Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1986-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Tegenover die school stond de Dorpskerk. Vanaf de Achterweg achter de Voorstraat zien we de vlag in top op het juist vemieuwde kerkdak, voordat de leien er weer op gaan. In 1933/34 werden zowel de kerk als de gemeentelijke torengrondig gerestaureerd. Om verder verzakken te voorkomen werd de toren alsnog onderheid en kregen tegelijk de kerkmuren eenzelfde betonfundering, enzovoort. De oude cachotten in de toren verdwenen. Achter het Noordeinde-raadhuis kreeg de veldwachter nieuwe cellen tot zijn beschikking.

30. Toen men na ruirn anderhalf jaar de kerk eind 1934 weer in gebruik kon nemen, was het wel even wennen aan het gewijzigde interieur. De uit 1618 stammen de preekstoel en de "tuin", met kerkeraadsbanken en koperen bogen, stonden nu op de plaats van de "Heerenbank". Deze was verplaatst naar het verdwenen turfhok, dat overbodig was geworden door een met cokes gestookte centrale verwarming. Onder de triomfboog en achter de preekstoe1 stond nu het orgel opgesteld. (In 1969 zou het orgel weer teruggaan tegen de toren.)

31. Bij die ingebruikname poseerden de kerk- en gemeentebestuurders samen met oudpredikanten en de architect. Voor de 1ezenaar staat burgemeester A. Lindeman van B1oemen Waanders naast winkelier en president-kerkvoogd A. Villerius; achter de burgemeester de rijzige gemeentelijk en kerkelijk ontvanger G.J. Dekker. He1emaallinks staat architect Van der Kloot Meijburg uit Scheveningen en geheel rechts diaken Molhoek. Hij werkte bij de tram en had bij een ongeluk zijn rechterarm verloren. De andere namen kunnen niet in deze regeltjes.

32. Vanuit het nieuwe torenvlaggeluik overzien we het dorp van boven, met Kerkstraat en Achterweg, en daar bovenuit de Voorstraat en de Nieuwstraat. Eigenlijk is het een wat rommelige aanblik, met al die verschillende maten en hoogten van woningen en schuren van velerlei ouderdom. Zij droegen echter elk een eigen histone met zich mee en die van de elkaar opvolgende geslachten onder de daken. Die variatie in bebouwing was ook iets dorps-eigens.

33. Vervolgens dwalen onze ogen naar het zuiden, naar die aaneengebouwde huizen achter het doktershuis, naar de gereformeerde kerk en de timmerwerkplaats van De Snayer. Er bovenuit zien we de wit gekalkte kassen van tuinder Huisman, het grijze blok bedrijfswoningen met plat dak langs de Betonstraat (thans Nobelstraat) en de boomgaard van Jan de Man met de volkstuinen van "Tuinlust". Tegenwoordig zijn op die plaatsen de kinderboerderij, het postkantoor en de Vogelbuurt te vinden.

34. Op deze inmiddels bekende luchtfoto is de herstelde kerk zelf goed te zien. Het boompje naast de toren zou uitgroeien tot die prachtige grote bruine beuk. De hele linkerhoek, tussen Achterwegen en de boezem, is tegenwoordig ingenomen door Spijkstaal. Boven de kerk zien we de daken van de Oranjehof, waaronder kinderrijke gezinnen in kleine huizen woonden. 't Oranjehofje, de sloten, tuinen, woningen en schuren rond de kerk zouden het veld ruimen voor onder meer de l e Heulbrugstraat en het marktplein. (Copyright KLM Aerocarto.)

35. In het begin van de jaren dertig kreeg ook de trambrug een f1inke opknapbeurt. Opdat grote schepen de zeehaven Dordrecht konden bereiken, was de rivier door baggermolens aanmerkelijk verdiept. De oude draaibrug werd vervangen door een nieuw brugdeel tussen heftorens. Ook voor het wegverkeer was de hefbrug een verbetering. In 1933 kwam de Groene Kruisweg gereed, van Den Briel tot aan de Charloise Schulpweg. We zien de brug hier vanaf de Spijkenisser Tramdiik.

36. De doorvaartbreedte was weliswaar ruim verdubbeld, maar voor zo'n grote zeestomer vergde het heel wat stuurmanskunst. Sleepboten trokken het gevaarte door de brugopening, waarbij de brugwachter op dezelfde hoogte stond als de scheepsbemanning, terwijl andere sleepbootjes als roer fungeerden. Benoorden de brug kijken we stroomafwaarts op de grienden langs de Hoogvlietse oever. In deze jaren zijn de zalmvissers met hun werk gestopt. De rivier was te diep geworden voor hun netten.

37. Gezien vanaf de brug naar de andere kant, wacht daar een heel wat kleinere boot. Het lijkt me de boot van Middelharnis te zijn, op weg naar Rotterdam, aanleggend bij het Spijkenisser Veerhoofd. Daar stonden het vroegere Veerhuis en kleinere woningen onder de bomen. Rechts ligt de monding van de oude haven, waarin zoveel Spijkenissers zichzelf leerden zwemmen, beginnend in de blubber van het vroegere "Pontegat". Achter de bomen liggen de polders Oud en Nieuw Hongerland (met daarin thans de nieuwe havenmond, de metrobaan en dergelijke).

38. Even kijken we aan de overkant van de rivier. Eertijds had de Spijkenisser veerbaas ook deze weg, tot aan de Hoogvlietse Dorpsdijk, in beheer gehad. Daarlangs stond een iepeboom met een verdikking. Dat onderstuk lag sinds 1931 omgewaaid over de sloot. Volgens mijn vader woonden in die verdikking kabouters. Vol aandacht heb ik er als kleuter zitten wachten, maar ik heb de puntmutsdragers nooit te voorschijn zien komen ... De boom is verdwenen, een deel van de weg bleef bestaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek