Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1604-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Honderden andere Spijkenissers hebben sinds 1906 in de christelijke lagere school langs de Achterweg leren zingen. Op het vrij srnalle schoolplein staat hoofdonderwijzer C.W. Lijesen met een groep leerlingen. Als oud-leerlingen zouden zij in 1923 bijdragen in de kosten van zijn grafzerk. Als grootouders zagen zij hun school1ater plaatsrnaken voor Spijkstaal, En nu den ken ze wellicht nog eens terug aan de tijd toen ze voor een cent "iets van 't blad" kozen bij Dina de Koning of bij "de ouwe Pier" ... !

" ~

~..;;.--,..,.,.,....--- .... ,

,

~.(

40. Vlakbij die school woonden enkele vlasboeren, waaronder Jan Hogenboorn. Op zijn erf wordt druk gerepeld, de lijnzaadbolletjes worden van de vlasstengels gescheiden en vrouwen bind en die op bosjes. Vervolgens werd het vlas "geroot" in rnoddersloten, weer gedroogd en dan kwarn het braken en zwingelen. Daarbij werden de houtachtige deeltjes van de bast als scheven verwijderd, dat was vanwege het stof een ongezond werk. Na het uitkarnrnen werd het vlaslint opgebonden tot balen van ,,36 steen" (l steen was 2,82 kg) en was het gereed voor export.

41. Voorbij de gereformeerde kerk, waar we tussen de bomen iets van zien, had Ge1dte1der zijn v1asserij. Boven aan deze afrit van de Voorstraat verkocht A1binus van Bodegom onder andere kippevoer. Voor de fabric age van kippen- en varkenshokken zocht hij meer ruimte en kocht daarom in 1906 de gemeentemestvaalt op "Het Ganzengors" 1angs de haven. Op de p1aats van zijn huis zou in 1910 dokter A. Both de nieuwe dokterswoning bij "De Krom" 1aten bouwen, waarvan we rechts nog iets zien.

Spijkenisse.

Aarkcmst Op-cchr op de vee-snaar.

Gehouden ter ge.egenhe.d van het Oranjefe eat op :7. Mel 1999.

42. Vier weken na de geboorte van het prinsesje Juliana trokken ruim honderd ruiters en de in witte kleren gestoken schoolkinderen in een lange historische optocht van rneer dan vierhonderd deelnemers (!) langs de bevlagde huizen en onder de erepoort - even na de andere "Krom" - door. 's Middags werden, op de nog onbebouwde Laning der Hoogwerf, volksspelen gehouden en's avonds werd nog lang nagedronken. Want dat konden ze! Overigens moest men elke werkdag vroeg op en werkte men van 5 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds en's zaterdags tot 1 uur.

43. Zo waren ook de werktijden op de betonfabriek van Alb. van Bodegom en Co., bij wie velen nieuw werk gevonden hadden. Kort nadat hij die grond "op het Gors" gekocht had vroeg hij, samen met de hoepbazen Dekker en Van Genderen, de gemeenteraad langs de havenkade een lantaarn te plaatsen "voor het vele werkyolk dat daar tot het donker is werkzaam blijf't". Zij mochten voor eigen rekening die lantaarn plaatsen en die zou dan door de gemeentelijke lantaarnopsteker verder worden verzorgd. Zo ging dat toen ...

Spijkenisse

Pr achnge Eere poort geplaal~t op den Stationsweg.

T er getegenne.e van het Oranjefeest op 27. M.i 1909.

44. In 1912 kreeg Van Bodegom vergunning "vanaf zijn werkplaats groefrails te leggen in de havenkade, kade, kadeslop, Voorstraat en de afrit bij L. Zevenbergen". Bij diens wagenmakerij had de erepoort gestaan. Van Bodegom bracht zijn smalspoor ook aan in de toen door hem bestrate Voorweg, vanaf deze "Eerste heul" tot aan het tramstation. Over die rails trokken werkpaarden de lorries met betonelementen, die met een betonnen (! ) hijskraan in open goederenwagons getakeld werden voor verder transport.

45. In die tijd is ook besloten om de zang- en de muziekvereniging in een schoollokaal te 1aten repeteren "mits er niet gerookt en gepruimd wordt"; in 1911 nam men het bes1uit om de jaarlijkse kermis op de tweede maandag in september voorgoed af te schaffen en om .Jiet koetshuis van de dames Peppink te huren voor berging der brandspuiten, daar deze in de kerk minder goed zijn ondergebracht". In november 1913 waren die spuiten nodig bij een brand 'langs het Groene Slop. Op de verkoo1de balk en ziet u links de barbierster Burgien Villerius staan.

..??..

46. Elke drie weken werden's nachts de beertonnen door A. Faro uit 's Gravenmoer leeggemaakt. Hij ontving in 1913 geen f 50,- maar f 100,- uit de gemeentekas "voor het ruimen der faecalien, omdat het gebruik van kunstmest steeds groter afmetingen aanneemt" ... Niet die beerschipper maar weI de beurtschipper Gerrit van den Gevel zien we hier op zijn boot staan. Over de haven zien we onder andere Kweeke1s scheerwinke1 (rechts) en in het midden een van de soldaten die in de mobilisatiejaren 1914/18 in een kas van de betonfabriek ge1egerd waren.

47. Die soldaten, onder meer belast met de bewaking van de Spijkenisser brug, gaven heel wat stof tot praten, net zoals de tientallen Belgische vluchtelingen: "Roomse mensen" in dit protestantse dorp ... De sinds eind 1914 nieuwe burgemeester D.C. Mees wees het "vluchtelingenhuis" langs het Noordeinde toe aan mevrouw Imberechts en haar kinderen. Dochter Livien zou hier trouwen en blijven, de anderen keerden weer terug naar het land van Felix Timmermans, 'n goede bekende van hen. Het hier afgebeelde huis is later gesloopt.

48. In de mobilisatiejaren is de muziekvereniging "over de kop gegaan" doch in 1921 is er een nieuwe opgericht onder de naam "Oefening en Uitspanning". Nog zonder vaandel poseerden in 1922 naast dirigent A. van der Hor ook burgemeester Mees, dokter J.T. Rademacher en postkantoorhouder G.E. van Gent. In alfabetische volgorde zien we met instrumenten: Kees, Cor en een andere Kees van Bodegom, Arie Gardenier, Koos Groeneveld, Fullip de Graaf, Jan van Hamburg, Izaak en Teun Hoogmoed, Piet van der Jagt, Kees Kruidenier, Aart Kweekel en verder ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek