Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1986-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Tot in de jaren twintig kon men vanaf de brug de Hoogvlietse zalmvissers aan het werk zien, bij het uit- en rondvaren van hun kilometers lange netten. Dat gebeurde van 15 februari tot 15 augustus bij elke eb meermalen, met behulp van een radersleepboot vaar hun nettenboot. Langs de Hongerlandse dijk op de Spijkenisser oever zaten wachters op de uitkijk, Kwam er een schip in zicht, dan roeiden ze snel naar het net om het te verzwaren. Naastzalm en elft ving men ook wel eens een grote steur.

10. Terugkerend naar het droge, zijn we hier getuige van het bezorgen van zakken tarwe. Eeuw na eeuw had aan het eind van de bebouwing een korenmo1en gestaan, eerst van hout en sinds 1845 deze ronde ste1lingmo1en in steen. Eigenaar Van Roon had de mo1en in 1911 overgedaan aan de cooperatieve vereniging "Ons Be1ang", met mo1enaar J. van Kranenburg a1s bedrijfs1eider. Om ook op windstille dagen te kunnen malen, was tegen de mo1enromp een bijgebouw opgetrokken, waarin motoren stonden met een vermogen van ve1e paardekrachten.

p J' en sse

Panorama

11. Vanaf de houten stellingorngang van de molen werden de wieken naar de wind gekruid. Wij zien vanaf die omgang een deel van de Vier-Ambachtenboezem, waarvoor in 1881 naast de molen het stoomgemaal "De Leeuw van Putten" was gebouwd, nu een volautomatisch elektrisch gemaal. De grote schuur langs de boezem, bekend als "kraton" (in het Maleis: paleis), zou verdwijnen, evenals de stoep voor elke woning en de "stap" daarachter, langs haven of boezem.

12. Soortgelijke stoepen zijn hier beter te zien. Naast het meisje, in het huis met stenen hekpalen, woonden burgemeester Mees en zijn opvolgers. Zij keken uit op het nog zo smalle Kaaislop en de haven. Rails van het lorriespoor lagen vanaf de betonfabriek langs de Oostkade, via Kaaislop en Voorstraat/Voorweg tot aan het tramstation. Als het regende, kon je in die rails gemakkelijk slip pen en vallen, met je fiets over je heen. Ret muurbord boven de keuvelende vrouwen meldde: "Cooperatieve verbruiksvereniging Ons Voordeel" .

13. De winkel stond langs de Voorstraat, de bakkerij van "de coperasie" daarachter. Langs de overkant van het Kaaislop stond een winkel, rechts op de foto achter het mannetje, Deze was van Jenneke Both, Mast en later Metzon. Hij keek uit op de oude sluis tussen haven en Spui, met links de muziektent in het water van het l e en 2e Spui en op de voorgrond het bruggetje over de verbindingssluis naar het 3e Spui, nabij de Nieuwstraat. Bij hoog tij liep de haven vaak over en zette alles blank, van Kaaislop tot dat bruggetje.

14. Later werd de toegang naar de Nieuwstraat aanmerkelijk verbreed, mede am het smalle Kaaislop te ontlasten van vrachtauto's. Tegelijk werd de Kaaiheul verbeterd, met aan weerszijden gemetse1de "beertjes". Die waren net laag genoeg om er op te zitten en er, met een tabakspruim achter de kiezen, de dorpsnieuwtjes uit te wisselen. Op de voorgrond wacht winkelierjboekhande1aar Arie Villerius tot de fotograaf zijn opname heeft gemaakt. De man met de witte klompen was koster Jan van der Meijde.

15. De belangrijkste industrie in het vooroorlogse Spijkenisse was de betonfabriek van v/h Alb. van Bodegom en Co., gevestigd in wit gekalkte kassen op het "Ganzengors". In de haven lost een schip zakken cement. Ook grind en zand werden over water aangevoerd. Verder is rechts weer een deel van de Nieuwstraat en het daarlangs liggende 3e Spui te zien. Bovenaan zien we de Veerdijk liggen, met aan de ene kant de Veerweg en aan deze kant "de pit van Korengevel", een put waaruit grond was gehaald voor de Sluisdijk.

16. Terug op de Nieuwstraat ontmoeten we boutschieter Louw Vermeer, hier met een zak geschoten eenden op z'n rug. Door-de-weeks was hij een van de jagers op waterwild vanuit een schietschouw, een met net gecamoufleerde roeiboot. Maar op zaterdag voorzag hij zijn dorpsgenoten van vers gebakken vis. De ene week kocht je viif grote schollen voor zeven stuivers, de andere week zes voor zesendertig centen, warm uit de boterolie. De huizen achter hem zouden opgaan in het warenhuis,

17. We verlaten de Nieuwstraat en gaan nu het Einde-Af af. De woning van de toenmalige huisarts J.T. Rademacher gaat wat schuil achter die hoge kastanjeboom. Langs zijn tuin stond een betonschutting met langs de andere kant een grindpad van de gereformeerde kerk. Doktershuis en schutting zijn tot op heden nog te zien. AIle bebouwing erachter verdween voor de Ie Heulbrugstraat en het Vredehofplein. De nieuwe gereformeerde "Ontmoetingskerk"zou langs de boezem komen te staan.

18. Aan het einde van het Einde-Af stond "de kooi", een vrijstaande, houten schuur, waarin eertijds vlas werd bewerkt. Voorbij het hek kon men Of rechtuit langs de school Of rechtsaf naar het Zoete Weegje, een onderdeel van de Kerkweg. Net als aile andere wegen "buiten dorp" kenden deze vrij smalle grindwegen sloten langs de kant. Links staat de woning van het schoolhoofd, verderop de grote hervormde pastorie, tegenwoordig in gebruik als bankgebouw. Daar gaan we eerst eens kijken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek