Stein in oude ansichten deel 1

Stein in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. Munsters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4466-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stein in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In 1929 werd de Frankische begraafplaats in de "Grote Bongerd" onderzocht die meer dan tachtig graven opleverde. Ook hier weer grote belangstelling en zo zien we van links af: professor Jongmans uit Heerlen, Ant. Janssen, Hub. Hennekens, Van Rummel uit Heerlen en naast hem doctor Beckers; dan nog: Sjang Lenaerts (met bo1hoed), Lei Brouns en anderen.

40. De energiebron voor de kleine boer was oudtijds de koe. Ze diende hem bij al zijn werk, ze voedde hem en schonk hem elk jaar een kalf. Nicolaas Salden, hier in de Raamstraat, trekt uit met zijn tweespan, de jongste voorop, nakomeling van de koe daarachter, die afkomstig was uit de stal van burgemeester Strijkers van Urmond. Ze dragen voor de kop een "kopbreed" of trekhout, een kapsoen om de moel, trekzeilen en een zadel (kleiner dan dat voor een paard). Tijd was to en nog geen geld.

41. Ook voor de veldarbeid werd de koe ingespannen. Een gewone ploeg met kouter en voorwiel (het "rullen"), daarnaast nog een ploegschraag of ploegsleep om haar op te zetten voor het vervoer en tenslotte een "eeg" vormde de onmisbare instrumenten voor het werk. Zo werkten Gerard Cleuskens en zijn vrouw in de Spyckersdelle. Zij wilde eigenlijk niet op de foto, maar moest de koe staande houden en werd daarmee ook gesnapt.

42. Bij de liquidatie van de kasteelgoederen kocht Peer Eumelen de kleine Pachthoeve. Zijn koe moest hem helpen bij de vruchtbaarmaking van het land en trok de gierton over het veld, hier in het Ondergenhous. Achter hem ligt zijn boerderij die tot midden vorige eeuw tevens de watermolen bevatte op de Putbeek en eerder nog een op de Rietbeek.

43. Pastoor Portz zette zich ook in voor de boeren, boerenbond en boerenleenbank en daardoor kwam het in 1900 tot de oprichting van een cooperatieve boterfabriek. De gemeente stond er het perceeltje "Gasthuisberg" aan de Kruisstraat voor af. Het gehele personeel bestond in 1925 uit vier personen: Maria Jozefa Op den Camp, Anna van Mulken (dochter), Frans van Mulken (vader) en Harrie Blonden. Postmeester Bannier was in het begin melkcontroleur.

44. Stein is vooral bekend als dorp van de brikkenbakkers. In ploegen van ongeveer twaalf man, die door de ploegbaas werden samengesteld (meestal eigen familie), trok men erop uit met aile benodigdheden, kocht een paard voor het mengen van de klei en,bouwde een barak tot verblijf (op de achtergrond). Hier poseert de familie Smeets op blote voeten. Op de voorgrond gevormde stenen, brikkenvormen en een bol leem in de handen achter een zandbak. Als met familieleden waren erbij: Coumans, Muris (2 x) Pepels, Meijers.

45. Na het vormen van de brikken kwam het bakken in de veldoven, waarvoor van de leider grote deskundigheid vereist was op het gebied van het stapelen, het spreiden van de brandstof en de tochtgaten richten. Hierboven de inzetters Christ Smeets en zijn vader Matthijs; dan drie "sjurgers", die de gedroogde stenen met speciale kruiwagen aanvoerden en aangaven, dit ziin: Willem Hermans, Servaas Bours, Frans Janssen en tenslotte links de kolenzeef en de "gruisjongens" Sjors en Willem Smeets, zoons van de ploegbaas.

46. Stein had van ouds ook zijn imkers. De bijenhouder meld zijn bijen in korven, die hij meestal in de winter vlocht uit stro. Een oudere bijenwoning was een holle boomstam afgedekt met een plank of platte steen. De mandenmaker Ties Pepels uit de Maasband had nog zo'n bijenwoning naast al een veel modernere houten kast. Zijn opstalletje wordt ons mer getoond. Ret bedrijf leed vooral onder de beperkende bepalingen voor het reizen naar de heide.

47. De terugkeer van een doopplechtigheid. De weduwe Mechel Larnbrichts-Meijers draagt het kindje van haar zuster Op de Camp-Meijers en wordt begeleid door de oma Op de Camp-van Mulken (links) en de opa van de baby Leonard Meijers (rechts). Gebruikelijk was na de doop het cafe bij de kerk te bezoeken, zodat men wel eens zonder baby thuis kwam. Maar deze "ouw luu" hadden meer zin in een tas koffie thuis.

ยท ~-

- - -

- - - -

48. In verband met de strenge bepalingen van het processieverbod, gaf de pastoor in 1877 op dat v66r 1848 de plechtige processie jaarlijks op de zondag na Sacramentsdag werd gehouden en dan trok over de Berg, Valderstraat, Moutheuvel, Moutheuvelsveld, Kapellensteeg, Kapellenweg, Nieuwstraat, Kruisstraat, Kelderstraat, Bergstraat, voorafgegaan door bruidjes die bloemknoppen strooiden (1926). Kapelaan Steegmans draagt het Allerheiligste. Mevrouw Houben, met Louis kijkt toe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek