Stellendam in oude ansichten

Stellendam in oude ansichten

Auteur
:   K. van den Houten
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3218-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stellendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'¥oorslraal, $lellendam

29. Hier nogmaals een afbeelding van de dorpsherberg "Het wapen van Stellendarn". Het werd gebouwd met financiele hulp van de ambachtsheer mr. lman Cau en in 1782 in gebruik genomen. Rond 1900 was Fr. Troost de exploitant. De zogenaamde tiendverhuring, het verhandelen van tarwe, gerst en haver, vond grotendeels plaats in een tent buiten het cafe. Voor de laatste keer gebeurde dit in 1914. Ter afwisscling van het zakelijke gedeelte kon een ieder zijn krachten nog be pro even met het slaan op de kop van Jut. Het meisje met schort en de flink van rozen voorziene hoed heeft twee uit de kluitcn gewassen broden onder de rechterarm gekneld; in de linkerhand draagt ze een springtouw. De man die voor het hotel staat (zonder fiets) moet metselaar Jan van Es zijn.

30. De toestand van het wegdek was vroeger, vooral in het najaar, abominabel slecht en pas nadat in 1909 de tramdiensten waren aangevangen werd er wat meer aan gedaan. De onderwijsman en kostschoolhouder J.A. Pik protesteerde al in 1864 door middel van het gedicht "Ons Dorpje", omdat er blijkbaar met geringschatting werd gedacht over Stellendam. Het derde couplet van dit gedicht voIgt hier:

Daar werd dan toen een huis gebouwd 't Bleef jaren lang nog arm en klein,

Dat men als 't klein begin beschouwd Beschouwd als nietig, 't volk onrein,

Van' hucht dat, slikkerig en gering, De naam niet waard van dorp of hucht,

Den spotnaam Slikkendam ontving. En die er woonde was berucht.

Het gedicht gaat dan in drieentwintig coupletten verder met lofuitingen op Stellendam, dat het wei klein was - maar toch zindelijk en rein - met vruchtbaar land - veel middenstand enzovoort.

31. Toen de fotograaf H.L. Vogel deze foto nam was er aan de huizen en deze straat al vee I vertimmerd en verbeterd. De waterafvoer liet misschien nog wat te wensen over, gezien de volle goot, maar het kan zijn dat er juist een regenbui is gepasseerd. Links ziet u de boerderij van C. Visser. De in hout opgetrokken schuur is van Joh. Koese. Het huis uiterst rechts is gezet door J. v.d. Broek, die er een fietsenzaak in vestigde. Later werd het door H. van Seters ingericht als slagerij. Daarnaast staat de smederij van De Goede, die dit bedrijf overnam van Nieuwland. Het huis van L. v.d. Vlugt was nog niet gebouwd. Omstreeks 1905, toen er door kanonneerboten van de marine op het Haringvliet oefeningen werden gehouden, deden "de jantjes" ook weI Stellendam aan. Tegen een dagvergoeding van 50 cent huurden de schepelingen dan een rijwiel en peddelden daarmede richting Ouddorp, op zoek naar avontuur.

32. De Molenkade met molen omstreeks 1911. Er is bijzonder veel belangstelling voor de fotograaf, die waarschijnlijk lange tijd nodig had om zijn apparatuur op te stellen, gezien de toegenomen kijkdichtheid in de straat. Wie is wie? Er is keus genoeg! In 1821 was er een houten molen die ten gevolge van een orkaan, die op 29 november 1836 boven het dorp woedde, ongeveer twaalf duimen van zijn fundamenten werd geschoven. In 1856 werd de houten molen vervangen door een stenen met balie, type stellingmolen met oudhollandse wiekvorm en een vlucht van 20,45 meter. De inrichting binnen bestaat uit drie koppels maalstenen en een buil om het koren te ontdoen van zemelen. De vrouw links met wollen muts, is Tona van Rossum-Nagtegaal,

Stellendam Molenklt.de

33. Op deze foto, die tien jaar later werd genomen, is de molen duidelijker te zien. Ook is te zien dat van enkele, niet meer in gebruik zijnde kinderwagens karren zijn gemaakt, die werden gebruikt voor het halen en weer inleveren van garnalen bij de pellerijen. Van de mannen reehts herkennen we: Izaak Troost en G. van Lenten. Tussen de kinderen staat, met sehipperspet, Joh. van Dam. Voor de nog in gebruik zijnde kinderwagen op deze afbeelding lijkt de tijd van "ombouw" tot eindprodukt nog niet te zijn aangebroken.

rit~. C. de )100y

Ouddorp .

cJlCo£enkade, Sieliendam.

I

34. Een groepje garnalenpelsters poseert hier VOGI de fotograaf. Het bestaat uit meisjes uit de Oostdijk die in de pellerij van de firma Jansen, samen met vrouwen en meisjes uit Stellendam en Goedereede, garnalen kwamen pellen. Met hun kledij van schorten, hoeden en klompen en tevens een zakje of buidel in de hand zijn het opvallende verschijningen in de toen nog autovrije straat. Het pelloon was 2 cent per ons; van een kilo ongepelde garnalen hield men plusminus 350 gram gepelde over. Begrijpelijk is dat er bij waren die op den duur geen garnalen meer konden zien! Later werd de pelprijs verhoogd tot 3 cent per ons en dat gaf de burger weer wat moed. Kee van Es, die gehuwd was met Iz. Troost, staat hier met haar dochter Mina rechts bij de schutting.

Bond .. toc it A. ~. V" B. naar Go~r~<:: en Overflakkee ankornst te tellendam

\

????? ?

35. Aankomst te Stellendam van een pinksterboottocht met de onderneming "Maasnymph", georganiseerd door de A.N.W.B. Met de "Maasnymph" kon men naar Rotterdam varen a raison van 60 cent voor een maandretour. De ontschepende passagiers zijn op hun pinksterbest gekleed en uitgerust met bolhoeden en strohoedjes, terwijl de dames in deze groep beslist niet voor de heren hebben willen onderdoen door mooi en modieus te zijn. De tweede persoon rechts vooraan bij de boot is Barend v.d. Ree, die in de rampnacht van 1953 verdronk. Aangezien de datum van het poststempel op de achterzijde van deze ansichtkaart 19 februari 1910 aangeeft, moet deze tocht in 1909 of daarvoor zijn ondernomen.

36. "De Vooruitgang", waarmee kapitein Van Gelder rechtstreeks van Stellendam via het Voornse kanaal naar Rotterdam voer. Deze veerdienst werd later overgenomen door de maatschappij "Maasnymph", maar Van Gelder bleef kapitein op deze boot. Ais wachthuis fungeerde het hotel aan de haven, waar herbergier Gebraad belangstellenden en passagiers aan een verkwikking en ook aan onderdak kon helpen. De postraderboot heeft nog tweemaal per dag vice-versa van Stellendam naar Middelharnis en Hellevoetsluis gevaren. De "Maasnymph" bleef varen tot 1912. De postbootdienst werd opgeheven in 1909. Hier ligt de passagiersboot in de haven van Stellendam. Voor het hotel zijn de koetsjes, waarmee de reizigers werden afgehaald, nog zichtbaar. Tegen betaling van twee kwartjes kon men boeken voor het gereedstaande gerij en meehobbelen over de begrinte wegen richting Ouddorp.

37. Hoewel de vissers met de aankoop van moderner en groter schepen met de tijd zijn meegegaan, betreurde men het vooral in het begin dat de oude haven als aanloophaven had afgedaan. In het kader van het Deltaplan werden echter door de rijkswaterstaat, bij de uitvoering van de deltawerken, nieuwe en mime havens ingericht. Eveneens kwam er ruimte voor allerlei verzorgingsbedrijven en kwamen verdere voorzieningen tot stand. De omschakeling van de techniek aan boord vergt degelijk onderricht en goede scholing. Ook het bewerken en verwerken van vis is thans op nieuwe leest geschoeid. De SL 20 van L. van Es passeert hier het lich t op de kop van de oude haven.

38. "Als de vissers zeewaarts gaan". De SL 22 (van F. de Geus) , de SL 37 (van M. Roon) en de SL 13 (van M. van Dam) verla ten in kiellinie de haven om op garnalenvangst te gaan. Het aantal vaartuigen dat vanuit S tellendam aan de visserij deelnam bedroeg destijds vijfenvijftig. Hieronder waren blazers, hoogaarsen en jachten. Wanneer deze concentratie van scheepjes de haven verliet gaf dit een boeiend schouwspel. Ook bij aankomst, als de vangstcn werden uitgeladen, heerste er een ongekende drukte en bedrijvigheid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek