Stellendam in oude ansichten

Stellendam in oude ansichten

Auteur
:   K. van den Houten
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3218-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stellendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Dit panorama werd vanuit de molen "Korenlust" genomen. Rechts staat het molenhuis met de daarbij behorende schuur. Het molenhuis werd bewoond door de familie Nagtegaal. Als grapje vertelde men tegen de vreemdelingen dat er in de molen een nachtegaal vertoefde. Links op de foto ziet u de achterkant van het hotel aan de haven, waarin respectievelijk de families Van Gelder, Gebraad, Knops, Mijnders en Meijer woonden. Later is het pand overgegaan in handen van de firma De Jager, die het als woon- en garageruimte in exploitatie nam. Op de achtergrond de haven met schepen en het dok voor kleine reparaties aan de vaartuigen. Rechts is ook de zogenaamde "Karrepit" nog zichtbaar. Zie ook afbeelding 71.

20. Vervoer van suikerbieten vanaf het land naar de opslagplaats aan de haven. De bieten werden vroeger aan de havenkade opgeslagen en dikwijls met hulp van vrouwen in man den geladen, waarna deze volgeladen manden in de schepen werden gedragen, of ook wei per kruiwagen aan boord werden gebracht. Het kwam voor dat vissersscheepjes in het najaar werden ingeschakeld voor het vervoer naar de suikerfabrieken elders. Later kwamen er grotere vrachtschepen die voor het vervoer beter waren uitgerust en meer laadruimte bezaten dan de kleine vissersscheepjes. Op de afbeelding zien we een span paarden voor een zogenaamde boerenwagen met disselboom in het midden. Voerman is Jan van Seters en bijrijder P. Bakelaar. De voerman houdt ook hier de teugels. De paarden en de wagen met landbouwprodukten zijn van M. van Seters, die op de hoeve "Bouwlust" woonde. Deze boerderij wordt nu bewoond door A. Human.

-,21. Gezicht op de Eendrachtsdijk ter hoogte van de haven. De houten loods voor berging van poldermateriaal is hier nog niet vervangen door de loods die nu wordt gebruikt. Ook de oude weegbrug aan de haven op de achtergrond is nog zichtbaar. Voorop lopend met de handen op de rug herkennen we Piet Kievit, die jarenlang dienst deed als nachtwaker, voor de veiligheid van slapend Stellendam. Achter hem staat Jan Roon, landbouwer en weger bij de weegbrug van de polder "De Generale Dijkagie" van Stellendam. De man op de [jets is Maart van Seters Ezn. Maart voelde zich niet erg content met de voornaam waarmede hij bij de burgerlijke stand ter plaatse was ingeschreven. De mensen zeggen dikwijls tegen me: "Januari en februari waren koud! " maar ~ grapte hij - dan voegen ze daar soms verder aan toe: "Maart was ook niet zo'n beste! " daarmee doelend op zijn voornaam. Deze drie personen zijn reeds overleden.

Slellendam

Gezichl op Stellendam O. Z.

22. Een gezicht op een gedeelte van de Mr. Iman Caustraat in het begin van deze eeuw. Links op de kaart is een gedeeIte van het doktershuis zichtbaar. Zo op het oog ziet het water in het onder de Eendrachtsdijk Iopende slootje er niet onfris uit. Het ontbreken van een goed werkend rioleringssysteem in die tijd zaI de zuiverheid hiervan waarschijnlijk niet ten goede zijn gekomen. De lozing van overtollig polderwater geschiedde via een sluis onder de Eendrachtsdijk. Pas vee I later is er, ter verbetering van de waterafvoer, een poIdergemaal in dienst gesteld. Het transformatorstation, ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening door de EMGO, moet nog worden gebouwd, evenals het woonhuis dat voor bewoning heeft gediend van burgemeester J.L. Bosschieter, die van 1904 tot 1915 dit ambt bekleedde. Later ging dit huis over in hand en van J.L. Waling, die een beurtvaartbedrijf uitoefende.

eStelle darq,

23. Dit kiekje is rond het jaar 1900 genornen. Het woonhuis links is van 1908 tot 1942 bewoond geweest door arts P.J. Mulder. Daarvoor waren de dokters Lindehovens en Kaiser hier werkzaarn. Op de achtergrond de huizen van het door enkele gezinnen bewoonde buurtje. Boven de bornen is het kerktorentje nog vaag zichtbaar. In het buurtje woonde Grietje Kwik. Naast het buurtje is het perceel van Dries Troost. Het elektriciteitsgebouwtje van de EMGO alsrnede de huizen voor J.L. Bosschieter en voor bakker M. Schaaff rnoesten nog worden gebouwd. In het huis van Schaaff was eerst het metselaarsbedrijf van De Later gevestigd.

STELEND)l,M Dor~sdljk

24. Gezicht vanaf de Dorpsdijk op een gedeelte van de Eendrachtsweg. Het eerste huis werd bewoond door M. Jansen en het tweede door Jelier. Het derde huis, nog net zichtbaar tussen de bomen, was de woning van de polderopzichter Zegert van de Velde. De uitermate wankele brug die toegang gaf tot de woning van J elier is al jaren geleden afgebroken en ook het huis is inmiddels voor afbraak bestemd.

Tramstation - Stellendam

25. Hier ziet u het tramstation van Stellendam. Aankomst van locomotief nummer 35, die als trekkracht fungeerde voor enkele personenrijtuigen, vee- of vrachtwagons, althans dat was meestal de samenstelling van het met briketten gestookte en door stoomkracht aangedreven geval. De machiniststoker draagt de zeer toepasselijke naam Razenberg. De conducteur die na iedere halte op zijn koperen hoom het vertreksein blies om dan ten overstaan van de reizigers de vervoerskosten te bepalen, door uit een langwerpige blikken doos met gekleurde biljetten het juiste te pakken, en dan daama de levensgevaarlijke overstap nam naar de meehobbelende volgende coupe, is Wittekoek. De vrouw in de deuropening is mevrouw Hoek-Troost, die samen met haar man het wachtlokaal beheerde. Aan de linkerkant van de locomotief is tussen de rookslierten de heer J. van Soest te zien en het meisje dat zolang de kleding van de spelende kinderen in bewaring heeft genomen is mevrouw A. v.d. BroekBlokland. Identificatie van de overige personen is erg moeilijk.

Stellend~i1)

Tramstation

26. Nog een opname van het tramstation, maar nu met de aankomst van locomotief nummer 31. Deze locomotief heeft als verlichting nog petroleumlantaarns. Dat de machinist over een goed stel ogen moest kunnen beschikken tijdens regen en sneeuwval bij deze minimale verlichting, behoeft geen betoog. De R.T.M. had drie locomotieven met elektrische verlichting; de rest was nog met petroleumlampen uitgerust. In 1909 werd met deze tramverbinding een aanvang gemaakt. De waning met wachtlokaal werd respectievelijk bewoond door de families Van der Hooft, Nederveld, H. van Oostenbrugge en J. Hoek. Na de watersnood werden de trambanen wat opgeknapt, maar het vervoer voldeed allang niet meer aan de eisen van de tijd. Autobusdiensten en vrachtvervoer per auto namen sterk toe, zodat na korte tijd de tram uit het streekvervoer verdween en daarmee ook een stuk romantiek heen ging.

27. Een door het zeewater uitgebeten foto van de Voorstraat ongeveer ter hoogte van de huidige Rabo-bank. De vrouw op de foto is Geertje (weduwe H. Klink). Achter haar is de hondekar van Grinwis zichtbaar. In Stellendam werd hij veelal betiteld met een andere naam. Bij zijn handelswaar verkocht hij onder andere ook "B akelaars haarwater", een klitwortel-aftreksel, dat het haar sneller zou doen groeien. Aan een klant die nog niet zo overtuigt was van de voortreffelijke kwaliteiten van he t produkt, vertelde hij: "Er is onderweg juist een fles gebroken en nu groeit er al haar op mijn karl " Iemand die in een erg droge periode te kennen gaf naar regen te verlangen kreeg van hem te horen: "dat hij geen begeerte naar een nat pak had". "Ik geef er niet om al regent het niet", zei hij, "want ik drink toch bier! " Van de andere op de ansichtkaart voorkomende personen kunnen geen personalia worden gegeven.

l"itg. C. de )looy

Ouddorp.

Uoorsiroai, Steiiendam:

28. De Voorstraat met uiterst rechts het eerst gebouwde stenen huis dat in gebruik kwam als rechtkamer en dorpsherberg. Voor het cafe staan twee rijtuigen, een veerkaros op vier wielen en een til bury op twee wielen. De paarden zijn uitgespannen en voor een rustperiode enige tijd achter de herberg op stal gezet. De voerman en zijn passagiers hebben binnenskamers verpozing gezocht. Naar de stand van de zon te oordelen, is het gezelschap al vroeg van huis gegaan en wat is er tegen in te brengen als man en paard onderweg dorst krijgen en het eerste stenen huis in Stellendam, met tapperij, lokt in de zonnige straat. De geschilderde zwaan in zilver aan de gevel aangebracht, gebekt van keel en zwernmende op een gegolfde zee (het wapen van Stellendam) zal mogelijk de bedoeling hebben zwijgend te attenderen op het natte element, dat ook binnen in beperkte hoeveelheden te vinden is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek