Souburg in oude ansichten deel 1

Souburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.P. Huijsman
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2021-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Souburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

KANAALSTRAAT

OOST-SOU BU RG

29. De Kanaalstraat, van voor de molen "De Pere" genom en. Op de voorgrond links was de winkel van Contant. V oor hem was dit de zaak van De Buck. Even voorbij het paard en wagen was links de oprijbaan naar de hofstede "Middenhof". Inmiddels is daar in 1939 het nieuwe gemeentehuis van Souburg gebouwd en in gebruik genomen. Echter, in verband met de herindeling bij Vlissingen is het als gemeentehuis ook weer buiten gebruik gesteld.

30. De huidige Kanaalstraat in Souburg, sorns West-Souburgscheweg genoemd of ook wel Weg van Oost- naar West-Souburg, was door de jaren heen een belangrijke verbindingsweg tussen beide dorpen die later een gemeente werden, Het was steeds de hoofdstraat van het dorp. Rechts de bekende barbierswinkel van Sonius, een nogal aan zijn gewicht zijnde barbier die, als er geen klanten waren, de klanken van ziin piston door de straat strooide. Links, waar nu de Beciusstraat is, ziet men de wagenmakerij van De Keizer, later van De Pachter.

We~ van Oest- naar West-)ouburg.

Foto IlIn Llohtdruk Gebr. van 8t1"U.tatI. Mlddelburr

31. Een oude afbeelding van de Kanaalstraat van rond de eeuwwisseling. Links achter de bosies lag een sloot die het land van de hofstede "Middenhof" begrensde. Nu staat daar het slechts zeer kort gebruikte voormalige gemeentehuis. Rechts op de hoek van de Braamstraat, stond de wagenmakerij van Marinusse. Ernaast kwam later het postkantoor.

lanaalslraal - -..;~. ·60st·Soubuf~

32. Een deel van de Kanaalstraat, ongeveer halverwege. Rechts ziet men de boekhandel van Van der Peijl met daarnaast de schoenwinkel van Puijpe (Piet Puupe). Van der Peijl was de uitgever van vele van deze ansichtkaarten en zoals een Hitchcock steeds even te zien is in de door hem geregisseerde films, is de heer Vander Peijl op biina al zijn prentbriefkaarten zichtbaar.

KANAALSTRAAT

OOST-SOUBURG

33. De Kanaalstraat, beginnend bij de Paspoortstraat. Rechts zien we de sigarenwinkel van Strijd. Een huis verder staat hier nog de oude gereformeerde kerk met daarnaast de hierbij behorende pastorie. Bakker Deurwaarder poseert met zijn knechts bij de oude bakkerskar voor de fotograaf.

34. Villa Marnix, gelegen aan de Kanaalstraat, stand ongeveer tegenover de molen "De Pere", Verschillende bekende personen hebben dit huis bewoond.

35. De Kanaalstraat rond het jaar 1900, gefotografeerd vanaf "de hoogte", Rechts het voormalige koetshuis van de "oude" dokter Plugge. Ernaast staat het huis van deze dokter. Dit huis was in opdracht van de eigenaar van de molen, De Pere, gebouwd en stond, met minachting van een rooilijn, enigszins schuin opdat De Pere steeds zonder moeite een blik op zijn molen kon slaan.

Verbindungsweg Souburg

36. Hier een afbeelding van ditzelfde punt op een later tijdstip. De achter de gas-straatlantaarn gelegen werkplaats heeft enige tijd als vergaderruimte voor de gereformeerden dienst gedaan toen zij zich bij de doleantie afscheidden.

KANAALSTRAAT

OOST-SOUBURG

37. En hier een situatie van hetzelfde punt op een nog later tijdstip, De voormalige timmermanswerkplaats is verbouwd tot cafe (exploitant Piet Suurmond). Aan de rechterkant zien we de woning van de ,Jonge" dokter Plugge.

KANAALSTRAAT

38. In de Kanaalstraat is het terrein links, behorende bij de hofstede "Middenhof", nog niet bebouwd. De huizenrij rechts heeft praktisch in zijn geheel moeten plaats maken voor een groot aantal winkels. In dit rijtje huizen woonden veel boerenarbeiders,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek