Son en Breugel in oude ansichten

Son en Breugel in oude ansichten

Auteur
:   A.A.C. Sterken
Gemeente
:   Son en Breugel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1942-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Son en Breugel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Opname uit 1937 van het huis van de familie Schutjes. Vader had een klompenmakerij aan de Van den Elsenstraat, nabij het Akkerpad. Later werd het huis nog bewoond door de familie Witlox. Zittend de jongens Ad de Visser en Theo Saris. Het meisje reehts is Miet van der Heijden.

50. Doorkijk vanuit de Van den E1senstraat op de kerktoren. De foto is gemaakt in 1925. Uiterst links Iigt de houtvoorraad van klompenmaker "Nee1 Scheut" (Schutjes), die aan de overkant van de straat woonde. De schuur links is in de jaren dertig afgebrand. Op de plaats van de schuur rechts is in 1926 de boerderij van Verberne gebouwd.

51. Volgens de overlevering zou dit het "Uivernest" zijn, het geboortehuis van Pieter Breugel de Oude. Het huisje stond aan de huidige Van den Elsenstraat, op de plaats waar nu de woningen van Scheepens en Van der Aalst staan.

52. De mo1en in 't Eigen met op de achtergrond de Breugelse kerk. Hij stond aan de Piet Heinlaan, waar nu het spee1terrein is. De mo1en werd gebouwd in 1871 door G. van Heeswiik en in 1934 werd hij door de storm buiten gebruik geste1d als windmo1en. Vanaf die tijd heeft Lensen er op motorkracht gema1en tot hij in 1951 zijn e1ektrische rnaalderij aan de Van den Elsenstraat in gebruik nam. In de oorlogsjaren heeft de mo1en nog dienst gedaan als slaapplaats voor een groot aanta1 onderduikers. De romp werd in 1968 door de gemeente gekocht en ges1oopt.

53. Een gedee1te van de Van den E1senstraat in 1925, ongeveer op de hoogte waar nu de Brouwerstraat aansluit. Rechts de woning van Van der Wielen, links die van Hem Rooijakkers, vervolgens Van Erp en achteraan De Win (Rooijakkers).

Breugel (gem.) SOl" Dorpp1e:n

54. Het Pieter Brueghelplein in 1910, gezien vanuit de Van den Elsenstraat. Links staat deboerderij van Merks, reehts die van Van Heeswijk. Voorbij de St.-Genovevastraat volgden dan de woningen van Van Vroonhoven en Den Dekker. Aehteraan links, tussen de bomen, lag de brandkuil, die voor de bluswatervoorziening moest zorgen.

55. De boerderij van A. van de Yen (Joppe) aan het Pieter Brueghe1p1ein in 1925. Het pand stamde uit 1760 en werd in 1935 ingrijpend verbouwd. Bi] een brand in 1939 werd de boerderij in de as ge1egd. Links de boerderij van Merks, die in 1944 na een bominslag is afgebrand.

56. In 1926 werd ter nagedachtenis aan Pieter Brueghel op het naar hem genoemde plein een gedenksteen onthuld. Hier een beeld van de feestelijke stoet in de Dommelstraat, met voor.op het glide van Lieshout, op weg naar Breugel, Bij deze gelegenheid sprak Felix Timmermans de bekend geworden woorden "Ik zie het en ik ruik het, dit is het land van Pieter Brueghel",

57. Op den negenden october van het jaar O.H. negentienhonderd zes en twintig werd te Breugel opgericht een gedenksteen ter ere van Pieter Breugel den Oude, een schilder die hier geleefd heeft voordat hi; de wereld genie ten deed van zijn arbeid, Namens de bewonderaars van den zestiend'eeuwsche meester werd dit gedenkteken aangeboden aan de gemeente Son en Breugel, aldus de bij deze gelegenheid opgernaakte oorkonde, ondertekend door de leden van het cornite, onder voorzitterschap van Vincent Cleerdin.

58. In de nacht van 5 op 6 augustus 1907 werden Son en Breuge1 getroffen door een zware hagelslag, vergezeld van storm wind en onweder. De ve1dgewassen werden bijna gehee1 vernie1d, bornen werden uit de grond gerukt en vee1 huizen werden beschadigd, De totale schade werd geschat op het voor die tijd gewe1dige bedrag van f 40.700,-. Hier een beeId van de vernielingen in Breugel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek