Spanbroek en Opmeer in oude ansichten deel 2

Spanbroek en Opmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.P. Stapel
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4055-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spanbroek en Opmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In het eerste deeltie van "Spanbroek en Opmeer in oude ansichten" hebben we de geschiedenis van deze dorpen beschreven. Nu een kort woord over het jaarlijks festijn van het concours hippique op de eerste maandag in augustus.

Oorspronkelijk was dit een familie- en uitgaansdag voor de agrariers uit de omtrek, maar nu is het door het veel meer in de be1angstelling komen van de paardenfokkerij en de rijsport, in veel bred ere kring bekend. De oorsprong van dit festijn ligt in het feit dat reeds voor 1900 de "Hollandsche Maatschappij van Landbouw" elke vijf jaar een grote landbouwtento on stelling ergens in Nederland organiseerde.

Op de jaarvergadering van 1897 in Den Haag was de niet-agrarier G.C. van Balen Blanken, gemeentearts in Spanbroek, aanwezig als vertegenwoordiger en voorzitter van de afdeling Opmeer van de "Hollandsche Maatschappij van Landbouw", een functie die hij bekleedde van 1895 tot 1926. Er werd tijdens de vergadering een suggestie gevraagd voor een plaats waar

het vo1gende jaar de tentoonstelling zou worden gehouden. "Dokter G.c." ging staan en stelde Spanbroek voor. Bijna niemand wist waar Spanbroek lag, maar de suggestie werd overgenomen en de tentoonstelling is een buitengewoon groot succes geworden, mede door het feit, dat de voorzitter kans zag een locomotief en personenwagens te huren om de bezoekers op de nog niet geopende tramlijn van Wognum naar Opmeer te laten reizen. Wognum kon men met de officiele tramverbinding vanuit Hoorn bereiken.

Dit resultaat was vooral te danken aan het organisatorisch talent van G.C. van Balen Blanken, die in 1852 te Benningbroek werd geboren en die in 1939 in Bovenkarspel overleed. Behalve bij de hierboven genoemde "Hollandsche Maatschappij" bekleedde hij de functie van voorzitter ook bij het "Historisch Genootschap Oud West-Friesland". Verder was hij oprichter en voorzitter van de Neder1andsche Kolfbond en van het ziekenhuis "De Villa" in Hoorn.

Sinds 1907 wordt nu jaarlijks de Opmeerse Tentoonstelling georganiseerd. Eerst gebeurde dit door de afdeling Opmeer van de "Hollandsche Maatschappij van Landbouw", na de tweede were1doorlog door een aparte stichting. Bestond vroeger de keuring van paarden uits1uitend voor dieren uit de omgeving, thans is het een keuring van de beste dieren uit gehee1 Noord-Holland, Ook komen er koeien, schapen, kip pen en konijnen. Het Opmeerse concours hip pique behoort op het ogenblik tot de mooiste in Nederland. Verschillende ma1en in de geschiedenis van de Opmeerse Tentoonstelling zijn er boerenbruiloften en andere folk1oristische festiviteiten in Westfriese klederdracht geweest. Vooral de feestelijkheden van 1923 waren buitengewoon geslaagd. Hiervan vind u achter in dit boekje enige foto's. Het was een groot beweeglijk en kleurrijk spel. Er was een kasteel, waarop de Heer van Opmeer, die tevens burgemeester was, woonde. Het stuk spee1de in het begin van de negentiende eeuw. De burgemeester had zijn collegae

uit omliggende dorpen en andere belangrijke functionarissen uitgenodigd op zijn kasteel. De gasten arriveerden met hun eega's in prachtige sjezen met kap en dek op en zij maakten hun opwachting bij de Heer van Opmeer. Later kwam ook de Koning gek1eed in een prachtig uniform vol met ridderorden. Hij werd verwelkomd met vaderlandse liederen, klokgelui en saluutschoten. Doordat de ontwerper, organisator en regisseur Van Balen Blanken de Koning in dit schouwspel liet verschijnen, kon hij hierna een prachtige optocht laten voorbij trekken om de Koning te tonen welke produkten en welke gebruiken er in West-Friesland waren.

Organisatorisch en financieel is een dergelijk festijn heden ten dage niet meer mogelijk, omdat de Opmeerse Tentoonstelling een vol bezet programma heeft van keuringen en concours hippique.

1. Dit is de bakkerij van Vlaming in 1905. Later woonde bakker Eeken in dit pand, De bakkerij is gesloopt en nu staat het huis van Ben Groot op die plaats (Spanbroekerweg 7). In de tijd waarin de foto werd gemaakt, waren er nog acht bakkers in de twee gemeenten. De twee person en links zijn J antje Groot en Grietje Vlaming, respectievelijk de vrouw en de zuster van bakker Vlaming, die achter de hondekar staat. De dame met het schort voor is de vrouw van Rein Brouwer. De knecht is Gert Vriend, oom van Gert Vriend Zornerdijk.

2. De Dorpsstraat van Spanbroek in 1920. Links ziet u vooraan de kruidenierswinkel van Geertje Koelemey en reehts woonde sehoenmaker Bloem.

3. Deze opname is van 1913. Links bevind t zich de slagerij van Smit en reehts het gemeentehuis. Rechts van de wagen staat dorpsveldwaehter Klomp. Diegenen die op de weg staan zijn, onder anderen Frans Starn Sijvertzn., Bets Starn Sijvertdr., Annie Moeyes Keesdr. en Jaap Starn.

4. In 1933 vond de installatie plaats van burgerneester Keizer. We zien, zittend van links naar rechts: gerneentesecretaris Jan Hartog, burgerneester H. Keijzer, rnevrouw Keijzer en de wethouders Arie Starn en Piet Schipper. Staand: politieagent v.d. Berg, raadslid Scholten, politieagent Groot, raadslid Schertzing, gerneenteontvanger Dorus Koornen, gerneentebode Pietje v.d. Berg, de arnbtenaren Pierre Laout en Sijvert Starn (burgerlijke stand), oud-burgerneester Arie Cornrnandeur, gerneentearts Van Wesernael, keurrneester Dirk Mul, dr. Pieter Stapel (hoofd van de vleeskeuringsdienst) en de raadsleden Kees Boots, Piet Koornen en Kees Beernster.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek