Stein in oude ansichten deel 1

Stein in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. Munsters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4466-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stein in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De oude Martinuskerk ligt tegen de helling tussen laag en hoog Stein. De toren dateert uit de veertiende eeuw. In 1840 werden de zijbeuken gebouwd en in 1883 werd ze naar het oosten uitgebreid met een hoger dwarsschip en priesterkoor. Dit beeld van de kerk (gefotografeerd vanuit het zuidwesten rond 1900) bleef bestaan tot 1930, toen werd het middenstuk opnieuw geheel verbouwd en verhoogd. Ook werd de toren toen in de kerk geplaatst en naar alle zijden doorbroken.

10. Het gezicht uit het noordoosten toont nog duidelijker de helling waarin de Martinuskerk ligt. De begraafplaats was in het begin van onze eeuw aan deze zijde van de kerk nog weinig uitgebreid, maar de be planting onttrekt wei een schrijnend leed van Stein aan,ons oog: de kinderbegraafplaats. De kindersterfte was in die dagen enorm groot. Sociale en hygienische omstandigheden naast onkunde waren daar de oorzaak van.

11. De "capelle orntrent den Taterstein" bestond al in de achttiende eeuw. Het was een Mariakapcl en werd gebruikt a!s rusta!taar bij de sacrarnentsprocessie. De eigenaar van de percelen langs de Kelderstraat wilde in 1929 de kapel verplaatsen naar de hoek Violensteeg/Kuiperstraat. De provinciale schoonheidscornrnissie greep in (15 april 1929) maar kon niet voorkomen dat de kapel werd afgebroken. De kinderen op de trap zijn dezelfde a!s die op de Tatersteen (nr.68).

12.0p het Keerend stond in het jaar 1400 reeds een Richarduskapel die zelfs in Susteren goederen bezat. Tot 1661 was er een aparte rector aan verbonden zonder zie1zorg. Toen kwam ze aan' de pastoor. De kape1 raakte in verval maar werd in 1760 herbouwd en veranderd in een Mariakapel. V6ar de restauratie, in de dertiger jaren, ontbrak het torentje, waren de deuren versleten en lag de fundering (links langs de straat) bloot met gevo1g dat men daar een "onderaardse gang" meende te zien.

13. In de achttiende eeuw bestond er al een Mariakapel op de hoek Steeg/Heerstraat. Op 22 juni 1772 maakten Marten Muyris en zijn vrouw Anna Maria Alberts "haar een stichting van vijftig roeden land tot onderhoud." Zij werd pas een kapel "in de Kloes", toen in 1871 Jacob Schotten, de vroegere kluizenaar van Geleen, zich daarbij vestigde en een kluis bewoonde. In 1904 werd de kapel aan de zuidzijde van de weg herbouwd en werden de zeven lijdensstaties van O.L. Vrouw, links, toegevoegd. De kapel moest wijken voor het moderne verkeer.

14. "Aan de blauwen Steen", thans hoek Noelweg/Heerstraat , is om een oud veldkruis een kapelleke gebouwd dat diende als rustaltaar voor de sacramentsprocessie die oudtijds vandaar de draai nam naar het kasteel. Met heel het veld eromheen viel oak dit kapelleke ten offer aan de uitbouw van Stein.

15. Vanaf de grote toren van de oude burchtruine had men (v66r 1920) dit zicht op de binnenplaats van het kasteel. Met handhaving van de noordvleugel (midden) van de oude v66rburcht werd de oostelijke vleugel (rechts) en de westelijke vleugel (links) in het midden van de negentiende eeuw verbouwd, respectievelijk tot landhuis en tot koetshuis. De eigenaren waren Luikenaars en dat weerspiegelt zich duidelijk in beide gebouwen.

16. Tot 1920 kon men het negentiende eeuwse landhuis met erker en serre van de hoogte vanuit het zuidoosten waarnemen zoals op deze foto. Ret eiland met zwanenverblijf werd in 1843 gemaakt. De burchtgracht had in vroeger eeuwen een achtvorm, maar het midden-verbindingsstuk (links voor de erker) is in 1840 dichtgemaakt.

17. Bijzondere zorg hebben de Luikse eigenaren een eeuw ge1eden besteed aan het kastee1park. Bij de verkoop van hun eigendom in 1917 en de doorverkoop van het kastee1 geraakte dat park in handen van een houtimporteur die er munt uit wist te s1aan. Na het nodige alarm kwam 15 januari 1919 krachtens "art. 1 der Ncod-Boschwet" een kapverbod van de regering, de ramp was reeds voltrokken ook a1 b1even er vee1 bomen gespaard. Dit zicht dateert van rand 1916.

18. De hovenier van het kastee1, Matthieu Janssen, en zijn vrouw, Ida Driessen, poseerden in 1915 voor de lens op de noordoosthoek van de binnenplaats.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek