Stadskanaal in oude ansichten deel 1

Stadskanaal in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.H. van der Ploeg
Gemeente
:   Stadskanaal
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4057-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stadskanaal in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De aanbesteding van het cafe in Vledderveen vond plaats op 11 augustus 1911 in de remise bij de Buinermond, op verzoek van H. Sonius te Wildervank. De bouwkundige was O. Linzel, Op 28 augustus daaropvolgend werd de eerste steen gelegd door T. van Linge uit Veendam. Op 17 januari 1912 vierde Vledderveen het inwijdingsfeest van dit cafe. Omdat bestuur en ingelanden van het waters chap daar vergaderden, gaf de eigenaar aan het cafe de naam Waterschapshuis.

50. Deze prentbriefkaart is afgestempeld op 5 augustus 1908 en geeft de meest markante plekjes uit die tijd weer. Het is opvallend dat vier van de vijf foto's bij de IJzeren Klap zijn genomen: een bewijs dat ook in die tijd het centrum van Musselkanaa1 daar was gelegen.??? ~l

51. De vierde sluis in het Stadskanaa1 is de eerste in Musselkanaal. In de omgeving van deze eerste sluis, het zogenaamde Sapsverlaat, werd deze opname rand 1925 gemaakt.

52. Op 3 mei 1880 richtte Jan Branbergen een biscuitfabriek op. Hij kocht daartoe een boerderij aan in Musselkanaal en kon uit eigen veenderijen de brandstof voor de machines betrekken. Op deze foto uit rond 1920 worden Branbergens produkten in enkele goederenwagons van de paardetram geladen. De heer Teun Branbergen (overleden in 1949), manufacturier Huizing met het "pak" op de fiets en tramconducteur Koch zijn op deze foto te onderscheiden.

53. Omstreeks 1910 stond tegenover de tweede Exloerrnond een molen, hier al ontdaan van zijn wieken. De mo1enaar heette Huizinga en was kruidenier. Bij het pand van de firma Drost op deze p1aats bevindt zich nog de oude mo1ensteen.

s

7" --:---.:: _

'; .~.:_-.~

""V- -i ..... J. -., .. -s-

-' ~ - -'

-'--', __ ,1

A

54. Deze afbee1ding dateert van omstreeks 1925 en geeft de omgeving van de tweede sluis in Musselkanaa1, het zogenaamde Stenen Verla at, weer.

55. Aan de tegenwoordige Marktstraat werden rand 1914 de nieuwe gereformeerde kerk en de pastorie gebouwd. Voor de kerk staat de toenmalige predikant, dominee J. Buikema, die vanaf 1887 tot zijn dood in 1921 predikant te Musselkanaal was.

Greet uit Musselkacaal

56. De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 werden in Musselkanaa1 gevierd met een grote optoeht. De stoet komt van de richting IJzeren Klap en nadert het "Landbouw-Magazijn" (gebouw links).

Stationsweg - Musselkanaal

57. De spoorlijn van Stadskanaal naar Ter Apel (Rijksgrens), de zogenaamde STAR-lijn, werd in mei 1924 in gebruik genomen. Ook Musselkanaal kreeg zijn spoorstation. Op deze afbeelding van ongeveer 1925 ziet men op de achtergrond het station.

Yeemark t ~1T 'ELK::"A:I,

-'

58, In Eerelmans almanak van 1908 wordt voor Musselkanaa1 nog een veertiendaagse varkensmarkt opgegeven. Tien jaar later werd deze foto genomen van de veemarkt, die bij de IJzeren K1ap werd gehouden. Links het tolhuis, rechts het voormalige hotel De Boer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek