Stein in oude ansichten deel 2

Stein in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Munsters
Gemeente
:   Stein
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1864-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stein in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Ook vruchtbaar land kon eertijds niet zonder bemesting en moest soms zo nu en dan toch een jaar braak liggen. De boer voer dan met stalmest of gier. Zo ook Dorus Bouts in 1926, met de koe voor de kar op weg naar zijn land. Achter het span Pie Heuts, die water kwam halen aan de put op het Wilhelminaplein.

so. De binnenp1aats van de boerderij van de familie Op den Camp op het Keerend bood in 1924 het aanzicht van een uitrijdende gierton met paardbespanning. Langs de geve1 staan:

Martien Schepers, Berb Op den Camp, huisvrouw Annemarie Op den Camp-van Mu1ken, Ties Vaessen van Meers, zoon Frans Op den Camp en vader Jan Op den Camp, die tegen het span 1eunt.

51. De oogst bijeen varen in de jaren dertig was een blijde gebeurtenis, die het loon was voor zware arbeid en geduldig wachten op de zekerheid van het weer. De laatste vracht werd soms feestelijk binnengehaald en gaf aanleiding tot de oogstdankfeesten. De familie Smeets, vader Peter, zoon Gerard en schoonzoon Herman Wijnen, tonen zich hier tevreden met hun buit.

52. Dorsmachines waren schaars in Stein en daarom bleef men bij het dorsen met de vlegel, vooral in de winterdag. In ritmische slag met drie of vier personen werd dan het graan uit de aren geklopt. In de schuur van Frans Op den Camp op het Keerend staan daartoe gereed:

Driek Derhaag, Frans Op den Camp, de oude vrouw is Annemarie Op den Camp-van Mulken en ten slotte Bej Op den Camp, die het kind Mia van Mulken bij de hand houdt. De kiek is uit het jaar 192 7 .

53. Ret zuiveren van gedorst graan kon gebeuren met een wanmolen, doch Tom Claassen deed het rand 1920 met een wan van gevlochten stro, die men zelf kon maken. De wind werd daarbij als energiebesparende factor te hulp geroepen. Ret kaf werd daardoor van het koren gescheiden, maar het sorterend effect van de wanmolen tussen kleine en normale korrel kon daarmee niet bereikt worden.

54. Het aardappelen rooien in de herfst gesehiedde in het begin van de jaren twintig nog op primitieve manier. Een vijftal mannen, met een riek gewapend, moest de rijpe aardappelstruiken uitzetten, die dan door een ploeg vrouwen en kinderen geraapt en naar grootte gesorteerd werden. Op de "Grauw hei" bij de Landweer werd rand 1920 dit plaatje gesehoten, waarop (van reehts naar links) Truu Dreessen (die een borreltje sehenkt), Geelke uit de Kuulkes (van Molken), Jan Smeets, Geurt Smeets, Jaeq. Smeets, N. Vaessen en drie kinderen met de aardappeloogst gaan beginnen.

55. Een aloude bedrijfstak in Stein was die der k1:irvers of het manden vlechten met witsen (wilgetakken) en het maken van fuiken. Lambert Vrancken in de Maasband heeft heel zijn leven dat ambacht uitgeoefend. Men ziet hem hier be zig met het opvlechten van de inslag, nadat eerst de bodem voltooid was. Die bodem werd gemaakt van zes witsen, drie en drie door elkaar gestoken, terwijl voor de opgaande wand nog vierentwintig stekselen of staken werden tussengevoegd. Te lange uiteinden werden afgesneden en in de wand ingevoegd, terwijl de boord (de bovenrand) extra versterkt werd.

56. Waar de tegenwoordige opperman betonmolen en lier bedient om mortel te maken en materialen naar boven te brengen, heeft zijn grootvader heel wat zwaarder werk moeten doen om "spies" te maken en in een bak naar boven te sjouwen. Ook moest hij brikken aanvoeren en hoe dat gebeurde toont ons Pieke van Molken (Pieke uit de kuulkes) rond 1920, die met zo'n baksteenvracht op de schouders de ladder op ging om de metselaar te bedienen.

ยท ~ .

..,.

57. De families Lemmens en Meijers uit Stein trokken in 1900 naar de "brikken" in DUren. Rond de leerntafel zien we, van links naar rechts: Jan Lemmens, aandrager met brikkenvorm, een onbekende met kleikluit, op tafel Peter Coumans, Matthijs Meijers, een onbekende, Jacob Meijers, Lens Lemmens, Laurens Lemmens met zijn vrouw Margaretha Muris en kind Barbara op de arm (twee jaar; die dit verhaal na tweeentachtig jaar kon navertellen), dan volgt Elisabeth Houben (vrouw Schepers) en het meisje is Anna Meijers. Ook ontspanning met muziek en bier kon niet ontbreken.

58. De "Steinders" trokken niet enkel naar Duitsland om daar brikken te bakken uit behoefte aan werkgelegenheid, maar ook voor eigen huizenbouw bezat elke famille haar brikkenvormen en tot 1930 toe werden bakstenen in veldovens gebrand. Hier een ploeg brikkenmakers uit Stein in Elsloo Groenewald? ) aan het werk. Van links naar reehts:

Matthiis Goossens met de zandvorm (houten vorm voor twee stenen), Driek Stijnen aan de vormtafel, Hendrik Kummeling, zittend op de leemtafel, en de "leemsjurger", die met zijn kruiwagen leem aanvoert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek