Staphorst in oude ansichten

Staphorst in oude ansichten

Auteur
:   J. Poortman
Gemeente
:   Staphorst
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4464-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Staphorst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een Staphorster familie in de "oIde dracht". Van de ongeveer twaalfduizend inwoners in het dorp Staphorst kleden zich nog vierduizend in deze dracht. Voornamelijk de vrouw blijft de klederdracht trouw: zij is immers oak de hoedster van de traditie. Van de jongemannen draagt niemand de klederdracht meer. De hemdrok met zilveren knopen, het buisje en de pet hebben plaats gemaakt voor moderne kleding.

Staphor ter Kleederdracht.

,.10.... .

~tapbor t r Boertn. (~ r d

10. Nog een foto van de "botterbenne". De Staphorster boerinnen maakten vroeger de beste boter, die als "Meppeler kluiten" werd verhandeld. Vooral de meiboter was beroemd om haar smaak, doch ook aIle andere Staphorster boter was eerste klas en maakte de hoogste prijs op de botermarkt in Meppel. De boerinnen brachten de boter zelf naar de markt.

11. Op de Werkhorst liep het Balkengat van de familie Kleyenberg in het grensriviertje de Reest uit, waar vroeger de houtzaagmolen van K., een van de vier molens van voor 1910, stond.

Tent op de Witte bergen

," .

.... --

.?..

12. Omstreeks 1900 begonnen in Meppel het toerisme en de recreatie toe te nemen. De toeristen gingen naar Havelte, doch de heer G. Stahl uit de bekende Meppeler hotelfamilie zag wat in de Witte Bergen te IJhorst. Zijn "tent" die hij er liet bouwen werd spoedig zeer bekend, evenals de omgeving met bos en heide. Naast de terreinen in de later aangelegde staatsbossen is het een prachtig terrein voor vier campings met zwembaden die druk worden bezocht, doch men loopt elkaar niet in de weg.

Witte Bergen. Theehuis Bosch en Heide.

13. Zag de Meppelaar Stahl eerst de mogelijkheden van de Witte Bergen, later waren het de gebroeders Hazelaar uit De Wijk die deze uitbuitten in hun nu door anderen gedreven en steeds gemoderniseerde uitspanning met zwembad en camping. De bossen op deze Witte Bergen ontstonden in de negentiende eeuw, toen verschillende eigenaren de bossen aanplantten tegen de zeer oude stuifzanden. De gemeente Staphorst heeft er vele in eigendom en gebruikt ze op zeer verantwoorde wijze voor uitbreiding van IJhorst.

14. Hier hebben we een voorbeeld van de oude Staphorster manier van boerderijenbouw. Duidelijk is te zien hoe het oorspronkelijke huis achteraan telkens een stuk werd "aangebreid". Het huis heeft een oude, houten schoorsteen, die, doortrokken van de roetige turfrook, geen of weinig brandgevaar opleverde.

15. De oude huizen hadden oorspronkelijk meestal een dak van stro; riet werd later gebruikt, want dat was veel duurder. Hier poseert een "dekkersfamilie" met haar attributen van v66r 1900.

16. Een geslacht later werd in Staphorst veel meer met riet gedekt; de tijden waren wat beter geworden en het riet kon worden betaald. Thans geeft de overheid subsidie, wanneer bij vervanging van de dakbedekking de rieten daken behouden blijven.

17. Hier zien we een begrafenisstoet van voor 1900. De kist is geplaatst op een open boerenwagen, getrokken door een zwart paard en gemend door een van de naaste buren. Rouwende vrouwen zitten boven de kist op de wagen. Achter de wagen volgen eerst de mannen in traditionele kledij: lange jassen, hoge hoeden, de zogenaamde .Jaampenpoesters", en klompen. Na de mannen volgen de vrouwen in de stoet.

18. Oorspronkelijk hadden de IJhorster boerderijen, evenals die in zuidwest-Drente, twee toegangswegen: een voor gebruik van aIle dagen en een tweede, de reeweg of lijkweg, die aileen werd gebruikt om de gestorvenen naar het kerkhof te brengen. Hier zien we nog zo'n oude reeweg over later bebost terrein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek