Spanbroek en Opmeer in oude ansichten deel 1

Spanbroek en Opmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Stapel
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4054-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spanbroek en Opmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1413 werd door hertog Willem van Beieren het baljuwschap van Medemblik opgeheven. Het platteland werd verdeeld in zeven schoutambachten, elk meer dorpen omvattende. Een ervan was Spanbroek dat met Obdam, Hensbroek en Opmeer voortaan een stede zou vormen met de naam Spanbroek. In 1426 verloor het zijn stadsrechten wegens weerspannigheid. In 1456 herkreeg het de rechten.

Als eerste ambachtsheer van de heerlijkheid Spanbroek wordt in 1429 Arent van Gent door Jacoba van Beieren aangesteld. Eind 1500 wordt bepaald dat de Vierschaar in een opzettelijk daarvoor te bestemmen gebouw nabij de kerk zitting moet houden en niet ten huize van de schout of baljuw. Een gevolg hiervan is vermoedelijk de stichting van het tegenwoordige "oude Raadhuis", daterend van 1598. Tot 1881 heeft het als raadhuis dienst gedaan. De lapjeswinkel van Bolten ernaast, later barbierswinkel van respectievelijk Groskamp en Brandsen, is in 1932 verbrand. De hervormde kerk, eertijds gewijd aan de H. Bonifatius, oorspronkelijk elfde-eeuws en herbouwd in de zestiende eeuw, heeft een zeventiende-eeuwse preekstoel, een lezenaar uit 1694 en een Striimpfler orgel. In deze kerk werd door Rombout Verhulst (1624-1698) een epitaaf (grafschrift) gemaakt voor Johannes van Gheel en echtgenote, ambachtsheer en ambachtsvrouwe van de heerlijkheid Spanbroek.

Bij decreet van 1811 werd de samenvoeging van Span-

broek en Opmeer opgelegd door Napoleon. In 1817 was de scheiding weer een feit, want "ambachtsheer noch inwoners wilden verder samengaan",

Oorspronkelijk hadden beide dorpen een geheel agrarisch karakter. De ringvaart tussen beide gemeenten die een goede verbinding met Alkmaar en Amsterdam gaf, was een reden voor vestiging van agrarisch georienteerde bedrijven zoals pakhuizen voor veevoer en kazen, wagen- en zadelmakerijen enz. Heel vroeger is er zelfs een kaasmarkt geweest.

Eerst kaasden de boeren zelf, later kwam er een particuliere kaasfabriek en in 1914 de cooperatieve zuivelfabriek "Aurora" te Opmeer.

De gemeenten Spanbroek en Opmeer hadden ieder een eigen gemeenteraad en secretaris, maar een burgemeester en omstreeks 1905 ook een gezamenlijke secretaris. Na wat onenigheid - een gedeelte van de inwoners van Opmeer wilde bij de gemeente Hoogwoud - werden in 1959 de gemeenten Spanbroek en Opmeer samengevoegd tot een gemeente namelijk Opmeer. Maar we gaan terug naar het verleden, naar de oude ansichten van de jaren 1900-1930; toen het nog Spanbroek en Opmeer was.

We zullen onze wandeling door de dorpen maken vanaf de Viersprong: de kruising van Zandwerven, de Kaag en Wipbruglaan.

1. We staan hier op de Viersprong en kijken de Kaag in. Het is het jaar 1905. Rechts zien we het cafe van Aafje Pels, waar de kalveren- en schapenkopers, vis- en voddenboeren met hun hondewagens kwamen om er een borreltje te drinken: een voor een dubbeltje, drie voor een kwartje. In het voorjaar als de kalveren geboren werden, was er gedurende acht weken drie maal per week kalvermarkt in de aangrenzende gemeente Hoogwoud. De kalveren werden voor vijf tot zeveneneenhalve gulden gekocht, in Twisk geslacht en naar Londen verzonden.

2. Hier staan we in 1909 bij de ingang van het dorp Spanbroek. Voor het tweede huis rechts heeft in 1910 schoenmaker Bloem een winkel en werkplaats gebouwd. Links de kruidenierswinkel van Geertje Koelemey met daarachter een paar huizen waar onder andere Koosje Wiggers, Jan Groot, Jan de Moel en Antje, Grietje Spruit, Veldt en P. Loos gewoond hebben. In 1936 zijn de huizen bij een brand in de as gelegd. Daarachter links is de slagerij van C. Moeyes (1893-1913).

3. Dit is een oude traditie. In de week voor Pasen wandelde de slager met de koe die voor de Paasdagen geslacht lOU worden door het dorp en ging bij zijn klan ten aan om de bestellingen voor de feestdagen op te nemen. Van reehts naar links zien we de broer van slager Niek Smit, (opvolger van C. Hoeiies van 1913-1921), vader Smit, de vrouw van Niek Smit en buurvrouw Marie de long (dochter van bakker De long) die in de boerderij naast de hervormde pastorie woonde.

4. De installatie van burgemeester Commandeur in 1918. Voor het gemeentehuis staan van links naar rechts: Kees Wijnker, Kees Beerepoot, Arie Stam, mevrouw Commandeur, Jasper Smit, burgemeester Commandeur, Louw Schilder, oud-burgerneester Van der Steen, Jan Koning en gemeentesecretaris Hartog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek