Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Spijkenisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. de Baan
Gemeente
:   Spijkenisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1986-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Spijkenisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Tijdens menige herdenking werd "Ret lied van de aehttien doden" gedeclameerd, in 1941 gemaakt door de sehrijver en diehter Jan Campert. Vanaf de l e Heulbrug zien we zijn geboortehuis staan, als tweede van reehts. Daarin werd hij in 1902 geboren, als zoon van een huisarts. Daama woonden er jarenlang de gezusters Kolpa in. Ret eertijds doodlopende pad langs de boezem kreeg de naam Jan Campertkade, welke naam overging op de nieuwe straat aehter de huizen, na hun sloop.

60. Diverse grote en kleine gebeurtenissen, die hun stempel drukten op Spijkenisse en zijn bevolking, liggen nu achter ons. Voor ons wacht nag een laatste rondgang. Als uitgangspunt kiezen we weer de zuidelijke boezemkade. Sinds de omslagfoto is de schuur van Rook Hogenboom geheel vernieuwd. Boven de inrijdeur staat Iedere morgen nieuwe zorgen, want een boer blijft afhankelijk van het weer voor zijn gewassen en de zorg rond zijn vee. Op de plaats van deze bieten wordt nu geparkeerd.

61. Voordat we de toren opnieuw beklimmen, gaan we er eerst even langs, Op de hoek van de Achterwegen stond de melkfabriek "De Planeet", die later overging in handen van de CMC/Melkunie. De melkbussen werden vanaf de auto met veellawaai van hun deksels ontdaan. De melk onderging vervolgens diverse bewerkingen; van een deel werd boter en kaas gemaakt. Spoelwater en ander afvalvocht gingen, middels een koker onder de Voorstraat, naar de haven, die er goor-wit door werd gekleurd en dan soms kwalijk geurde.

62. Schum tegenover de melkfabriek stond het eerder genoemde Oranjehofje, hier gezien op een zondagmorgen met terugkerende kerkgangers. In het grotere eerste huis woonde melkhandelaar Maarten Kabbedijk, die elke werkdag zijn klanten bezocht met een bakfiets/carrier. Op zomerse zaterdagen maakte hij prima roomijs, to en er van diepvries nog lang geen sprake was. Voor het huis lag eens een "zijl", een schepplaats van vers havenwater, aangevoerd door een duiker onder de Voorstraat.

63. De vrouw van Bert Roest is een van de waterhaalsters uit die zijl geweest, waarnaar later de Zijlstraat is genoemd. Ret echtpaar I

woonde iets verderop langs de Achterweg. We zien hen hier een praatje maken met hun buurman Jan van der Meijde. Hij was de laatste vlasboer van Spijkenisse en tevens wethouder, nauw betrokken bij de op stapel staande saneringsplannen. Zijn buurtjes Roest kon hii echter toezeggen dat tijdens hun leven de Pepersteeg niet gesloopt zou worden.

- -

- -

... - - - ?.... - -

- --

- - _ ... -

- ".;-:.,.:.'

!.fII'*'=_;.,..- -

.- -

- -

... -- ... '" ..

-;

64. In 1954 werd de landbouwhuishoudschool "De Bernisse" in gebruik genomen, als een streekschool voor Putten. In de weilanden eromheen worden straten aangelegd. Tussen die straten en de Zijlstraat zal een nieuwe brug over de boezem komen. De bewoners van de huizen rond de kerk weten nog niets van toekomstige sloopplannen. Ook van nieuwbouw achter de met bomen omzoomde Groene Kruisweg is op deze foto nog niets te zien. Ret vee graast er in aile rust.

65. Aans1uitend naar rechts staan de straatstenen gereed voor het Koningin Julianaplein. Daarlangs zou in 1957/58 een nieuw gemeentehuis komen; met woningen en een politiebureau in later tijd. Naast de boerderij van Holleman staat de christelijke lagere school. Op de achtergrond zijn vaag de boerderijen langs de Hartelse Dijk te zien. En over het koren heen zien we rechts de bewaarp1aats voor pootaardappe1en staan. De bewoners van de Kerkweg hebben nog geen weet van een zwembad en nieuwbouwhuizen.

66. Vervolgens blikken we naar het zuiden, de bijna geheellege polder Braband in. Een van de weinige gebouwen was de "vlasschuur" van de famllie Van der Meijde, halverwege de Vereijleweg. Blijkens oude boeken was de oorspronkelijke schrijfwijze "Vrouw Heyle Wegh". Op de weilanden aan weerskanten van de weg staan nu woningen in de wijken De Hoek en Sterrenkwartier. De weg zelf bleef gehandhaafd als geasfalteerd fietspad.

67. Terugkerend naar het dorp wacht ons Arie Plooster voor zijn huis langs het Einde-Af, De rechterkant van de oprit wordt in beslag genomen door de boerderij van de familie Loose. Tegenover hun woonhuis is op de Nieuwstraat nog een stukje van de machinefabriek "Marco" te zien, door eigenaar Job Neuteboom zo genoemd naar ziin dochters Marie en Corrie. Achter Loose's boerderij begon de Achterweg achter de Nieuwstraat. Wij gaan die op.

68. Na de Vermaatstraat komen we dan uit onder aan de "Hekelingse stoep", waarlangs eens Rooimans klornpen maakte, in de schuur rechts. De taxi van Piet Versteeg staat in de schuur beneden. Daar bovenuit zien we de bakkerij van Westdijk 1angs de Nieuwstraat staan en daar tegenover de boerderij van de famille Emmerzaal. Na brandbommen in 1941 werd de schuur gehee1 vemieuwd. De bomen op Emmerzaals erf staan in 1982 naast de Edah-winkel. Op het rechter dee1 van de foto is het culturee1 centrum "De Stoep" gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek