Stadskanaal in oude ansichten deel 1

Stadskanaal in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.H. van der Ploeg
Gemeente
:   Stadskanaal
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4057-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stadskanaal in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De ingang van de Menisten1aan, genoemd naar de doopsgezinde kerk reehts, die in 1850 werd ge bouwd. Links het pand van de firma Dohle. Deze katholieke familie was met andere geloofsgenoten uit het Hannoveraanse gekomen na de inlijving van het koninkrijk Hannover door Pruisen in 1866. Omstreeks 1900 woonden Katrien, Frans en Max, aan wier uitspraak hun afkomst nog wel te horen was, in dit pand.

Stads xc r aa Scheel rnet

30. De bijzondere school, eind vorige eeuw gebouwd in de Menistenlaan, had als eerste hoofd meester Delhaas, die in 1905 naar Groningen vertrok. Zijn opvolger was A. Dijksterhuis, die achteraan op deze afbeelding staat met onder anderen meester J. Terpstra, de latere minister van onderwijs. In de jaren dertig was er een normaalschool voor de onderwijzersopleiding aan deze school verbonden.

31. Zo zag omstreeks 1890 het hotel Dopper met het "gemeentehuis" er uit. In 1911 brandde het gebouw af. Tijdens de bouw van het nieuwe hotel vestigde de hotelhouder zich in de toen leegstaande villa Hiskes (afbee1ding 16). Het nieuwe gemeentehuis was in de tijd dat deze foto werd gemaakt al in gebruik sinds 23 augustus 1882 (zie de omslag van dit boek).

32. Op de achtergrond het hotel Dopper, het geboortehuis van de componist Cornelis Dopper (1870-1939). Daarnaast het hoge pand met ba1kon van bakker Drenth. Dan vo1gde de woning van dr. B. Hardenberg, voorheen D. Brouwer; op de voorgrond de oude boekhandel van Eere1man, familie van onder anderen de bekende Groningse schilder Otto Eerelman.

Stadskanaal

bij't Gemeenle-Huis.

33. Naast het oude gemeentehuis (zie voorplaat) bevond zich een grote winkel, "De Adelaar" van Beentje, links op de foto. Dan volgde het huis van de rabbi, waarachter de synagoge lag. Even verder zou de villa van Tempel verrijzen. Daarnaast was de toegang tot het marktplein, Nog in het begin van deze eeuw werd de veemarkt langs de hoofdweg gehouden.

Groe' . il Sladskanaa.

34. De fotograaf die deze foto omstreeks 1900 nam, stond voor de oude openbare school waar nu de Beneluxlaan ligt. Het huis links werd bewoond door de weduwe Moorlag, dan volgde de modezaak Schreuder (nu Leutscher). Vervolgens de apotheek van P.G. de Haas, broer van Tiddo de Haas, de wijnhandelaar bij de Drouwenermond.

Firma B. l'Coiter Houthandel

Cementpannen- en Scbelpkalkfabriek Stadskanaal (tel. o. 60)

35. Ret huis reehts op de foto is sinds enige jaren verdwenen. Ret terrein zelf is nu bebouwd met woningen die aan de Westerwoldselaan staan. Uiterst links staat Hendrik Koiter, de firmant die de kalkfabriek bestuurde; uiterst rechts zijn broer Jacob Koiter van de houthandel.

36. Ret Buinerverlaat voor 1908, toen het nog maar een sluis had. In 1908 werd het verlaat dubbelsluizig. Een gedenksteen met het opschrift "Deze sluis werd gebouwd in 1908, toen jhr. mr. D.R. de Marees van Swinderen voorzitter der commissie was", bij de sluis aangebracht, houdt dit feit voor het nageslacht in ere. Volgens informatie van ouderen komen op deze foto onder anderen voor: Jan Mulder, omschutter (= sluisknecht), Derk Daniels en sluismeester Fokko van Dees.

37. De tramremise bij de Buinersluis was een tijdlang het eindpunt van de Eerste Groninger Tramway Maatschappij, Later werd de paardetramlijn naar Ter Apel doorgetrokken. Op deze foto lopen een paar tramrails de remise binnen. Ret huis rechts, in zijn grondvorm nog ongeveer hetzelfde, werd in die tijd bewoond door de gebroeders Wolf (nu Horlings).

38. Tussen Buinersluis en Buinermond traden ook heel wat veranderingen op, Omstreeks 1925 zag men van links naar reehts: de grossierderij van J.R. van der Laan, het woonhuis van scheepsbouwer Andries Stavast, het huis van Alb. Smook, de stelmakerij, later garage, van Kleinstra, het nu afgebroken huis van Kleinstra sr. en de horlogeriezaak van H. Smith.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek