Stellendam in oude ansichten

Stellendam in oude ansichten

Auteur
:   K. van den Houten
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3218-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stellendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

STELLENDAM Als d e vlsschers zee ktezerr

39. Nog een beeld van opkomende bedrijvigheid aan boord van de schepen voor het vertrek. De SL 48 van G. van Soest heeft het zeil reeds gehesen en de rest van de vloot zal spoedig dit voorbeeld volgen. In de jaren dertig was men met de vangst gebonden aan een vastgesteld per dag wisselend quantum garnalen voor consumptie. Op toerbeurt werden er dagelijks vissers aangewezen die een opgegeven aantal kilo's mochten binnen brengen. De pellerijen gaven hun bestellingen de avond tevoren op aan een plaatselijk agents chap van de visserijcentrale, dat dan verder de te vangen hoeveelheid omschreef op een voor publikaties aangewezen mededelingenbord. Omdat veel scheepjes toen al waren uitgerust met een motor was het motorisch vermogen van het schip bepalend voor het aantal toe te wijzen taksen per vaartuig.

Ste//endam

Haven.

Editeur J. H. Schaefer, Amsterdam. No. St. 1 Depo:le.

40. Ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden is er sleehts een beperkt aantal seheepjes buitengaats en op de rivier. De wind komt uit noordelijke riehting, de lueht is bewolkt en er ligt sneeuw of rijp rondom de roeiboot op de havenkant. De molenwieken houden zich niet afzijdig bij het spel van wind en wolken en draaien lustig in het rondo Zoals men kan zien staat de deur van de maalzolder open.

.'

t

1

.. /

Stellendam

Het binnenkomen tier visschera

41. Het binnenkomen van de vissersscheepjes verliep niet altijd even vlot. Wanneer de wind zuidwest of zuid was werden de scheepjes door de vissers vanaf de kop van de haven naar de ligplaats boven in de havenkom getrokken. Jongelui die toevallig in de buurt waren mochten dan aan board het roer vasthouden, waardoor ook de schipper vrijkwam om te helpen met trekken. Bijna aIle schepen waren to en voor de voartbeweging nog aangewezen op zeilen.

42. Een beeld van bedrijvigheid en een herinnering aan een tijd toen in de oude haven het ritme van de arbeid werd bepaald door de wisselende aanwezigheid van scheepvaart en visserij. De kraan van aannemersbedrijf N.V. Troost uit Pernis is hier bezig met het lossen van grond uit de inkomende schepen. Voor het schip met grond, dat wordt gelost, ligt het motorschip "Rival" van beurtvaartonderneming J.L. Waling & Zoon gereed om nit te varen; het is volgetast met ledige vaten, balen gedroogde garnalendoppen en vismeel. Het kleine motorbootje is de "Neptum" van de firma Jansen en daarnaast ligt de 8L 39 van M. Kooiman.

43. De dubbelschroef motorreddingsboot "Koningin Wilhelmina" van de Koninklijke Zuidhollandse Maatschappij tot redding van drenkelingen, met een motorvermogen van 2 keer 110 paardekrachten, he eft hier de haven verlaten voor een oefentochtje. Jarenlang was W. de Jager kapitein op deze boot. Een groot aantal drenkelingen werd in de loop der jaren veilig door hem aan wal gebracht. Op de foto zien we, geheellinks, H. Grootenboer, die op weg naar de in moeilijkheden verkerende Zweedse boot "Aslog" over boord sloeg en verdronk, evenals stuurman B. de Blok. Van Grootenboer werd niets meer teruggevonden; het stoffelijk overschot van De Blok spoelde later aan op het Deense eiland "Sy!t". Naast Grootenboer staan Willem en Arie de Jager. De reddingsboot "Koningin Wilhelmina" is thans vervangen door reddingsboot "De Zeemanspot", die een ligplaats heeft in de nieuwe buitenhaven.

44. Een foto van een aantal bemanningsleden van de reddingsboot "Koningin Wilhelmina" te Stellendam. Van links naar rechts herkennen we: Adriaan de Jager, Willem de Jager, Leen de Jager, Bas de Blok (zie ook nummer 43), W. van Seters (later benoemd tot kapitein op de reddingsboot "President Jan Leis" te Hoek van Holland), Van Gelder en Arie de Jager. Al deze "redders" zijn inmiddels overleden. Om de nagedachtenis aan Willem de Jager in ere te houden is er in Stellendam een straat naar hem genoemd.

45. Voordat de reddingsboot "Koningin Wilhelmina" in Stellendam werd gestationeerd was er al een reddingssJoep, "De Doris Rijkers", die voor eigen rekening werd aangekocht door Adriaan de Jager. Men ziet hier deze reddingssJoep met de oude De Jager aan het roer, te midden van de badgasten. Naast De Jager zien we M.J. Franke en W.K. v.d, Wende, beiden uit Goedereede. Tussen de overige badgasten zullen zich nog wel familieJeden van De Jager bevinden, die het vaartochtje gaarne meemaakten en het bezoek aan het strand aangrepen om zich te verfrissen.

46. Door stormweer en onbekendheid met zandbanken voor de kust kwamen er regelmatig strandingen van schepen VOOL De communicatie vanaf de schepen met de wal, weerberichten en de reddingsdiensten waren nog niet zo geperfectioneerd als nu. Voor zover er geen mensenlevens bij betrokken waren beschouwden de vissers deze strandingen als een meevaller doordat er veelal wat extra's aan was te verdienen. Om het weer vlot brengen van dergelijke schepen te bespoedigen was het gewenst een deel van de lading te lossen, door overbrenging in andere schepen. Door de geringe diepgang van de vissersscheepjes waren deze uitermate geschikt voor dat werk. Op de hinderribben zaten schepen met namen als "De Salvadora", "Soerakarta" en andere. Hier de "Stuartstar" die was gestrand op de havendam in de Waterweg.

47. Nog een stranding in 1903 en wel van de stalen viermasterbark "Mneme" uit Hamburg, groot 2456 bruto registerton met twee dekken, bouwjaar 1903. Ook hier zijn de vissersschepen bezig de lading te lossen. De vissers waren aangesloten bij elkander beconcurrerende bergingsmaatschappijen. Men noemde deze ondernemingen in visser staal "Clubs". Wanneer contract gemaakt was bijvoorbeeld door v.d. Taks Bergingsmaatschappij of De Kater van Brouwershaven, dan werden veelal de vissersschepen bij het bergen van de lading betrokken. Dat bracht geld in het laatje en er bleef nog eens wat aan de strijkstok hangen, bijvoorbeeld mais, kolen enzovoort. Maar vooral als later het geld van het schip werd uitbetaald kon er weer iets extra's mee worden gedaan.

48. Hier ziet u een groepje ijverig kousen breiende dames. Het leren breien was een eerste vereiste en met praten en breien vloog de tijd om. Wie deze kunst goed verstond en ook in de huishouding verder van wanten wist lag al vast hoog in de markt en kon bij een eventuele huwelijkspretendent op een goed waarderingseijfer rekenen. Bovenaan de groep staat Teunis Zeedijk. Op de middelste rij, van links naar reehts: Pietje van de Ree en Marie Huizer. Op de onderste rij: Janna Grootenboer, Marina Kooiman en Lena van Dongen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek