Souburg in oude ansichten deel 1

Souburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.P. Huijsman
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2021-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Souburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

CEVAALSTRAAT, ,OOST-SOUBURG

59. Het Cevaa1pad, later Cevaalstraat en neg later Buteuxstraat geheten, heeft hier neg geen bestrating doch is alleen nog maar verhard. Aan de rechterkant was het pakhuis van vrachtriider Krijger.

60. De Van Teylingenstraat tussen Buteuxstraat en Nieuwstraat zoals hij er jaren geleden uitzag,

61. De Spoorstraat met een van de stoomtreinen, die helaas ook verdwenen ziin. De spoorsloot is nu veranderd in een plantsoen.

62. Hier de aan de andere kant van de Kanaalstraat gelegen Bermweg, Ook hier is de sloot gedempt en he eft men een plantsoen aangelegd.

63. Deze kaart herinnert aan de vroegere herfstdagen wanneer de suikerbietencampagne over Souburg losbarstte. De boeren uit Souburg en omgeving brachtten met hun Walcherse boerenkarren de suikerbieten naar de loskade aan het kanaal. Aile wagens kwamen eerst vol en daarna leeg op de weegbrug, De middelste van de drie mannen bij de deur is "weger" Mauer.

64. Dit is het in de jaren 1868/1870 gegraven Kanaal door Walcheren met een van de mooie vracht-zeilschepen.

NIEUWE WEG VAN SOUBURG NAAR VLlSSINGEN

65. De Nieuwe Vlissingscheweg nabij "de hoogte" in Souburg. De elektrische tram op de foto onderhield een regelmatige dienst tussen Middelburg en Vlissingen. In Souburg was er onder andere een halte op "de hoogte". Veer de elektrische tram er was werd de dienst onderhouden door een stoomtram.

::IJarnixplein Wesr- ouburg

66. Omdat het Marnixplein op West-Souburg al heel oud is en een belangriik plein was in het dorp "Wester-Souburgh" plaatsen wij hiervan verschillende afbeeldingen. Dit is er een van. Aileen de middelste huizen van de rij staan er nog. De rest is verdwenen.

)'rlarnixplein. Wesl-Soubu ~

67. Hier nog een afbeelding van dezelfde rij huizen; nu in een vroeger stadium. Links staat het domineeshuis.

Speelluin Cafe )'rtinl{

e est-Seuburg

68. Rond de eeuwwisseling was cafe Mink met de speeltuin een bekende pleisterplaats. Nu is de situatie onherkenbaar veranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek