Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1604-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. In gedachten steken wij nu het Hartelse Gat over. In de veel oudere polder van Spijkenisse heeft de Zuidlandse fotograaf J.G. Bloem zich opgesteld op de Dijkwal, op de plaats waar later garage Van Pelt lOU komen. Op de achtergrond zien we de mooie hoge bomenrij van "De Hoge Werf" en over de Voorweg een lange optocht boerenruiters en -wagens naderen, voorafgegaan door het muziekkorps "De Repelaer", ter gelegenheid van het kroningsfeest van koningin Wilhelmina in september 1898.

10. Hier zien we de leden van "De Repelaer" beter. Directeur Salomon de Vries staat links, herbergier Leen van Bodegom, die z'n stoelen achter "De Keizer" had gezet, zit rechts en de latere dorpsomroeper Aart Kabbedijk staat achter de grote trom. Andere bekende Spijkenisser namen zijn Fahrenhout, De Graaf, Koornneef, Van Hamburg, De Knegt, Troost, Verweel, Villerius en Vogelaar. Net als vele dorpsgenoten droegen sommigen een bijnaam. Zo is de jongen links door het leven gegaan als "Aai de piccolo", zo genoemd naar het instrument dat hij bespeelde.

11. Op "de wurf" van vlasboer Geldtelder tonen Teun van der Velde (op de bok) en de gebroeders Benne (bij de paarden) hun feestwagen. Ernaast staan Simon Huisman en Eef van Vliet met hun petten scheef op. Links vooraan zien we eierkoper Piet Barendregt weer. Hij woonde in het in 1888 gebouwde Oranjehof langs de Achterweg. Samen met Hein Smit stichtte hij langs de Boezem het vrij-evangelische gebouw, toenmaals als het "Piet-Heine-kerkje" en later als het Leger des Heils gebouw bekend.

12. Dieze1fde wagen zien we nu voor de zwinge1kooi van Geldtelders vlaswerkers. Tegenover die "kooi" en de schoollagen tuinen en een boomgaardje, naast de in januari 1878 in gebruik genomen begraafplaats. We zien een van de weinige maar fraaie straatlantaarns staan, die Jacob Timmers verzorgde. Naast gerneentelijk lantaarnopsteker was hij tevens nachtwaker en haa1de overdag onder andere de haard-as op. Die ging bij de molen in het ashok en, per schip, als kunstmest naar het Westland.

13. Eeuwen1ang heeft ook Spijkenisse een school gekend. Na de "dorpsbrant" in 1648 herbouwde men onder aan de Kerkstraat het schoolhuis, waarin later zovee1 gezinnen zouden wonen (zie het eerste p1aatje). Toen ook de grotere schoo11angs het Noordeinde te klein werd besloot de gemeenteraad in 1882 een zesk1assige school met onderwijzerswoning te bouwen. Buiten het dorp is in 1883 die school gebouwd en in 1884 feestelijk in gebruik genomen, met Henricus Vrijman a1s nieuwe hoofdonderwijzer. Vrijman staat hier rechts.

14. Later is er tevens een rijksnormaa1schoo1 aan verbonden en toen die weer opgeheven was kon in 1926 een "bewaarschoo1" onder 1eiding van mejuffrouw Marie Ko1pa starten. Uit die klassen met hoge ramen kon je net de p1uimen op de in rouw gestoken paardehoofden zien gaan bij passerende begrafenisstoeten. In de vijfde k1as las je later "Willen is Kunnen" boven het bordo Spreuk en schoolbe1 zijn uit het tegenwoordige verenigingsgebouw "Ret Kontakt" verdwenen. Of deze mode nog eens in zwang zal komen? Wie weet ...

15. Na de geldleningen voor de begraafplaats en de school ging men in 1886 een nieuwe lening aan om de oude school gedeeltelijk af te breken en op die plaats een gemeentehuis met veldwachterswoning te bouwen. Tegenover het gemeentehuis kijken onder anderen Arie Villerius en dokter Hendrik Jan Peppink naar de fotograaf, rechts doen Griet van der Meer en Piet van Bodegom dat eveneens. Die "meneer Peppe", zoals men hem noemde, heeft niet alleen de schoolkinderen die op de vorige foto's staan, maar ook hun ouders ter wereld geholpen.

16. Afkomstig uit het Groningse Onderdendam vestigde hij zich hier als vijfentwintigjarige chirurgijn, "tevens gemeentelijk geneesheer, be last met de armenpraktijk, lijkschouwer en het verrichten van vaccinaties". Later trouwde hij met de Rotterdamse apothekersdochter Jannetje Rooster. In dit dorp met beertonnen, gebrekkige rio1ering en zonder leidingwater heeft hij jaren gekend waarin meer dan vijf procent (! ) van de bevolking, vee1al in de kleine behuizingen, aan besmettelijke ziekten overleed.

17. Hier staat hij voor de deuren van zijn koetshuisjpaardesta1 en de ramen van de spreekkamer/apotheek. Zonodig trok hij ook tanden en kiezen en hij schuwde evenmin een chirurgische ingreep, Hij moest in dit geisoleerde dorp wei van aile markten thuis zijn. En als 's winters de wegen onbegaanbaar waren besteeg hij zijn paard of bond de schaatsen onder. Tot hij in 1908 zelf een heupbeen brak en na tweeenzestig jaar dokterspraktijk moest stoppen. Kort daarna is mijn overgrootvader H.J. Pep pink op zevenentachtigjarige leeftijd overleden.

18. Even verderop in de Voorstraat zien we dorpsveldwachter Paulus van 't Hof een oogje in 't zeil houden, voor de winkel van Jan van Pernis. Diens broer Kees staat aan de overkant met onder anderen zijn bakkersknecht Dirk Snijder voor de bakkerij. Naast de bakkerij woonde de in 1872 in dienst gekomen gemeentesecretaris J.e.F. de Mey Mecima (in het latere burgemeestershuis en nu slagerswinkel). Verder zien we rechts de winkels van Jenneke Both en Willem Mol, daarnaast de oude hervormde pastorie en het huis van metselaar Glijn Mooldijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek