Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1986-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Mensen uit het openbaar en bijzonder onderwijs hadden elkaar in 1926 gevonden en een bewaarschoo1vereniging opgericht, met de beschikking over enkele lege lokalen van de openbare lagere school. De leidsters Marie Kolpa (rechts) en haar hulp Corrie Hogenboom verte1den niet alleen over kabouters. Tot het bestuur behoorde gemeentesecretaris A. Ave, die jaarlijks met mijter en staf als Sint-Nicolaas op school verscheen. Bij dit plaatje noemen we verder geen namen.

40. Sinds mei 1940 werd het rustige dorpsleven steeds indringender verstoord. Weldra verscheen in het hart van de Spijkenisser polder een stelling met luchtafweerkanonnen, die vooral 's nachts tekeer gingen. Men kreeg te maken met inkwartieringen, met vorderingen van huizen, boerderijen en scholen; met distributie en verboden, met vergunningen en bedreigingen. Velen werden verplicht te werk gesteld in Duitsland, waarheen ook de enige joodse familie voorgoed verdween. De brug werd een kwalijke controlepost.

41. Toch probeerde men het normale leven zoveel mogelijk draaiende te houden. Zo richtte Bep Verweel, stammend uit een muzika1e Spijkenisser familie, dit koor op. Blijkens de foto uit 1943 trok het veel meisjes. Maar het werd steeds kwalijker. Begin 1944 werden bij voorbeeld langs de zuidkant van het eiland de polders onder water gezet en moesten he1e dorpen evacueren. Nabij de Spijkenisser brug werden anti-tankgrachten gegraven, bunkers en versperringen verrezen, enzovoort.

42. Tegen het einde van de oorlog bleek het haven- en Spuiwater besmet met tyfusbacillen. Het ontbreken van leidingwater en goede riolering werd een ramp voor de verzwakte bevolking. Kort na 5 mei 1945 presenteerden de plaatselijke "ondergrondsen" van de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten, zich weI blij voor het gemeentehuis op het bevlagde Noordeinde, maar een echt feest moest wachten wegens die ziekte. De BS sloot aile toegangswegen rond Spijkenisse af, om besmetting naar elders te voorkomen.

43. In de volgende we ken moesten zo'n tweehonderd inwoners, ondanks massale inenting en verbeteringen in de watervoorziening, naar quarantaine en ziekenhuis worden vervoerd. Van hen keerden twintig niet terug, Begin juli was de epidemie tot staan gebracht en kon er, ten bate van het Rode Kruis, alsnog gefeest worden. Ook de muzikanten haalden hun instrumenten weer te voorschijn en we zien hen hier op hun muzikale rondgang door het dorp de kromming van de Nieuwstraat ingaan. Vandaag staan hier nieuwe winkels.

44. In de naoorlogse jaren van wederopbouw schakelde men ook in dit landbouwdorp geleidelijk over naar andere activiteiten. Velen von den werk in de nieuwe plaatselijke industrieen, Ook het voortgezet onderwijs deed zijn intree in Spijkenisse, in de vorm van twee ulo-scholen. Buiten het dorp liet Rotterdam het oog vallen op de Welplaat en omgeving, voor vestiging van industrieen in het Botlekgebied. Plannen voor een derde Petroleumhaven en kanalen kwamen van de tekentafels. Nabij Oostvoorne werd de Brielse Maas afaedamd.

45. Om de Brielse Maas van zoet water te voorzien, werd een kanaal gegraven naar de Oude Maas met een inlaatsluis bij Spijkenisse. In april 1951 kwam de Koningin die sluis officieel openen en de dam bij Oostvoorne sluiten. Hier arriveert het gezelschap bij het motorenrevisiebedrijf VEGE, waar burgemeester P.J. Bliek twee scholieren de gelegenheid geeft hun bloemstuk aan koningin Juliana aan te bieden. In de VEGE-werkplaats toonden de plaatselijke industrieen hun produkten aan de hoge gasten.

46. Tussen hagen van de uitgelopen bevolking liep het gezelschap vervolgens naar een weiland langs de Kerkweg. Onder de titel "En nu vooruit! " werd daar een openluchtspel opgevoerd, waarin de veranderingen van boerendorp naar industriegemeente werden uitgebeeId. De meekijkende bevolking kreeg allerlei toekomstbeloftes mee naar huis. Vermeldenswaard is dat kort hiema weI een afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, niet van de Bond van PIattelandsvrouwen, werd opgericht.

Hartel "Elizabethshoeve"

Welplaat

.? Hoeve Leentje"

47. In dat zelfde spel demonstreerden onder anderen oud-landarbeiders de vroegere dorsmethode met de vlegel of "vlui". Inmiddels hadden ook hier nieuwe agrarische hulpmiddelen, als dorsmachine en combine, hun intree gedaan. 's Zomers geurden polders en dorp nog naar vers hooi, naar biezendrogerij en vlas roten. Mest en gier voerden op andere tijden de geurende boventoon. Naast een kaart met de industrieen bracht deze de landbouw in beeld, zonder welke geur dan ook ...

--..:t

48. De kunstmest was nog steeds in opmars. Vele mestvaalten werden naar elders verkocht, zowel per vrachtauto als via de haven per schip, Hier passeert ons Pleun Steehouwer met een vrachtje stalmest op zijn luchtbandenwagen, op weg naar z'n land. De stoffige grindweg zou opgaan in de Dahliastraat van de wijk Hoogwerf. De naamgevende boerderij zien we boven hem en links het GEB-gebouw, die allebei door sloop zouden verdwijnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek