Staphorst in oude ansichten

Staphorst in oude ansichten

Auteur
:   J. Poortman
Gemeente
:   Staphorst
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4464-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Staphorst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een foto uit het begin van deze eeuw van een groep Staphorster meisjes op de Stationsweg te Staphorst.

50. Hier zien we een groep .Jotjongcs" voor de vroegere marechausseekazerne te Lichtmis. Na de Ioting voor de militaire dienst te HasseIt, waar men te voet heenging, werd hen op de terugweg te Lichtmis door een familielid of kennis de "Iottepette" gebracht, waarna zij door het dorp trokken.

51. Op deze en de volgende pagina afbeeldingen van lotelingen uit Staphorst en Rouveen bij hun vralijke terugkeer uit Hasselt rand 1900. Aan de grens van Rouveen kregen de .Jotjonges" een aparte hoofdversiering. Hier zien we voor Rouveen gepluimde mutsen.

52. Voor Staphorst was dat een muts met linten. Uit de foto's blijkt duidelijk dat de lotelingen na hun bezoeken aan "Juffrouw Vergunning" vrolijk gestemd en opgewekt springend naar huis terugkeerden.

mIg. A. ·Huisnv.n. ?feppel.

53. Deze opname toont een gedeelte van de oude rijksweg te Staphorst uit de tijd dat de jeugd zonder gevaar van auto's op de weg kon poseren.

54. Een van de buitengehuchten van Staphorst was Harningen, dat slechts enkele boerderijen telde. Vee 1 last had Hamingen van het telkens terugkerende hoge water, allag het gehucht relatief hoger dan de omgeving! De huizenbouw is anders dan die in Staphorst, evenals de entourage met hooibulten, hooibergen met optakelbaar dak en de schoorsteen. Dit alles is hier vrijwel verleden tijd, omdat de meeste huizen zijn verbouwd voor recreatie.

55. Hamingen: een gedeelte van een woonhuis met "melkrikke", typisch stookhok en een schippershondje of molhondje.

56. Peter Bouwman, oude Haminger, bij de schuurdeur filosoferend over de oude tijden met de vele magere jaren, de wa teroverlast, de vogelvangst in de nabije eendenkooien, de visvangst in het Meppelerdiep, het zware werk en de afgeslotenheid. Gebogen onder de last der jaren, maar "goddank gezond", vol waardering voor wat het leven hem gaf en liet ... geen last van neurose!

o

.0

. .:.

57. Vanouds staan de Staphorsters als ondernemend bekend. Hier is Stapperse Derk afgebeeld, die aan het eind van de vorige eeuw bekendheid genoot als exploitant van een draairnolen. Daarmee verscheen hij onder andere op de Meppeler voor- en najaarskermis ter gelegenheid van de jaarmarkten. De belangstelling moet reusachtig zijn geweest; wie onder het draaien de "sleutel", die aan een touw hing dat Derk vasthield, greep, kreeg een gratis tit, Het sleutellied van die dagen luidde:

.Derk, geefmij de sleutel, Dan kriegie de k ... .l" Het was beroemd en kwam boven het andere feestgedruis uit,

STAPHORST. Paardenmonstering

58. De Staphorsters waren alom bekend om hun paarden, die van uitnemende kwaliteit waren. Dat was de reden dat er levendig handel in werd gedreven. Met een paard werd vroeger het koren naar de molenaar gebracht, om na het malen weer te worden meegenomen. Dat ging het snelst. Aan het einde van de vorige eeuw werd het paard ook nog als rijdier gebruikt; zo kwam burgemeester Slot, die in Meppel woonde, te paard naar het gemeentehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek