Stein in oude ansichten deel 1

Stein in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. Munsters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4466-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stein in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het kastee1 ging eind 1920 over in handen van de missionarissen van het H. Hart die er een hogeschool voor theologie stichtten. Het werd daartoe in 1921 geheel omgebouwd tot rnissiehuis. Later in 1930 werd aan deze zijde bij het middelste trappenhuis nog weer een gehee1 nieuwe oostv1eugel toegevoegd.

20. Tegen het einde van de bouw aan het missiehuis in 1922 verenigden de bouwlieden zich voor deze kiek: terzijde de gebroeders Toon en Harrie van Lieshout aannemers en uitvoerders, de metselaars gebroeders Tjeu en Peer Driessen, de timmerlieden gebroeders Frans en Frits Lemmens onder leiding van Lambert Vleugels van Elsloo, de leiendekker (met hamer) stukadoor Matth. Schrneijts en de handlangers Lei Driessen, Louis Maassen en Harrie .Meijers (zittend, vier de van links). Een val van de steiger maakte onder andere Christ Coumans voor het leven invalide.

21. Het slotje "Terbruggen" (kortweg het Slotje) dankt zijn naam waarschijnlijk aan een oude brugovergang ter plaatse. Oorspronkelijk was het een woontoren op omgracht terrein, In het midden van de vijftiende eeuw werd het bewoond door Heynrick van Bruggen. In de Franse tijd werden de ramen verkleind of dieht gemaakt ter beperking van de belastingdruk. In de vijftiger jaren werd het gesloopt, nadat vergeefs gepoogd was om tot een restauratie te komen.

22. In de noordgevel bezat het Slotje een omblokte poortopening die na het dempen van de gracht in de vorige eeuw werd dichtgemetseld. Vanuit de over de gracht liggende boerderij had men hierlangs toegang tot de ridderwoning. Ondanks de k1aarblijkelijke bouwvalligheid werd het in 1929 toch ingericht voor verdere bewoning.

23. Vanaf de Brugstraat was het Slotje oorspronkelijk niet toegankelijk. Dit bee1d vertoont de doorbraak van de ringmuur van de binnenhof na het diehten van de graeht in de vorige eeuw. De be1angstellende bezoeker reehts is Frans van Mu1ken die gemeenteontvanger was van Stein (1897-1930). Hij zal daar niet veel meer hebben kunnen halen.

I:" I" v -. !II I 1'1' .. i " '

24. Ret lemen schuurtje van "Bonapertje", aan de Kapelsteeg (thans Kapelbergweg) waar Lieb Sillen met haar twee dochters woonde, werd door Schipperus in 1880 op de plaat vastgelegd. Zij was bekend om haar spitse gezegden. Als iemand voorbijging zonder te groeten, kreeg hij duidelijk te horen: "bang dat de moe I eer versleten is as de vod! " Ret schuurtje stortte later in en werd door de gemeente opgeruimd (rond 1900).

25. De vakwerkbouw heeft in Stein zevenduizend jaar bestaan maar is nagenoeg verdwenen. Er resten nog enkele wand en van met leem bestreken rijshout en onder een pleisterlaag kan hier en daar nog vakwerk schuilgaan. Een verbeterde uitvoering was die waarbij de vakken werden gevuld met baksteen. Dit huis aan de Kerkstraat in de Caenenbaand is afgebroken. In mergel is maar weinig gebouwd.

Windmolen ?? De Leende". Stein (L.)

26. Op 13 mei 1865 brandde de windgraanmolen op de Tombe (Steenakker, thans haventerrein) totaal af. De grondeigenaar, Ed. Wauters uit Luik, liet in 1867 een nieuwe stenen molen bouwen "Op de Linde", volgens het plan van G.J. Pasteger en Zn. uit Luik. Daarin werd tegen het risico van windstilte ook het eerste "stoomwerktuig" van Stein geplaatst (tien pk, later twintig pk), De molen bleef tot omstreeks 1930 in gebruik en werd later gesloopt.

27. Op 4 december 1913 was F.P. Bruysten burgemeester geworden en op 29 mei 1914 hadden gemeenteraadsverkiezingen p1aats. Later kwamen er nieuwe wethouders. De samenstelling van het gemeentebestuur is vastgelegd in dit bee1d: burgemeester Bruysten ( 1913-1936), naast hem zittend, links wethouder Matthijs Vaessen en recnts wethouder Johannes Houben; daarachter staan de raads1eden: Hub. Houben, Peter Houben, Matthijs Muris en Sjang Lenaarts, midden achter secretaris Brouns (1881-1926) die burgemeester was van 1899-1913. Ter zijde staat veldwachter Frans Lemmens.

28. Het postkantoor was rond 1900 in de Kruisstraat gevestigd en het personeel bestond uit drie personen: postmeester G. Bannier (zittend) en twee bestellers (in uniform). Links staat Knippenberg en reehts Ant. Clemens. In het midden staan twee vrienden: Jean Bannier, zoon van de postmeester (met hoed) en Willem Seuren uit Linne. Bannier jr. (thans aehtentaehtig) vond in Beek zijn verzet, want "als vreemdeling moeht hij in Stein niet naar de meisjes kijken"!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek