Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1986-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In de tuin voor de predikantswoning wachten de leden van de zangvereniging "Soli Deo Gloria" met hun Hoogvlietse dirigent Beversluis op het klikken van het fototoestel. Het was een dubbel gemengde vereniging: naast vrouwen en mannen waren zij van zowel hervormde als gereformeerde huize. Uit de leden zijn dan ook meerdere "gemengde huwelijken" voortgekomen. AIle namen hier noemen kan niet. Overigens zijn die slechts interessant voor de afgebeelden en voor hun nazaten en die weten zelf wel wie het allemaal zijn.

20. In gedachten gaan we daarna over de Breekade, langs de 3e en over de 4e Heul naar "de Hoek" in de Mallendijk. Vrouwen met krullenmutsen wachten ons op voor deze, op de dijkvoet gebouwde boerderij van Van den Ban. In de jaren twintig zou die plaats maken voor een geheel nieuwe, waarin landbouwer De Reus kwam wonen. Hij kon niet vermoeden dat zijn familie als enige zou overblijven van de tientallen agrariers die in en langs de Spijkenisser polder woonden.

21. Alle anderen verdwenen voor woningbouw en industrie. Zo ook op het tot Spijkenisse behorende eiland De Welplaat, opgebouwd uit een serie vrij jonge polders, met in elk daarvan een boerderij. A. van Nieuwenhuizen was de laatste in deze "Ouwe Stee" in de oudste polder. Talrijke Spijkenissers von den bij hem en zijn collega-boeren werk en loon. Men trok er vaak groepsgewijs heen, eerst te voet, later op de fiets, via Molendijk en Dam in het Hartelse Gat, naar de vette kleigronden.

22. Op deze jongere luchtfoto is De Welplaat grotendeels te zien. Onderaan stroomt de Oude Maas naar de Nieuwe Waterweg; links omhoog de Botlek naar de Brielse Maas. Langs de andere oever ligt de oostpunt van het eiland Rozenburg. De "Ouwe Stee" is in het hart van de foto te zien, verder de boerderijen van Van Strien en Biesheuvel. De lichtere veelhoek was het met bagger opgespoten "stort van Van Galen". Zijn boerderij en die van de familie Zevenbergen lagen links, buiten de foto. (Copyright KLM Aerocarto.)

23. Telkens als de oogst binnen was, het land weer geploegd en het koren gedorst, kwamen veel seizoenwerkers zonder inkomen te zitten. Zij werden vaak afhankelijk van "de steun" of een bijdrage uit de kerkelijke diaconie-kas. Zo'n groep uitgevroren werklozen zocht in de barre winter van 1929 beschutting tegen de oostenwind, achter de oliekeet van Bert Verweel, langs de Kerkweg en de boezem. Jong en oud droeg een pet. Hen allen wachtte de ernstige crisis van de jaren dertig.

SP1JKEI:ISSE. ONTVANGSTATION ELECTRA

24. Aan het andere eind van de rondgaande Kerkweg kwam men op de Voorweg, thans Rozenlaan geheten. Daar stonden het hoge transformatorgebouw van het GEB en de woning van opzichter Engwirda. Op de voorgrond zien we een van de ta1rijke grindhopen liggen. Ret grind was per schip in de haven aangevoerd en vervolgens met een driewielige "aardkar" naar de bergplaatsen langs wegen en dijken gebracht, wachtend om er na de oogsttijd de wegen mee te herstellen. Wegwerkers had den er het hele jaar werk aan.

Laning

25. Ook de even verderop gelegen Laning kende grind. Met zijn bokkewagen rijdt Meeuwis Stout er overheen. Eertijds was het een verbindingspad geweest tussen de Hoogwerf-boerderij en de bouwlanden achter de Molendijk, in de buitenpolders Oostbroek. In 1921 waren langs dat pad de eerste gemeentelijke woningwetwoningen in blokken van twee gebouwd, voorzien van "blinden" of luiken. Ver verwijderd van haven, Spui en boezem waren de Laningbewoners voor water aangewezen op hun kleine regenbakken en op enkele grondwaterpompen.

SPIJKENISSE

26. Vier maal daags passeerden schoolkinderen van de Laning groenteverkoopster Mien Benne, als ze thuis was tenminste. Hier zien we haar staan achter het hek, een praatje makend met haar buurvrouw Willempje Lieve. Veelal was ze op pad naar haar klanten. Een gevleugelde aanbeveling van haar was: "De vrouw van de meneer van 't licht heit ze d'r oek van," daarmee aangevend dat ook mevrouw Engwirda tot haar afneemsters behoorde. Veel inwoners aten echter groenten uit eigen tuin of koch ten ze bij de plaatselijke tuinders of in de winkels.

27. Naast diverse venters langs de huizen, met koffers op een fiets, met een kruiwagen en dergelijke, waren er volop winkels en winkeltjes. Daaronder waren kleine vertrekjes, waar bejaarde mensen wat inkomsten probeerden te verwerven. Zo was Dina de Koning een van de leveranciersters van tollen en krijtjes, waar je voor een halve cent ook snoep kon kiezen of een zakje koekkruimels voor een cent. Met haar haakmuts op en vergezeld van een jeugdige ontwijken haar ogen de fotograaf.

28. Veel van Dina's klantjes liepen op hun klornpen over deze Achterweg - de latere Zijlstraat - naar de christelijke lagere school. Die gaat hier schuil achter de bornen. De woning van het schoolhoofd is wel te zien, evenals de pastorie van de gereforrneerde predikant. Rechts lag de Metselaarssloot. In deze jaren werden prentkaarten verlevendigd door op het negatief een ander plaatje te leggen; in dit geval het vliegtuigje , dat dus niet echt vloog tijdens deze opnarne.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek