb. 1891) had aIle reden om op 15 juli 1911 deze "staatsie-foto" te 1aten maken. Karel Rooijmans en hij waren de sterke troeven van "De Zwaluw". Karel de temporijder, Naris de sprinter. De grote lauwerkrans werd als eerste prijs verdiend in een wedstrijd te Woensel. In 1912 werd de "Tour door Brabant" verreden, waarin Naris als veertiende eindigde.

Het Gilde St.-Antonius verkeerde in moeilijkheden. Akties werden ondernomen om het nieuw leven in te blazen. Leden van Fanfare Somerens Lust traden tot het Gilde toe. Ook het Gilde van St.-Joris deed wat het kon om Antonius weer op de been te helpen. Vandaar deze gezarnen1ijke foto, rond 1900. Witte pluimen: Antoniusmannen - zwarte: St. Joris. Vendelier te paard: ? Rooijmans, De zittende muzikant: Harry Verhoijsen met naast hem directeur Jan Buskens. VoIgt de koning van St. Antonius meester Hein van Eijk, de koning van St-Joris Antoon Bennenbroek. Twee voormannen van St.Joris: Jan Verberne en ??? Een Schermeij: vendelier van St.-Antonius.

77

78

Uit het Weekbericht voor Someren - 21 april 1922: "Boschken en zijn vrouw", "De gouden huwelijksfeesten van de gebroeders Chr, en Joh. van den Bosch zijn keurig verlopen. Nu is de beurt aan nr. drie Nardus van den Bosch". Nardus heeft het niet mogen halen. Johannes van den Bosch (1844-1931) en Johanna van Veldhoven (1844-1927) vierden 18 april 1922 hun gouden bruiloft. Zij woonden in een van de huisjes aan de Kerkstraat, geruimd voor het pand van koster Meeuws en de Van Lieshoutstraat. Wat is een pastorie zonder kerk? Nog tot 1926 moest worden gewacht eer de kerk als buur geplaatst werd.

"Herinnering der vijftigjarige echtvereniging van Mathijs Manders en Maria Lammers - 1861 Someren 1911". Deze omlijsting kreeg bovenstaande foto mee. Mathijs Manders (1837-1915) en Maria Lammers (1829-1913) woonden op Slieven. Gouden bruiloften werden vroeger uitbundig gevierd. Niet aIleen de familie en de buurt, maar de gehele dorpsgemeenschap droeg 'n steentje bij om zo'n dag voor de oudjes tot een onvergetelijke te maken. Gewoontegetrouw werden 3 erebogen met toepasselijke opschriften geplaatst. Een bij de woning, een op het eind van de weg en een bij de kerk.

79

80

In het najaar van 1913 herdacht men het feit, dat 100 jaar daarvoor Nederland onder de Napoleontische druk vandaan kwam. Onafhankelijkheidsfeesten. Zo ook in Lierop, waar hier twee wagens uit de stoet te zien zijn. De voorste draagt het opschrift: Oorlog-Armoede. Op de kwaai kar met het magere paard is een slordig hoopje rauw yolk bij elkaar gebracht; zirmebeeld van de oorlogsellende. De andere kar is steviger en met een doorvoed Belgisch boerenpaard ervoor. De aankleding is rijker en het yolk blozend van welgedaanheid. Als opschrift zal deze wagen weI hebben: Vrede-Welvaart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek