Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1604-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De vierde van links is nogmaals Hugo Noordermeer, nu als lid van het Hekelingse comite voor het Onafhankelijkheidsfeest in 1913. Links staan Klaas Schelling en Leen en Kees Schipper, in het midden Arend Braat, die later de Plattelandersbond (de vooroorlogse Boerenpartij) in de Tweede Kamer lOU aanvoeren. Rechts van hem zien we Kees de Rijke, Janus Qualm en Leen Troost staan en Cornelis Monster met 't stokje waarmee hij ook elke zondagavond de Hekelingse zangvereniging dirigeerde.

60. Hier zit Cornelis Monster in 1910 in het midden met Bet en Arie Arkenbout, Kaatje Ave, Japie, Jaantje, Geertje, Wim en Huug Bakker, Janna en Willem Breevaart, Riek Groeneweg, Leen Herrewijnen, Lies en Hendrien van der Hoek, Bet van 't Hof, Arie, Jan en Kees van der Lelie, Bassie Maaskant, Klaas Mol, Mien en J aap Monster, Arie Quispe1, Empie, Janna en Kees Schipper, Arie Stolk, Pietje en J ans Vermeulen, Trui van Winde, Pietje de Winter en Jans en Piet van der Wu1p. Allemaal met hun "goeie goed an".

61. En met dit gezieht op de oude trekpont over 't Spui staan we even stil bij andere namen. In het begin van de veertiende eeuw kende Hekelingen z'n eigen ridder, "heer Hughe". De plaatsnaam is nog ouder en lijkt afge1eid van een persoonsnaam "Heke1" of "Heke", te vergelijken met het Engelse Haek1eton of Hakelington en het Duitse Hekeln, in 1322 vermeld als Hekelinge. Bijna even oud is het veer, want al in 1379 paehtte "Dire Claessoen 't feer tussehen Hekelinghe ende den moerdijc" van Puttermoer, het latere Beijer1and.

62. Eeuwenlang stonden de meeste woningen op en langs de zuidelijke dijk van de polder Hekelingen, de latere Dorpsstraat. Eer wij die straat inwandelen zien we langs de Toldijk het huis van weduwe Bakker, beter bekend als "Naatje van den Hoek". Voorbij haar droogrek staat het oude brandspuithok en de smederij van Jacobus Koopman. Jacobus staat als derde van rechts bij onder anderen Janna Monster, Wim van der Velden en Maarten Gardenier. Achter hen ziet u de boerderij van Pleun Wanders.

63. Op aile volgende foto's vail en steeds weer de mooie bomen op. Achter de lantaarn zien we het huis van timmerman Siem Wevels. Aan de overkant staan onder anderen Leen van der Wulp (in witte slagersjas) en kleermaker De Zwart (met fiets) voor het huis van Maarten van Wijngaarden. Die toont ons zijn lange polsstok, waarmee hij zich over elke sloot zwaaide; hij hield namelijk vetweiers, voor de slacht bestemde koeien. Verder is hij onder meer kassier van de Boerenleenbank, gemeenteontvanger en telefoonkantoorhouder geweest.

Dorpsgezfcht Oosteinde, Hekelingen

64. Zo naderen wij het - hier niet zichtbare - huis met in de gevel de letters DOH en HZM, welke herinneren aan Dirk Oosthoek en z'n vrouw Hendrina Zoeteman. WeI zichtbaar zijn de boompjes op het erf, die nog weinig indruk maken. Wie diezelfde kastanje een halve eeuw later vollentekaarsen ziet oordeelt weI anders. Evenmin valt dat wit geverfde hokje op het erf van wagenmaker Arie van Tricht op, een zogenaamde "tent" van het Groene Kruis, waarin een tuberculosepatient moest kuren, soms jaren achtereen.

65. Gezonden konden gaan en staan waar ze wilden. Hekelingse moeders zeiden eehter tegen hun doehters: .Je mag wel over durp lope, as ie maar breit". Dat deden ze en onderwijzersdoehter Jaantje Groeneweg heeft haar lange zwarte kous bijna af. De kinderen staan op het erf van bakker Jan Roos en op het bruggetje naar sehoenmaker Willem Voogd. In het aehterste huis reehts woonde slaehter en metselaar Nelis van der Wulp, tevens voorzanger in de kerk (toen nog zonder orgel), Links woonde onder anderen Jan van der Lelie.

J(e:<e/:"ngen

66. Jan van der Lelie bracht je met zijn koetsje naar het tramstation in Spijkenisse. Zijn huis is op deze oudere en scherpere foto beter te zien tussen de houten schuur van Janus Qualm en het witte cafe van Cors Monster. Onder het rieten dak vooraan woonde Boudewijn de Raat. Daar zou later, onder anderen Balt Schuitman een winkel drijven. Tegenover Qualm stonden toenmaals nag geen huizen. Men kende er tot aan "de Kluivert"watering een tuinderij en achter die watering een weiland, dat als "Feestwei" en als "de Renbaan" bekend stand.

Openbare School mel Bewaar;s,.chool . .,

67. Manufacturier Jacques Klock was terecht trots op zijn fraaie handbewerkte brug, Die werd dan ook elke vrijdag met kalk wit geschuurd. De hekken of heiningen erachter begrensden het schoolplein en de woning van de, eind 1902 benoemde, hoofdonderwijzer W.H. Groeneweg. De twee andere lokalen waren het domein van "meester" C.J. Ave en mejuffrouw B.J. Huiswaard. De bewaarschool ernaast was van de diaconie van de hervormde kerk. Op de zolderverdieping woonden de dames Rijkee.

Gemecntehuis He: ;~il~C;l

68. Naast degenoemde drie te1de de school nag twee loka1en. In het ene repeteerde onder andere de zangvereniging en het andere werd sinds 1900 gebruikt voor de vergaderingen van de gerneenteraad (ook hier met burgemeester De Lint en secretaris De Mey Mecima) terwij1 merrvoor 1900 altijd in een cafe had vergaderd. Doch op 15 oktober 1908 kon men dat voor het eerst in de raadzaa1, op de zolder van het eigen gemeentehuis, doen. Beneden woonde voortaan de dorpsveldwachter. Voor secretariezaken moest men naar buurdorp Spijkenisse.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek