Spijk in oude ansichten

Spijk in oude ansichten

Auteur
:   Jakob B. Bronsema
Gemeente
:   Delfzijl
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4313-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Op de bovenste foto poseert omstreeks 1900 een aantal "ol'dieksters" op de Grote Dijkstraat voor de fotograaf. We herkennen "rooie Oarend", een "jeud" uit Appingedam, Grietje West en Aaltje Borg. Links nag een gedeelte van de winkel van Tais van der Molen, later van diens zoon Piet Tais, met zijn bekende hondekar. Verderop woonden Klaas Klevering en Iektje, Camelis West en Klaas Bas.

De foto links onder gunt ons een blik op de Grote Dijkstraat rand de jaren dertig. Rechts woonde jarenlang Ubbo van der Ploeg.

Het bouwvallige, maar schilderaehtige huisje reehts onder kende als laatste bewoners Hendrik en Arend van der Eide. Het stand aan de Dijkstraat, ongeveer ter hoogte van De Kamp. In een huisje reehts ervan, op de hoek van de Spaarbankweg, woonden destijds Tiernen Rondhuis en Geert Eden. Het was in de tijd dat men in Spijk nog geloofde aan "veurloop'n", heksen- en duivelsverhalen. Zo moet het dan eens gebeurd zijn dat Geert Eden aan het gras maaien was. Hij wou het werk graag klaar hebben, maar het vie I hem erg tegen. ,,'t Zel d'r of', zee e, "al zel Ol'Pait mie ook helpen", Duvel heurde dat en verkled aan's klain kereltje zee hai tegen Geert: "Zel'n wie ais tegen 'n kanner maaien? " Dat win ik vast en zeker van zo'n mieterig kereltje, docht Geert en zai gingen 'n weddenschop aan. 't Ging d'r allervrezelijks heed Duvel zien zwad vloog over Geert zien zwad hin. DOll begreep Geert, dat e mit de duvel aan 't maaien was en dat hai 't verlaizen zo1. Hai kreeg zien hoarspit en zette dij ien duvel zien zwad, moar de duvel maaide d'r dwars deur hin, Krak, zee 't! "Wat was dat? "vroug Geert. "Och, niks anners as'n stiekeltje", zee duvel. Dou wer Geert baang en reet d'r tussen oet, maar hai het nooit weer 'n zond uur had."

~

e-,

F .;;-;:--.?. -

/ .

26. Vanaf "Groot Ol'diek" kijken we omstreeks 1930 1angs de Spaarbankweg de wierde omhoog naar 't Loug. Rechts eerst het heem van Berend Ebbens, dan het huis van de familie Mooibroek, die voor het huis staat. Eerder woonde er Piet Lanting. Dan kregen we schoenmaker Koos van der Laan, Willern Heun, Jan Pijper, die jarenlang "doodgroaver" was, dan Teun van der Berg en op de hoek van 't Loug de spaarbank. Links dan achtereenvolgens eerst het heem van Geert Eden, het huis van No1 Stoppe1s, visboer Willern Nienhuis, boderijder en handelaar Hendrik Rieprna, waar eerder Niehof en Mulder woonden, dan "scheerboas" Nanco Medema, met daarachter F1uks.

Op de foto rechts zijn we omstreeks 1921 bij de firma H. van Bijssum, rijwielen & motoren, maar ook een smederij, Van links naar rechts staan: Tijlke en Jan van Bijssum, Jakob Dijkema, H. van Bijssum en H. Alting, welke 1aatste de zaak in rijwielen en motoren voortzette in zijn pand Grote Dijkstraat-Hoofdweg-Noord, De oude Ford A 2929 is die van dokter Zuidhoff, die hij in 1919 van dokter De Boer had overgenomen. De houten loods verhuisde omstreeks 1930 naar de firma J. 01denhuis te Bierum. De smederij van Van Bijssum, hoek Achteromweg-Melkweg, werd later voortgezet door smid Goe1ema. Hij had de gewoonte om tot 1aat in de avond het ge1uid van zijn aambee1d door het stille dorp te laten klinken,

27. De postkoets omstreeks 1910 op doorreis bij het kantoor tegenover het huidige , .Elim", aan de Aehteromweg. Daarvoor was het postkantoor gevestigd in het molenhuis van Maarten Kimm in 't Loug. Rechts staat kantoorhouder Renger Kimm. De koets reed van Uithuizen naar Appingedam viee versa en deed Spijk 's morgens om vier uur en '8 'middags om een uur aan. Later verhuisde het kantoor naar de Hoofdweg-Noord.

Op de foto, genomen vanaf "De Kamp", staan voor het kantoorgebouw, van links naar reehts: de postboden Maarten Medema en Hendrik Bouwman, de postkantoorhouder Naneo van Dijk en postbode "Jan-oom" Jebels van Bierum.

28. In 1933 werd de Alberdaweg aange1egd en we zijn hier dan bij de aansluiting naar de Achteromweg. Van links naar rechts zien we de vo1gende personen: Kees Riepma, Jan Noordhuis, Piet Idema, Hilbrand Pastoor, op de stoomwals machinist Kamp, een opzichter, Brant Dijkhuizen, Jacob Medendorp, Folgert van Dijken, Willem Dijkhuis, Willem Buitenwerf, Willem F. Bronsema en gemeentearchitect Top.

Geheel links het nog niet gemoderniseerde huis van kuiper Willem Timmer. In het huis achter de wals was in die dagen slagerij Schuil gevestigd, eerder woonde hier Empe Dijkhuis en, in het achterste gedeelte, Piet Pastoor ook een tijd. Onne Klevering was een nog eerdere bewoner. De oude schuur met rieten dak is die van bakkerij Bouma en rechts zien we nog net de "salon voor scheren en haarsnijden" van kapper Jan Flikkema. De eerste bewoner was kleermaker Simon Kuin. Op de open ruirnte achter de wals en de haagdoornen heg werden kort nadien de woningen gebouwd van de families Berend F. Bronsema-Haan en Berend J. Bronsema-Vos. De Achteromweg is een gedeelte van de ring- of ossenweg van de Spijkster wierde. De situering van de bedrijfsgedeelten der oorspronkelijke boerderijen aan deze ringweg verschafte een directe toegang tot de aangrenzende landerijen rondom de wierde,

29. Op de onderste foto van omstreeks 1925 staan we op de Hoofdweg-Noord, daar waar de Grote Dijkstraat naar rechts afslaat. Links dan eerst de smederij van Pastoor, die met zijn vrouw voor de deur staat. Verder onder anderen Bene Pastoor en Raang Vechter. Later was smid Maring uit Krewerd hier gevestigd. Rechts op de hoek de winkel van Jan van der Ploeg; eerder woonden hier de kuipers Bene en Willern Lanting. Achter dit huis lag een grote tuin orngeven met een wilde, hoge heg. Men kon hier altijd het gepiep van krekels horen en vooral de kinderen waren bang om hier in , .twijduuster'n" langs te moeten. Het was in de tijd dat men nog geloofde aan spoken, duivelsverhalen, werkgeesten, voorlopen en dergelijke zaken. Verderop de woning van de farnilie Bakker met de kastanjebomen. Voorbij het open terrein "De Kamp" dan de bakkerij van Sikkema, waar eerder de weduwe Burema huisde.

Op de bovenste foto staan we omstreeks 1910 verderop naar 't Long en we zien dan voorbij bakker Sikkema nog het dak van de oude dorpskroeg van Jakob Norg, later van diens schoonzoon Dijkema. Links woonde Bene Pastoor en in 't Loug, links, sinds jaar en dag de familie Oldenhuis, Achter dit pand een schuur met een , .doorrit", die in oorsprong teruggaat tot de oudste situatie op de wierde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek