Souburg in oude ansichten deel 1

Souburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.P. Huijsman
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2021-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Souburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het was voor de samensteIler een kostelijke belevenis om uit de verscheidenheid aan ansichtkaarten "uit grootvaders tijd" een aantal te selecteren, waardoor een beeld onstaat van Sou burg zoals het was in de jaren rond de eeuwwisseling.

Nu, waar het dorp Souburg is ingelijfd bij de stad Vlissingen, zuIlen velen met mij bij het zien van de oude foto's met enige weemoed terugdenken aan de dorpsgemeenschap van toen, die moest wijken voor de verstedelijking van nu.

De geschiedenis van Souburg gaat terug naar een ver verleden. In oorkonden uit de twaalfde eeuw vindt men al de naam Sutburch. De versterkte burcht, mogelijk een nederzetting van de Noormannen, is nog in zijn situering duidelijk zichtbaar tussen Paspoortstraat, Burchtstraat en Ritthemsestraat.

Oost- en West Souburg waren vroeger twee afzonderlijke gemeenten. In 1834 zijn ze burgerlijk verenigd, Het gehucht Abeele was vroeger een afzonderlijke heerlijkheid. Het geslacht Van den Abeele, dat in hoog aanzien stond, ontleende zijn naam aan deze heerlijkheid.

Op West-Souburg stond vroeger een grote kapittelkerk. Ten westen van die kerk stond een trots kasteel. Naderhand verbleef hier de boezemvriend van prins

Willem van Oranje, Marnix van Sint Aldegonde, wiens naam het kasteel kreeg. Dit kasteel ging evenals de kerk zijn ondergang tegemoet; in 1810 werd het laatst overgeb1even deel door de toenmalige ambachtsheer afgebroken.

Het toenmalige gemeentehuis op het Oranjeplein bevatte, behalve een gemeentekamer en een archief, een school en een onderwijzerswoning. Er waren twee windkorenmolens, een in Oost- en een in WestSouburg, De in Oost-Souburg overgeblevene draagt de naam van de toenmalige ambachtsheer De Pere. De huidige kerk wordt reeds genoemd in 1250. Toen verzocht de heer van de parochie, Petrus Willemszoon van Sub burgh, de kerk te mogen inwijden.

Veel is er in de loop van de eeuwen veranderd in Souburg, Het Kanaal door Wa1cheren doorsneed de twee dorpen met een kanaalbrug die als een navelstreng het leven in de twee dorpen pulseerde. Nu, terwijl wij dit schrijven, is er sprake van deze brug weg te halen en een belangrijke levensader tussen beide delen af te snijden.

Ook sedert de eeuwwisseling is er nog veel veranderd zoals men zich, bladerend in dit boekje, zal realiseren. Men beseft dan in vele gevallen dat aIle verandering beslist geen verbetering inhoudt.

1. Zoals overal was het dorpsplein door de jaren heen een centraal punt in de dorpsgemeenschap. Vandaar dat we verschillende afbeeldingen uit verschillende perioden van het huidige Oranjep1ein hebben opgenomen. Hierboven het Oranieplein omstreeks 1900.

;D0rpsplein.

;soubu!:3

H.91

2. Het dorpsplein vanuit de riehting Middelburgsehestraat genomen met links de smederij van Steketee en de "travaille", waar de paarden ten aansehouwen van velen werden beslagen, Deze is allang weggebroken. De echte smederij, waar de met de hand bediende blaasbalg de vonken deed opspatten en de heldere tonen van hamer op aambeeld over het gehele plein klonken, bestaat niet meer,

3. Ook uit diezelfde tijd, maar uit een andere richting genom en, het plein met aan het eind villa Schoonenburg, Links in de hoek ziet men nog een gedeelte van de Noordstraat met een aantal oude huisjes,

ORA JEPLEIN, OOST-SOUBURG

4. Het dorpsplein met rechts het gemeentehuis en de ingang van de openbare school. Hiervoor poseert een aantal soldaten en burgers. Het is 1916 en mobilisatie. Achteraan ziet men de houten keuken van de veldartillerie, ter hoogte van de plaats waar nu de Nutsspaarbank is gevestigd, Op de voorgrond nog een van die historische voertuigen die toen bij de "Veld" in gebruik waren.

Oost·Souburg

Uitl!. F. B. den Boer. ,\iddelburl!.

5. Nog een beeld van het noordelijk deel van het Oranjeplein, met links het monumentale gebouw dat burgemeester Buteux in 1894liet zetten en waarin na hem nog twee Sou burgse burgemeesters gewoond hebben. In 1973 werd het gesloopt.

6. In 1912 werd een borstbeeld onthuld van de kinderschrijver P. Louwerse. Op de afbeelding ziet men hier van reehts naar links burgemeester Buteux, een zuster van de schrijver, een sehoonzuster en een zoon.

ORANJEPLEIN.OOST-SOUBURG

7. Nog maar eens het plein, vanuit een andere hoek genomen in een wat latere periode. Er is veel ruimte waarop rich allerlei feestelijkheden konden afspelen. Het huisje aan deze kant van het gemeentehuis is gesloopt. Daar is nu de uitmonding van de Doornlustlaan op het Oranjeplein.

8. Een schoolfoto uit vroeger jaren. De foto werd genomen met het toenmalige gemeentehuis als achtergrond, terwijl de ingang van de school naast het gemeentehuis te zien is. Achter het raam is veldwachter Adriaanse nog juist zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek