Stein in oude ansichten deel 2

Stein in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Munsters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1864-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stein in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De gemeenteraad van Stein was in de jaren dertig maar weinig geneigd om kosten te maken voor het onderwijs. Dat gold niet aileen het bijzonder onderwijs van de meisjesschool, waarvoor uitbreiding met een klaslokaal, beschikbaarsteiling van leermiddelen, enzovoort geweigerd werden, maar ook de eigen, open bare school, zodat deze in 1939 wegens plaatsgebrek ondergebracht moest worden in de fanfarezaal. De foto toont de tweede klas voor de toegang tot die zaal.

40. De kindsheidoptochten trachtten het missiewerk op kinderlijke wijze voor te stellen. Onze foto toont de Kerk als bruid van Christus met haar kenmerken: een, algemeen, heilig en apostolisch, en met haar organen: paus, kardinalen en missionarissen, voorgesteld door, boven: Jacq. Stijnen, Jan Schoutrop, Lena Op den Camp, Harie Houben, Arthur Vijgen, Math. Rademakers, Lens Pepels, Pie Goossens, Louis Houben en Pie Buschman. Tweede rij: Tiny Pepels, Marie Vaessen, Harie Janssen, Lei Goossen en Ida Biesmans. Derde rij: Frans Lenaerts, Math. Schepers, Chris Driessen en Wim Thewissen.

41. De midde1en om het missiewerk te bevorderen waren gebed, lijden en offer. In 1930 bracht een groep kinderen in de kindsheidsoptocht dat lijden in beeld onder het opschrift: "Door de myrrhe van uw lijden." Voorgeste1d door, op de bovenste rij: An Lenaerts, Mien van Mu1ken en Lies Driessen. Tweede rij: Jet Gelissen, Mina van den Berg, Ida Muris en Tru Janssen. Van de draagsters van het opschrift is het linker meisje onbekend, het rechter is een meisje Van Mulken.

42. In de kindsheidsoptocht van 1930 trok een groep kinderen mee die een inlands schooltje moesten voorstellen. Ze waren met boeken en 1eien toegerust en werden behoorlijk gegrimeerd, zodat herkenning moeilijk was. Men meent onder hen te onderscheiden:

Berb Dassen, Marie C1euskens, Agnes Porteners, Fien Muris, Marie Rademakers, Annie Janssen en Truu van Heur.

43. In kapelaan Winter verkreeg Stein in 1930 een man die zieh inzette voor de nieuwe jeugdbeweging. In 1932 wist hij de bissehop te bewegen om persoonlijk te komen pleiten voor een verenigingsge bouw. Monseigneur Lemmens werd ontvangen op de speelplaats van de meisjessehool. In een kring was een zespuntige ster getekend (het wapen van monseigneur) en vanuit de seetoren voerden de kinderen reidansjes uit en zongen de bissehop toe. De foto toont monseigneur Lemmens te midden van de kinderen. Tussen hen reehts kapelaan Winter en verder de zusters Demetria, Francisea, Clothilde en Dorothea.

44. Pinksteren 9 juni 1935 kwam de bisschop opnieuw naar Stein voor de inzegening van het nieuwe KJV-gebouw. Tevoren had bij het Heilig Hartmonument de belofte van de KJV plaats. Ook monseigneur Lemmens, die men hier ziet te midden van de geestelijkheid van Stein (rechts van de bisschop kapelaan Van Eijseren, pastoor Rongen en kapelaan Vaessen), directeur Jenneskens en anderen, hield een toespraak, opwekkend tot trouw aan geloof en Kerk.

.-

45. Kapelaan Winter was slechts vier jaar in Stein, toen hij benoemd werd tot rector aan de kweekschool in Mook. De afscheidsfoto toont hem te midden van de Katholieke Jeugdvereniging (KJV) van de vrouwelijke jeugd en van de katholieke verkennersbeweging, waarvan hij aalmoezenier was.

46. Sinds 1928 ontstond uit de patronaten voor jongens, die enkel opvang beoogden voor vrije tijd, een meer aetieve, frisse jeugdbeweging: "De Jonge Waeht". Kapelaan Van Eijseren, die in 1932 als jong priester naar Stein kwam, belastte zich daarmee, met hulp van het hoofd van de school, Matthijs Meijers. De foto toont een afbeelding van een zondagsbijeenkomst in de openlucht, met links het hoofd van de school en reehts tussen de jongens, kapelaan Van Eijseren.

47. Kape1aan Van Eijseren vertrok in 1939 a1s kape1aan naar Heerlen. Dat was het einde van zijn aalmoezeniersehap in de verkennersbeweging. Men ziet hem hier met de padvindersleiding en de welpenleidsters. Van links naar reehts: juffrouw Vaessen, aspirant welpenleidster, baghera Leida Goossens, vaandrig Vissehers, akela Aarts, aalmoezenier Van Eijseren, vaandrig Schoutrop, hopman Aarts, vaandrig Pepe1s en vaandrig Thewissen.

48. De boerenbedrijven waren in de oude tijd in Stein maar klein van omvang en de gronden waren dan nog dikwijls gepacht van de kasteelheer. Vandaar ook dat het houden van een paard niet zinvol was. Jan Horsels kon zich dat weI veroorloven. Hij is hier in de Kruisstraat met de "sIaagkar" op weg om aardappels te gaan poten (circa 1930).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek