Stadskanaal in oude ansichten deel 1

Stadskanaal in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.H. van der Ploeg
Gemeente
:   Stadskanaal
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4057-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stadskanaal in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Greet nit tadskanaal Hoek Buinermond

39. De scheepswerf van Holtman op de hoek van de Buinermond omstreeks 1920. De kiel van een nieuw schip is juist gelegd. In het Stadskanaal ligt een baggermolen, die de vaart op een goede diepte moest houden wegens het toen nog drukke scheepvaartverkeer.

40. De koftjalk "Tjakiena" werd in 1910 te water gelaten bij de scheepswerf die we al zagen op afbeelding 39. Het schip ligt hier dwars in het kanaal; links is de hoofdweg. Eerst voer kapitein H. ter Veen met dit schip, later kapitein A. Schuringa uit Wildervank. In de Eerste Wereldoorlog werd het schip in de grand geboord; van de opvarenden werd niets meer vernomen. De molen op de achtergrond is een werkstuk van stadsopzichter Lammers, die in zijn tuin, achter het tweede huis van de Buinerbrug, deze molen had opgesteld.

Groete uit T..DSKAXAAL. O.·titbt op de Xed. Herv. Kerk.

41. Zo zag de hervormde kerk, gebouwd in 1863, met pastorie er in 1910 uit. Op deze afbeelding is duidelijk de waterstoep te zien, waarvan zich tientallen langs het kanaa1 bevonden toen de watervoorziening nog primitief was.

qroel ufl Siadskanaa!

42. Even een uitstapje buiten de gemeentegrens. In 1910 was dit het begin van NieuwBuinen, links de brug over het Dwarsdiep, op de hoek de winkel van A. Niks.

43. De situatie bij de eerste afdraai, ongeveer 1930. Het tolhuis stond nog bij de oude klapbrug, Rechts tussen het geboomte villa "Ter Marse". Links de hoofdweg; rechtdoor gaande kwam men in V1edderveen; tegenover de brug stond de gasfabriek (zie afbeelding 44).

44. Stadskanaal kreeg in 1908 zijn gasverlichting, toen Wildervank al enkele jaren elektrisch licht had. Deze opnarne toont de nieuwe gasfabriek uit dat jaar. In de woning bij de fabriek woonde directeur Weis.

45. Voor de ontginning van het Vledderveen was het gebied daar tot Ter Maarsch een groot heideveld. Daarop graasden verschillende kudden. Op deze foto de laatste herder, waarschijnlijk Kone, met een klein deel van de grote kudde op de eenzame heidevelden in het laatst van de vorige eeuw.

46. In 1903 kwam door de oprichting van het waterschap de ontginning van Vledderveen goed op gang. In 1904 waren al 375 arbeiders werkzaam in deze vervening. Hier zijn arbeiders bezig met het graven van een kanaal. Op de voorgrond staat een man aan een handmolen, bezig het water naar boven te pompen. Machines worden niet gebruikt; de grand wordt van de ene schop in de andere naar boven gebracht.

47. Deze foto geeft een mooi beeld van hoe het was en hoe het werd. Op de achtergrond het nog niet geheel afgegraven hoogveen, waar de turf in zogenaam.de slagen staat te drogen. Op de voorgrond wordt met een eg de bonklaag vermengd met het onderliggende zand, zodat er een goede landbouwgrond ontstaat.

48. Een typische eengezinswoning op het bovenveen gep1aatst. Deze woning werd rond 1930 bewoond door de familie Hulshof. De witte geit a1s koe der armen mocht natuurlijk op de foto niet ontbreken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek