Son en Breugel in oude ansichten

Son en Breugel in oude ansichten

Auteur
:   A.A.C. Sterken
Gemeente
:   Son en Breugel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1942-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Son en Breugel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Toen de kerk al volop brandde, zag Willem Lavrijssen (brandweercommandant) nog kans de kruiswegstaties te redden, op twee na. Enkele jaren geleden heeft hij ze verkleind en van de overblijvende stukken de ontbrekende staties bijgemaakt. Dank zij zijn inspanningen en die van de vader van de pastoor, die het schilderwerk deed, beschikt de nieuwe kerk weer over een echte kruisweg. Opmerkelijk bij deze alles verwoestende brand was dat de houten pieta gaaf bleef.

30. Veel dorpen in Brabant zijn bekend als bedevaartplaats. In Son wordt van oudsher op de eerste zondag van de maand mei de zegen van Sint Cornelius afgesmeekt, onder andere tegen kinkhoest en stuipen. Hoewel het ter bedevaart gaan lang niet meer zo het gebruik is als vroeger, is er toch elk jaar weer een matige opkomst vanuit de omliggende plaatsen.

so'

Raadhuis, ~·arr<tp 81 ?...

31. Het Marktplein in 1910. Tweede van links is de veld wachter Sjef Lavrijssen, die in 1901 in Son kwam. Achter het gemeentehuis, gedeeltelijk te zien, het huis van notaris Van de Westelaken, gebouwd door zijn voorganger Panken. Later heeft hier Januske Vervoort, hoofdredacteur van de "Meierijsche Courant", nog gewoond. Het pand is ook nog in gebruik geweest bij de broeders alexianen in 1914-1915, tot het sanatorium gereed was. Na een brand is de schuine kap vervangen door een plat dak.

32. Het cafe "De Zwaan" was aanvankelijk van de gezusters Mayer, ook wel "de truikes" genoemd. Later werd het overgenomen door No1da, die intussen "De Roskam" had verkocht. Daarna heeft de familie v.d. Aa het ve1e jaren geexploiteerd en sinds februari 1980 zit de familie Van de Loo erin.

DOMMELSTRAAT. SON BIJ EI DHOVEN

33. De Dommelstraat, gezien vanaf het gemeentehuis. Bakker Van Leuken komt terug van zijn dagelijkse ronde. Links vooraan de slagerij van Schutjes (Borghouts). Daarnaast woonde Neel van de Laar, schoenmaker en barbier, en vervolgens de familie Smits. Rechts de hnizen van Hannes van de Laar en Van Kemenade.

34. Het pand Dommelstraat 12, bekend als het huis van Bage1aar, dateert van de zeventiende eeuw. Vanwege de eenvoudige maar harmonische architectuur, werd het gebouw in 1976 op de monumentenliist geplaatst. Na Bagelaar woonden er onder anderen Samuel van Hoven, burgemeester en notaris, en notaris Van de Westelaken. Sinds vele [aren wordt het huis nu al weer bewoond door de familie Van Acht.

35. Het huis aan de Dommelstraat had een prachtige tum, die grensde aan de Dommel. Notaris Van de Westelaken zit bij de vijver. Dit gedeelte van de tum werd later door Naris van Acht verkocht aan het kerkbestuur voor de bouw van een jeugdgebouw, het huidige "Oase".

~.

36. Weer de Dommelstraat, nu gezien vanaf de Breugelse kant. Links Van Kemenade, naar de steen bij het huis "De Kei" genoemd. Vervolgens de woningen van Laarakker, v.d. Kamp, Petrus van Rijssel, Megens en het cafe van Nolda. Rechts weer de slagerij, met voor de deur Th. Borghouts, en verder het huis van Jan van de Ven en het gemeentehuis.

PROV'NCIALE WEG, SON B;J EI DHO'/E

37. Ben stukje van de huidige Nieuwstraat, gezien in de riehting Sint-Oedenrode. Links het huis van "Bert de Smid", met onder anderen zijn vrouw Miet en doehter Drieka. Later woonde hier Bert Rovers nog, Ertegenover stond het huis van de familie Raaijmakers of wel "Jantje de Post". Aehteraan reehts is nog juist het huis van Piet Wijns, later van Jan Basten, te zien.

38. De jeugdherberg "De Gentiaan" lag aan de zandweg vanaf de Rooijseweg naar het hockeypaviljoen, waar nu de tennisbanen liggen. Gedurende een reeks van jaren kwamen hier padvindersgroepen bivakkeren. Het huis werd bewoond door riiksambtenaar Smelt en later door Theodorus de Rooij, een zoon van de notaris uit Sint-Oedenrode. Begin 1968 werd het gebouw afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek