Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1986-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een zelfde lot stond deze boerderijen te wachten. Ze lagen langs de Hartelse Dijk en zijn verdwenen in het Hartel-scheepvaartkanaal. In 1975 zijn van onder de boerderijen resten van de vroegste Spijkenisser kade, uit circa 1180, en van de oudste dijkwoning aan het licht gebracht. Een deel van de Paardenkerkhofsweg is opgenomen in de Oprelse-weg, leidend naar de nieuwe begraafplaats "De Ommering". Dit was een oude perceelsnaam ter plaatse; een oprel was een oprit langs een dijk.

50. Achter de Hartelse Dijk lag het - eerste en nog smalle - Hartelkanaal, tevens verversingskanaal naar de Brielse Maas. Behalve de waterinlaatsluis lag een eind verderop de scheepvaartsluis. Die is vandaag nog terug te vinden nabij de ingang van de Botlektunnel. Hier zien we de tweede hefbrug, de Botlekbrug, in zijn hoogste openingsstand, wachtend op het gereedkomen van de industrieterreinen. Langs de nog te graven havens lagen dijken, waarachter de vette Welplaat-klei bedolven werd onder havenbagger.

GROETEN lilT SPIJKENISSE

51. Op de vorige foto lijkt het donkere figuurtje links op een stuiptrekkend spook in z'n 1aatste uur, grimmig blikkend naar de baggerwerker. Ret was de voorgeve1 van de verder a1 gesloopte laatste We1p1aat-boerderij. Via de brug over de Hartelsluis (links onder) laten wij de We1plaat achter ons. Dat gebied ging later over in handen van Rotterdam. Op een ander plaatje zien we de eerste hefbrug, die in 1979 zou worden vervangen. Ret Spui tussen Voor- en Nieuwstraat zou al eerder, in 1961/62, worden gedempt.

52. Op deze andere eornbinatiekaart zien we reehts boven de tuinen langs de boezern, waarop nu de "Ontrnoetingskerk" staat. Ret plaatje links onder brengt ons terug naar de toegang tot de "Roge Werf", de grootste boerderij van Spijkenisse, gebouwd op een terp. De oorspronkelijke hoge bornensingel erornheen was op last van de Duitsers gerooid. De nieuwe bornen zijn hier al weer flink opgesehoten. Enkele ervan bleven staan, terwijl de hele boerderij verdween. De naarn leeft voort in wijk, singel en zwernbad.

53. Even verderop langs de Voorweg, achter het GEB-gebouw en de Laning, lag de "voetbalwei", waarop vele kampioenschappen werden behaald. De wei was van Jan van der Hoek, de laatste boer van de Willemshoeve. De muurankers in het woonhuis gaven de ouderdom aan. Op deze plaats staan nu bungalows langs de Rozenlaan; op de voetbalwei ligt nu de Margrietstraat. Wij gaan langs de Willemshoeve, over het erf, naar de Molendijk.

54. Langs die dijk lag nog een anti-tankgracht uit de oorlogstijd, tot op de dag van vandaag toe. De plaatselijke hengelaarsvereniging "Ons Genoegen" hield er meermalen wedstrijden in. Links staat de Willemshoeve, reehts de boerderij van Van Holst. Op de foto hiemaast zien we vervolgens de Molendijk in heel wat minder rustige omstandigheden: op maandag 2 februari 1953, daags na de overstromingsramp.

55. Militairen vullen duizenden zandzakken op het opgespoten dee I van Oostbroek, tussen de haven en de beschadigde Tramdijk, Vrachtauto's staan op de Molendijk gereed voor transport naar de vele dijkbreuken en bedreigde plaatsen elders op het eiland. Langs de zuidkant zijn de polders van Zuidland, Abbenbroek; Oudenhoorn en omgeving ingebroken. Tientallen bewoners zijn verdronken. Tegenover de Spijkenisser molen staan huizen in het water; achter de Molendijk is de Molenwijk in aanbouw. (Copyright KLM Aerocarto.)

SPIJKENISSE, OOSTBROEK Stormvloed 1 Febr. 1953

56. De bewoners van deze huizen konden tijdig vertrekken. In Spijkenisse verdronk niemand. De dorpskom werd voor overstroming behoed door de kort tevoren vernieuwde deuren in de keersluis bij de molen. De dam in de Brielse Maas bij Oostvoome spaarde de noordkant van Voorne-Putten voor wateroverlast. Bezuiden de Spijkenisser haven braken de kaden langs de Oude Maas echter op vele plaatsen door, zodat Oud en Nieuw Hongerland weI vol stroomden.

57. Zij 't maar net, de daarachter liggende Schenkeldijk hield het gelukkig weI. In de volgende weken werden op de dijken tijdelijke verhogingen aangebracht en de breuken in de kaden gedicht. Hier zien we die verhoging langs de Korte Schenkeldijk, met op de achtergrond de "De Ruyterstee" van familie Hoorweg, nabij het Allemanshaventje. AIle waterkerende dijken werden later, door het nieuwe waterschap De Brielse Dijkring, op Deltahoogte gebracht.

58. Eind augustus 1953, een half jaar na de ramp, werd op het Vredehofplein het monument voor de oorlogsslachtoffers onthuld: een driekante zuil met het opschrift: Gedenk hen die vielen, in deze plaats, in ons land, in Indonesie, 1940-'50. Zijn tegenwoordige plaats, bij de ingang van de begraafplaats langs de Vredehofstraat, kreeg het pas in 1960. Hier zien we het monument nog op z'n eerste plek, in een win terse omlijsting.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek